sambo

Sam­bo­av­tal

Sophie Suvanto

Samboavtal

Att vara i ett samboförhållande har också juridisk betydelse. I den här artikeln behandlas vem som är sambo, vad ett samboavtal är, om en bil eller djur är samboegendom, hur ett korrekt samboavtal skrivs och om det måste registrreras hos skatteverket. I slutet av artikeln finns en gratis mall på hur ett samboavtal kan skrivas.

Vem är sambon?

I sambolagens 1 § står det att sambor är "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Det betyder att sambor är två människor som i en kärlekssituation bor tillsammans.

Huvudregeln är att paret ska bo ihop sex månader för att det ska vara fråga om ett samboförhållande, men det är inte ett måste och varierar från par till par.

Sambor är inte 
- vänner eller syskon som bor tillsammans 
- underhyresgäster

Vad är ett samboavtal?

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika mellan parterna vid en bodelning vid en separation eller dödsfall. Samboegendom är parets gemensamma bostad och gemensamt bohag. Gemensamt bohag är egendom som har införskaffats för gemensam användning, till exempel möbler, hushållsmaskiner, konst, prydnader, tv och radio. Kläder och hobbyutrustning är inte samboegendom.

Värdet av all egendom som är samboegendom ska, om en av samborna så begär, delas lika mellan paret när samboförhållandet upphör. Samboegendomen ska delas lika oberoende vem som sparat pengarna, vem som köpt egendomen och vem som är egendomens faktiska ägare. Notera dock att värdet av samboegendomen endats ska delas på hälften om en av sambona begär det!

För att undvika att värdet av egendomen delas på hälften måste makarna skriva ett samboavtal. I ett samboavtal kan parterna själv bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida separation eller om ena sambon dör. I avtalet kan paret skriva om all eller viss egendom ska vara utanför en bodelning.

Ett samboavtal kan skrivas både före paret flyttar ihop och under samboförhållandet.

Hur skrivs ett korrekt samboavtal?

Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna eller de blivande samborna. Om paret senare vill ändra innehållet i avtalet måste de skriva ett nytt. Därmed kan ena sambon inte ensidigt välja att ändra innehållet i avtalet utan den andra sambons samtycke.

Ett samboavtal ska inte regsitreras hos Skatteverket och behöver inte bevittnas. Paret kan frivilligt välja att deras samboavtal bevittnas, följ då samma regler som för äktenskapsförord.

Är en bil samboegendom?

En bil är enligt sambolagen inte samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning. En bil ingår inte ens om den skulle ha köpts för gemensam användning.

Är djur samboegendom?

Husdjur är inte samboegendom enligt sambolagen och ska inte ingå i en bodlening. För att det säkert ska vara klart vem som är djurets ägare rekommenderara vi att sambor sparar kvittot på köpet.

Djur som höns, hästar, grisar och kor är inte heller samboegendom.

Sambor ärver inte - skriv ett testamente

Sambor ärver inte varandra och ett samboavtal påverkar inte på situationen.

Eftersom sambor inte ärver varandra ärver en barnlös sambos föräldrar den avlidne sambon. Det kan leda till underliga situationer där t.ex. samboparets bostad ägs både av den efterlevande sambon och den avlidne sambons föräldrar.

Om sambor vill ärva varandra måste de upprätta ett testamente. I testamentet skriver de att de vill ärva varandra.

Samboavtal - gratis mall

Nedan är en gratis mall på hur ett samboavtal kan skrivas. Vi rekommenderar dock att ni endats använder det som exempel och sedan skriver ett samboavtal som passar er situation, då blir det säkert precis som ni har tänker er.

Samboavtal

Parter

Peter Svensson (910707-1234)
Gustav Andersson (870605-1234)

Avtalsvillkor

Vi, ovannämnda parter, avtalar härmed att sambolagens (2003:376) bodelningsregler inte ska tillämpas på vårt samboförhållande. Egendom som har anskaffats för gemensam användning ska födelas i enlighet med parternas överenskommelse.

Vi avtalar härmed att gemensamt införskaffad egendom ska fördelas enligt följande:
[Fyll i hur ni vill att er egendom ska fördelas.]

Lagval

På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

Ort och Datum

Malmö 26.04.2021

Namnteckning och namnförtydligande

Peter Svensson 
Gustav Andersson