framtidsfullmakt

Fram­tids­full­makt ma­kar

Sophie Suvanto

Vad är en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt är det möjligt att på förhands välja vem som ska företräda dig i dina ärenden när du inte längre kan göra det själv på grund av exempelvis sjukdom.

Här kan du läsa mera om vad en framtidsfullmakt är och här kan du se en gratis mall.

Kan makar skriva en framtidsfullmakt tillsammans?

Makar kan inte skriva en framtidsfullmakt tillsammans.

Det är inte möjligt att göra en framtidsfullmakt där det står att den som först blir beslutsoförmögen ska företrädas av sin make.

Ett gift par måste göra två stycken framtidsfullmakter där de skriver att den andra maken ska vara fullmaktshavare. Vi rekommenderar även att ni lägger till en eller två andra fullmaktshavare som kan utföra uppdraget ifall den utsedda maken inte kan ta emot uppdraget när det väl skulle gälla.

Eftersom makar måste göra två stycken framtidsfullmakter, kostar två stycken framtidsfullmakter endast 1350 kronor (ord. pris 1700 kronor) om ni köper dem samtidigt. När ni upprättat och ska betala för den första framtidsfullmakten kan ni välja att köpa två stycken för ett specialpris.