sambo

Sam­bo

Sophie Suvanto

Vad är ett samboende?

Det är fråga om samboende när två personer i ett parförhållande stadigvarande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll.

Vanligtvis ska samborna ha bott tillsammans sex månader för att det ska vara fråga om ett samboförhållande, men det kan även vara kortare beroende på situationen.

Det är inte fråga om samboende om två vänner eller syskon bor tillsammans eller i situationer med underhyresgäst.

Samboförhållandet upphör om:

 1. samborna eller en av dem gifter sig
 2. samborna flyttar isär eller om
 3. någon av samborna avlider

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två personer stadigvarande i ett parförhållande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll.

Vad gäller när man är sambo?

Om samboförhållandet upphör delas värdet av samboegendom lika mellan samborna om en av dem begär det.

Vid en separation ska en begäran om bodelning ske senast ett år efter att förhållandet upphörde. Om förhållandet upphör genom att en av samborna avlider ska begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningen.

Samboegendom delas lika mellan samborna oberoende av vem som köpt egendomen.

Samboegendom är:

 • gemensam permanentbostad som köpts för att användas tillsammans
 • bohag (lös egendom) som köpts eller fåtts för att samborna ska använda det tillsammans

Vad är bohag?

 • Köksutrustning och hushållsapparater
 • Möbler
 • Textilier
 • Prydnadsföremål (även dyr konst)
 • Böcker
 • Elektronik (TV, playstation, högtalare)

Vad är inte samboegendom?

 • Bil
 • Sommarhus
 • Hobby utrustning
 • Pengar
 • Husdjur
 • Aktier
 • Företag
EXEMPEL:

Miriam och Joel har bott tillsamman i fem år men har nu bestämt sig för att avlsuta sitt förhållande. Miriam har under förhållandet köpt en bostadsrätt, bil, köksutrustning, möbler och TV. Joel har studerat och har endast betalat en viss andel av matinköpen. Joel kräver en bodelning vid separationen.

Eftersom Miriam köpte bostadsrätten, köksutrustning, möbler och TV för deras gemensamma användning ska värdet av egendomen räknas i ihop och delas på hälften. Både Joel och Miriam har rätt till hälften var. Bilen ska inte beaktas eftersom fordon inte är samboegendom.

Är detta rättvist? Antagligen inte, men den orättvisa situationen kan klargöras genom att skriva ett samboavtal.

Vad gäller inte om man är sambo?

Många tror att sambo och äktenskap innebär samma sak och har samma juridiska betydelse men så är det inte.

 1. En efterlevande sambo ärver inte! Om sambor vill ärva varandra måste de skriva ett testamente, även om de skulle ha gemensamma barn eller om de varit tillsammans tjuo år.
 2. I ett äktenskap delar makarna vid en separation lika på all egendom. När sambor separerar delar de endast lika på värdet av den gemensamma bostaden och gemensamt bohag. Exempelvis, en bil som den ena köpt i sitt namn för bådas användning delas inte lika mellan sambor vid en separation.
 3. Om samborna eller en av dem har en försäkring med förmånstagarförordnande, kontroller att sambon är förmånstagare. Till skillnad från makar är sambor sällan automatiskt förmånstagare. Förmånstagarförordnande har speciellt stor betydelse för sambor.

Vad är ett samboavtal?

I ett samboavtal kan samborna skriva att deras gemensamma bostad och samboegendom inte ska delas lika mellan dem vid en bodelning om de separerar eller om en av dem går bort.

I ett samboavtal kan makarna ange att viss eller all egendom ska vara enskild egendom. Värdet av enskild egendom delas inte lika vid separationen utan den som äger egendomen behåller den.

Läs mera om samboende