äktenskap

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

Sophie Suvanto

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås får båda makarna rätt till den andra makens egendom, egendomen blir så att säga giftorättsgods. Giftorätten innebär dock inte att båda makarna blir ägare till egendomen, utan var make fortsätter att äga det den införskaffat. Men om äktenskapet upphör ska värdet av egendomen delas lika mellan makarna så att båda makarna får lika mycket. Detta oberoende vem som införskaffat egendomen.

Makar kan undvika detta genom att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma vilken egendom som ska utgöra giftorättsgods och vilken egendom som ska vara enskild egendom. Om egendomen är enskild har den andra maken inte rätt till egendomen vid en skilsmässa.

Speciellt om ena maken har en sommarstuga, företag eller omfattande egendom rekommenderar vi att ni upprättar ett äktenskapsförord. Då undviker ni att den framtida ex-maken har rätt till släktens sommarstuga eller en del av den andre makens företag.

Hur gör man ett äktenskapsförord?

Vem som helst kan upprätta ett äktenskapsförord. Ni kan göra det själva, hos en advokatbyrå eller genom Aatos digitala tjänst. Ni hittar även många gratis mallar online, men eftersom innehållet i äktenskapsförordet är baserat på varje unikt par är en malla sällan tillräcklig. Det är viktigt att själva innehållet är rätt så att det är juridiskt bindande, så att det blir så som ni har tänkt er. Tänk också på att följa lagens formkrav.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skrivet i enlighet med äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord ska

  1. upprättas skriftligen
  2. dateras
  3. undertecknas av båda parterna
  4. registreras hos skatteverket.

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.

Ett äktenskapsförord gäller tidigast från och med äktenskapets ingående, om det ges in till skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ett äktenskapsförord kan även skrivas under äktenskapets gång, då gäller det från och med den dag då det ges in till skatteverket.