äktenskap

Ogil­ti­ga be­stäm­mel­ser i ett äk­ten­skaps­för­ord

Sophie Suvanto

Ogiltiga bestämmelser i ett äktenskapsförord

Även om makar själva får välja vad äktenskapsförordet ska innehålla, finns det vissa villkor som är ogiltiga. Om en ogiltig bestämmelse finns med innebär det att egendomen inte är enskild egendom utan giftorättsgods om äktenskapet upphör.

Här nämns några av de vanligaste ogiltiga bestämmelserna.

  1. Ett äktenskapsförord kan inte innehålla olika bestämmelser för olika situationer. Makar kan inte avtala om olika bestämmelser om äktenskapet skulle upphöra genom äktenskapsskillnad eller genom ena makens bortgång. Det är alltså inte möjligt att avtala att egendomen utgör giftorättsgods vid ena makens bortgång, men att egendomen är enskild om äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad.
  2. Det är inte möjligt att bestämma att äktenskapsförordet endast ska gälla för en viss tid, till exempel de första tre åren av äktenskapet. Ni kan inte heller bestämma att egendomen övertiden ska gå från att vara enskild till att vara giftorättsgods.
  3. Det är inte möjligt att bestämma vem som ärver egendomen i ett äktenskapsförord. Om ni vill bestämma vem som ska ärva er efter makes bortgång måste ni upprätta ett testamente.
  4. I ett äktenskapsförord är det inte möjligt att ändra vem som äger egendomen. Den som har köpt egendomen äger den och om egendomen är köpt tillsammans äger ni den gemensamt. I ett äktenskapsförord kan ni inte ändra på detta.