äktenskap

Mås­te äk­ten­skaps­för­ord be­vitt­nas?

Sophie Suvanto

Måste äktenskapsförord bevittnas?

Nej, ett äktenskapsförord måste inte bevittnas. Äktenskapsbalken, lagen som reglerar äktenskapsförord, kräver inte att ett äktenskapsförord bevittnas för att det ska vara giltigt. Det fanns tidigare krav på att äktenskapsförord måste bevittnas för att vara giltigt.

Om ni vill kan ni frivilligt välja att ha vittnen. Det kan vara bra att ha vittnen så att en av makarna i ett senare skede inte kan säga att äktenskapsförordet upprättats felaktigt.

Vem kan vara vittne?

Om ni väljer att ert äktenskapsförord bevittnas ska äktenskapsförordet bevittnas av två personer. Vittnena ska vara över 15 år och vara av full psykisk hälsa så att de förstår betydelsen av att vara vittne. Inte heller avtalsparterna (makarna) eller personer vars ställning eller rättigheter påverkas av att äktenskapsförordet skrivs kan vara vittnen.

Juridiskt korrekt äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket. För att äktenskapsförordet ska kunna registreras måste det innehålla makarnas personnummer. Ett äktenskapsförord kan också registreras hos Skatteverket utan svenskt personnummer. Ange då födelsetid.

Ni kan göra ett äktenskapsförord online hos Aatos. Ni svarar på enkla frågor och sedan upprättas ett skräddarsytt avtal som passar just er. Ni kan även prova tjänsten gratis! Ni betalar först i sista steget.