äktenskap

Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Sophie Suvanto

I denna artikel behandlas vad ett äktenskapsförord och testamente är, hur de skiljer sig från varandra och hur de påverkar arvsfördelningen vid dödsfall.

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning delas egendomens värde lika mellan makarna oberoende vem som köpt egendomen. Egendomen delas mellan makarna vid en bodelning.

Om makarna inte vill att egendomen hälftendelas måste de upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna ange att all eller viss egendom ska vara enskild egendom, enskild egendom delas inte mellan makarna. På så sätt kan makar genom ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som inte ska delas lika vid äktenskapets upplösning.

Vad är ett testamente?

Endast genom att skriva ett testamente kan en individ själv påverka hur egendomen ska fördelas när denne dör. Om det inte finns ett testamente fördelas egendomen i enlighet med ärvdabalken.

Även om ett testamente upprättas kan du inte helt bortse från lagens bestämmelser. Bröstarvingarna (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) alltid har rätt till sin laglott som är 50% av arvet, men i ett testamente kan du bestämma vem som ska ärva den återstående 50 %.

Speciellt sambor har nytta av testamente eftersom de annars inte ärver varandra. Enligt ärvdabalken ärver först barn och om det inte finns barn ärver den avlidnes föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar. Sambor ärver aldrig, inte ens om de varit tillsammans länge eller om de har gemensamma barn

I ett testamente är det även möjligt att testamentera egendom till en allmännyttig organisation, vän eller till särkullbarn (eller "styvbarn") som annars inte hade ärvt.

Äktenskapsförord och testamente

Effekten av ett äktenskapsförord är att egendomen delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Vid äktenskapets upplösning påverkar det hur mycket egendom var make får: vid en bodelning får var make hälften av giftorättsgodset samt den enskilda egendomen.

Effekten av ett testamente är att testatorn kan påverka vem som ärver vad.

Äktenskapsförord och testamente vid dödsfall

Äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen, men påverkar värdet av egendomen som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till.

Arvingar ärver endast den avlidne makens egendom. Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas all egendom och arvingarna har rätt till hälften. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods.

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente. Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar påverka vem som ärver samt vilken egendom som kan ärvas.

Makar kan även försäkra sig om att vid en skilsmässa får var make endast det de faktiskt införskaffat och att en bodelning inte leder till att ena maken måste avstå egendom till den andra maken, och vid dödsfall ärver den efterlevande maken så mycket som möjligt.