sambo

Sam­bo­av­tal gra­tis mall

Sophie Suvanto

Att leva i ett samboförhållande har en juridisk betydelse, genom att skriva ett samboavtal kan makarna på förhand bestämma hur deras egendom ska fördelas om samboförhållandet eventuellt upphör.

I den här artikeln behandlas vem som är sambo, vad ett samboavtal är, måste ett samboavtal registreras, vad händer om man inte har samboavtal, när ska man skriva samboavtal, vad kostar det att skriva ett samboavtal. I slutet av artikeln finns en gratis mall och exempel på hur ett samboavtal kan skrivas.

Vem är sambon?

I sambolagens 1 § står det att sambor är "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Det betyder att sambor är två människor som i en kärleks situation bor tillsammans.

Huvudregeln är att paret ska bo ihop sex månader för att det ska vara fråga om ett samboförhållande, men det är inte ett måste.

Sambor är inte

  • vänner eller syskon som bor tillsammans
  • under hyresgäster

Vad är ett samboavtal och vad händer om man inte har ett samboavtal?

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika mellan parterna om samboförhållandet upphör på grund av en separation eller dödsfall, om en av samborna begär det. Sambon som begär en hälftendelning av egendomen behöver inte ange skäl, utan egendomen fördelas direkt på dennes b

Samboegendom är parternas gemensamma bostad och gemensamt bohag. Gemensamt bohag är egendom som har införskaffats för gemensam användning, till exempel möbler, hushållsmaskiner, konst, prydnader, tv och radio. Kläder, hobbyutrustning och likande föremål är inte samboegendom.

Samboegendomen delas lika oberoende vem som sparat pengarna, vem som köpt egendomen och vem som är egendomens faktiska ägare. Det innebär att om paret inte har ett samboavtal och ena sambon köper den gemensamma bostaden, möbler och hushållsmaskiner får den andra sambon rätt till hälften av värdet på allt på dennes begäran ifall en separation skulle ske.

För att undvika att värdet av egendomen delas på hälften måste makarna skriva ett samboavtal. I ett samboavtal kan parterna själv bestämma hur egendom ska fördelas om förhållandet upphör. I avtalet kan paret skriva att all eller viss egendom ska vara utanför en bodelning. Ett samboavtal skyddar i synnerhet den sambo som betalat för bostaden och egendom för gemensam användning.

Måste ett samboavtal registreras?

Samboavtalet ska inte registreras, det blir giltigt och juridiskt bindande när båda parterna undertecknat handlingen.

I sambolagen står det att samborna får "anmäla till inskrivningsmyndigheten att en fastighet som är lagfaren för en av dem eller en tomträtt för vilken en av dem är inskriven som innehavare är gemensam bostad för dem båda". Det är frivilligt att göra en sådan anmälan men det innebär att inskrivningsmyndigheten vet att ägaren inte får fatta beslut utan den andra partens samtycke.

När ska man skriva samboavtal?

Ett samboavtal kan skrivas både före paret flyttar ihop och under samboförhållandet. Det är även möjligt att skriva avtalet i samband med separationen om båda parterna samtycker till det och skriver under avtalet.

Vi rekommenderar dock att samborna skriver ett samboavtal i början av samboförhållandet när samborna är överens och vill varandras bästa.

Vad kostar det att skriva ett samboavtal?

Hos en jurist kostar det ca 2200 - 4000 kronor. Ett samboavtal kan göras gratis om man använder sig av en gratis mall från internet. Genom att använda en mall från nätet blir det sällan helt som parterna tänkt sig eftersom mallen inte kan utformas utgående från sambornas specifika önskemål och livssituation.

Snart 'är det även möjligt att göra ett samboavtal online hos Aatos!

Hur skrivs ett korrekt samboavtal?

Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna eller de blivande samborna. Om paret senare vill ändra innehållet i avtalet måste de skriva ett nytt. Därmed kan ena sambon inte ensidigt välja att ändra innehållet i avtalet utan den andra sambons samtycke.

Ett samboavtal ska inte registreras hos Skatteverket och behöver inte bevittnas. Paret kan frivilligt välja att deras samboavtal bevittnas, följ då samma regler som för äktenskapsförord.

Är en bil samboegendom?

En bil är enligt sambolagen inte samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning. En bil ingår inte ens om den skulle ha köpts för gemensam användning.

Är djur samboegendom?

Husdjur är inte samboegendom enligt sambolagen och ska inte ingå i en bodelning. För att det säkert ska vara klart vem som är djurets ägare rekommenderar vi att sambor sparar kvittot på köpet.

Djur som höns, hästar, grisar och kor är inte heller samboegendom.

Sambor ärver inte - skriv ett testamente

Sambor ärver inte varandra och ett samboavtal påverkar inte på arvsrätten.

Om samborna har barn, gemensamma eller egna barn, ärver barnen allt direkt när den ena sambon går bort. Ifall samborna inte har barn är det den avlidne sambons föräldrar som ärver. Det kan leda till underliga situationer där t.ex. parets bostad ägs både av den efterlevande sambon och den avlidne sambons föräldrar.

Om sambor vill ärva varandra måste de upprätta ett testamente. I testamentet skriver de att de vill ärva varandra och hur egendomen ska fördelas när båda samborna gått bort.

Samboavtal - gratis mall

Nedan är en gratis mall på hur ett samboavtal kan skrivas. Vi rekommenderar dock att ni endast använder det som exempel och sedan skriver ett samboavtal som passar er situation, då blir det säkert precis som ni har tänker er.

Samboavtal

Parter

Peter Svensson (910707-1234)
Gustav Andersson (870605-1234)

Avtalsvillkor

Vi, ovannämnda parter, avtalar härmed att sambolagens (2003:376) bodelningsregler inte ska tillämpas på vårt samboförhållande. Egendom som har anskaffats för gemensam användning ska fördelas i enlighet med parternas överenskommelse.

Gemensamt införskaffad egendom ska fördelas i enlighet med insatsen vid köpet, så att vi delar på vinsten med samma andelar som insatsen.

Lagval

På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

Ort och Datum

Malmö 26.06.2021

Namnteckning

[Namnteckning]
Peter Svensson

[Namnteckning]
Gustav Andersson