framtidsfullmakt

Fram­tids­full­makt kost­nad

Sophie Suvanto

Vart vänder man sig för att skriva en framtidsfullmakt?

Lagen kräver inte att en framtidsfullmakt upprättas hos en jurist eller på en advokatbyrå. Du kan skriva den själv, använda dig av en gratis mall eller använda en juridisk online tjänst.

Om du använder dig av en gratis mall, var säker på att den är juridiskt korrekt och att du blir som du tänkt dig. När fullmakten kommit i kraft kan du vanligen inte ta tillbaka den och den som företräder dig fattar beslut utgåenden från den. Aatos har en gratis mall som du kan använda som exempel.

Att upprätta dokument hos en jurist kostar mycket och tar lång tid. Dessutom är priset vanligen oklart fram tills att juristen bekantat sig med ditt ärenden och kan ge dig en uppskattad kostnad. Det innebär att du måste boka tid, besöka kontor och du vet från början inte det slutliga priset, men och andra sidan, du kan vara säker på att framtidsfullmakten är juridiskt korrekt och anpassad för just dig.

Det är även möjligt att skriva en framtidsfullmakt online. Genom att upprätta en framtidsfullmakt online kan du göra det till en fast kostnad, göra det när det passar dig bäst, inte besöka ett kontor och vara säker på att dokumentet är skräddarsytt för dig samt juridiskt korrekt. Hos Aatos kan du dessutom vara säker på att fullmakten är lika bra som om du hade skrivit den hos en jurist, det innehåller samma villkor och du kan kostnadsfritt kontakta Aatos jurister om du har frågor.

Hos Aatos upprättas dokumentet genom att du svarar på enkla frågor som kartlägger din situation och dina önskemål. Allt sker fullständigt online och det är klart på några minuter.

Vad kostar det att skriva en framtidsfullmakt?

Det är möjligt att skriva en framtidsfullmakt hos en jurist eller på en advokatbyrå. Priset är vanligen endast ett minimipris och det verkliga priset klarnar först när du får den slutliga fakturan i brevlådan.

Advokatbyrå 1: 1895 kr

Advokatbyrå 2: 2000 kr

Advokatbyrå 3: 3499 kr

Advokatbyrå 4: 3500 kr

Advokatbyrå 5: 3900 kr

Advokatbyrå 6: 4600 kr

Aatos juridisk onlinetjänst: 850 kr

En juridiskt korrekt framtidsfullmakt

En juridiskt korrekt framtidsfullmakt ska vara

 1. Skriftlig
 2. Daterad
 3. Den som skrivit fullmakten (fullmaktsgivare) måste vara 18 år och kunna ta hand om sina egna ärenden.
 4. Undertecknad av fullmaktsgivaren
 5. Undertecknat av två ojäviga vittnen (samma regler som för testamente gäller)
 6. Vittnena ska även ange namnförtydligande, hemvist och yrke
 7. Vittnena måste vara minst 15 år och förstå betydelsen av att vara vittne

Av framtidsfullmakten ska det framgå:

 1. att det är en framtidsfullmakt
 2. vem som är fullmaktshavare
 3. vilka ärenden fullmakten gäller
 4. vilka övriga villkor gäller