äktenskap

Peng­ar och äk­ten­skaps­för­ord

Sophie Suvanto

Pengar och äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Vid giftermålet och vigseln blir makarnas egendom giftorättsgods. Om äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller dödsfall ska värdet av egendomen delas lika mellan makarna så att båda makarna får lika mycket. Värdet av makarnas egendom delas vid en bodelning. Detta oberoende vem som köpt egendomen.

Makar kan undvika att egendomen likadelas genom att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma vilken egendom som ska utgöra giftorättsgods och vilken egendom som ska vara enskild egendom. Om egendomen är enskild egendom delas värdet på egendomen inte på hälften vid en bodelning.

Speciellt om ena maken har ett fritidshus, företag, bostadsrätt, arv, aktier eller omfattande egendom rekommenderar vi att ni upprättar ett äktenskapsförord.

Egendom som kommer istället för den egendom som makarna i äktenskapsförordet gjort till enskild egendom är också enskild. Detta kallas för surrogatregeln, till exempel om en tavla eller bostad gjorts till enskild egendom och maken säljer egendomen och köper en båt för pengarna är också båten enskild egendom. Det här gäller inte för avkastning av enskild egendom som blir giftorättsgods om annat inte avtalats i ett äktenskapsförord. Avkastning är till exempel avkastning på aktier eller hyran en hyresvärd får från att hyra ut sin sommarstuga.

Är pengar enskild egendom?

Det är lätt att göra egendom som till exempel företag, tavla och sommarstuga till enskild egendom. Det är krångligare när det kommer till pengar.

Pengar kan vara enskild egendom. Vi rekommenderar att pengar som makarna vill att ska vara enskild egendom hållas separat och åtskilt från makarnas övriga ekonomi och inte sammanblandas med pengar som är makarnas giftorättsgods. Högsta Domstolen har dock avgjort att om pengar som är enskild egendom sammanblandas med pengar som är giftorättsgods kan pengarna fortsätta vara enskild egendom om det i till exempel bokföringen klart går att särskilja beloppet som är enskild egendom.

Om makar gör pengar på ett specifikt konto till enskild egendom men sedan flyttar pengarna till ett konto med pengar som är giftorättsgods är de inte längre enskild egendom och ska beaktas i en bodelning.

Problemet med att göra ett konto till enskild egendom är att maken kan sälja giftorättsgods och sätt in summan på kontot och på så sätt förvandla egendom som borde ingå i en bodelning till egendom som inte ska beaktas vid en bodelning.

Om ni vill att pengar ska vara enskild egendom rekommenderar vi att ni endera gör all er egendom till enskild egendom eller att ni i ert äktenskapsförord skriver att en specifik summa på ett specifikt konto är enskild egendom.

Korrekt äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med äktenskapsbalkens formkrav ska det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket. För registreringen hos Skatteverket måste förordet innehålla era personnummer, om ni inte har ett svenskt personnummer ange ert födelsedatum.

Om ni i framtiden vill ändra eller upphäva ert äktenskapsförord måste båda makarna samtycka till det och det måste registreras på nytt hos Skatteverket och i övrigt upprättas korrekt.