äktenskap

Ska ett äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras hos tings­rät­ten?

Sophie Suvanto

Ska ett äktenskapsförordet registreras hos tingsrätten?

Äktenskapsförordet ska registreras, men inte hos tingsrätten. Från och med oktober 2011 ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt och juridiskt bindande.

Äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket genom att skicka äktenskapsförordet i original till adressen: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

För att Skatteverket ska kunna handlägga ärendet måste en ansökningsavgift på 275 kronor betalas till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange personnummer som referens. Det är även möjligt att betala via Swish.

Korrekt äktenskapsförord enligt lagen

För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.

Ni kan göra ett äktenskapsförord online hos Aatos. Ni svarar på enkla frågor och sedan upprättas ett skräddarsytt avtal som passar just er. Ni kan även prova tjänsten gratis! Ni betalar först i sista steget.

Aatos har även en gratis mall om ni vill se exempel på hur ett äktenskapsförord kan se ut.