äktenskap

Be­ty­del­se av äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa

Sophie Suvanto

Betydelse av äktenskapsförord vid skilsmässa

När ett äktenskap upphör eller ett registrerat partnerskap upplöses ska en bodelning göras. Det betyder att makarnas egendom delas upp mellan dem.

Vid en bodelning delas makarnas giftorättsgods jämt (50/50) mellan dem. Egendomen blir giftorättsgods när äktenskapet ingås. Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom ett villkor i ett testamente. Enskild egendom beaktas inte vid bodelningen. Giftorättsgods är också familjens sommarstuga och ena makens företag.

Vid en bodelning beräknas först var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om tillgångarna är fler än skulderna blir makens tillgångar 0 kronor. Tillgångarna kan inte vara på minus eftersom var make ensam svarar för sina skulder. Därefter beräknas båda makarnas tillgångar tillsammans och sedan delas de totala tillgångarna på hälften så att båda makarna får lika mycket av giftorättsgodset. Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken måste den förmögnare maken betala en bodelningslikvid (mellanskillnaden) till den make med mindre tillgångar så att båda makarna får hälften av giftorättsgodset.

Nedan följer tre exempel på hur en bodelning kan se ut, beroende på om makarna har äktenskapsförord eller inte.

Exempel 1. Om makarna inte har ett äktenskapsförord.

Anna och Jessica har ansökt om skilsmässa. Anna har 200 000 kronor på sitt konto vid ansökan om äktenskapsskillnaden. Jessica har ett it-företag som är värderat till 2 miljoner kronor och 900 000 kronor på ett sparkonto. Varken Anna eller Jessica har skulder. Jessica och Anna har inte ett äktenskapsförord, därmed beaktas alla tillgångar vid bodelningen.

Annas tillgångar: 200 000 kr
Jessicas tillgångar: 2.9 Mkr
Deras sammanlagda tillgångar: 3.1 Mkr

Då makarnas totala egendom ska delas på hälften vid en bodelning har Jessica och Anna rätt till 1.55 miljoner kronor var. Eftersom Jessica har mera tillgångar än Anna ska Jessica betala 1.35 miljoner kronor till Anna i bodelningslikvid.

Eftersom Jessica inte har 1.35 miljoner kronor på sitt konto, måste hon i värsta fall sälja sitt företag så att hon kan betala mellanskillnaden till Anna.

Exempel 2. Makarna har äktenskapsförord och en del av egendomen är enskild.

Om Anna och Jessica har ett äktenskapsförord där Jessicas företag är enskild egendom och resten av egendomen utgör giftorättsgods beaktas företaget inte vid bodelningen.

Annas tillgångar: 200 000 kr
Jessicas tillgångar: 900 000 kr
Totala tillgångar: 1.1 Mkr

Vid bodelningen har både Jessica och Anna rätt till 550 000 kr var. Då Jessica har mera tillgångar, ska hon betala 350 000 kr till Anna i bodelningslikvid.

Exempel 3. Makarna har äktenskapsförord och alla egendom är enskild egendom.

Om Anna och Jessica har ett äktenskapsförord där alla egendom är enskild egendom, delas egendomen inte mellan dem. Vid äktenskapsskillnaden har Anna har rätt till 200 000 kr och Jessica till 3.1 miljoner kronor.