sambo

Sam­bors arvs­rätt

Sophie Suvanto

Vad är ett samboförhållande enligt lagen?

Enligt sambolagen är sambor "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."

Vanligtvis ska ni ha bott tillsammans i sex månader för att vara sambor, men det finns även situationer där ett par ansetts vara sambon även efter bara några veckor.

Det viktigaste är att paret är i ett förhållande. Vänner, syskon eller studiekamrater är inte sambor.

Vad innebär sambolagen?

Läs mer om samboavtal.


När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?

Sambon ska begära bodelning inom ett år från dödsfallet men senast vid bouppteckningen. Vid en bodelning delas all samboegendom lika mellan dödsboet och den efterlevande sambon. Den efterlevande får begära bodelning men måste inte.


Har sambo arvsrätt?

Nej, sambor ärver inte. Sambor måste skriva ett testamente om de vill ärva varandra. Det har ingen betydelse hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, om ni inte har ett testamente ärver ni inte varandra.

Läs mer om testamente för sambos.

Vem ärver din egendom?Sambos rätt till arv: kan sambor ärva allt?

Den efterlevande sambo kan ärva allt om den avlidne inte har barn eller barnbarn. Läs nedan om hur arvet fördelas om ni har gemensamma barn och/eller särkullbarn.

Om ni inte har barn och ni i testamentet endast angett att den efterlevde sambon ska ärva ärver sambon all egendom.Vem ärver i ett samboförhållande med barn?

Barn har alltid rätt till arv. Ni kan inte göra barn arvslösa genom att skriva ett testamente.

Om ni har gemensamma barn och/eller barn från tidigare förhållanden (särkullbarn) har barnen alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det barnen skulle ha ärvt om det inte fanns ett testamente.

Exempel. Mats avlider och hans egendom är värd 100 000 kronor. Han har två barn. Barnen får 50 000 var (arvslott).

Även om Mats hade skrivit ett testamente hade barnen haft rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Mats barn har alltid rätt till minst 25 000 kronor (50 000 / 2). Mats hade kunnat testamentera 50 000 kronor till hans sambo och barnen hade ärvt 25 000 kronor var.

Även om ni skriver ett testamente kan barnen kräva att få sitt arv direkt. I ett testamente är det dock möjligt att önska att barnen ska vänta med att ta ut sin laglott fram till att även den efterlevande sambon avlidit. Det är även möjligt att lägga till en "morot" så att om barnen trots allt kräver att få sin laglott direkt får de endast laglotten och inget efterarv.

Om barnen kräver sin laglott direkt måste den efterlevande sambon ge egendom av det värdet till barnet. Det kan vara extra komplicerat om den enda egendomen av värde är ett hus. Då måste huset säljas för barnet ska få sin laglott.

Genom att skriva ett testamente kan sambor säkerställa att den efterlevande ärver minst hälften av egendomen och att om barn vill ha sitt arv direkt får de endast laglotten och går miste om resten.Vem ärver om sambos har särkullbarn?

Särkullbarn ärver på samma sätt som gemensamma barn. Särkullbarnet ärver sin andel av arvet direkt när den egna föräldern gått bort. Det är dock möjligt att önska att de ska begära sitt arv förts när den efterlevande sambon gått bort.


Vem får huset vid dödsfall?

Om en av er ägde huset redan före ni blev sambor ingår huset inte i en bodelning och ska inte delas lika. Om det är den först avlidna som äger huset har du som efterlevande inte automatiskt rätt att bo kvar där.

Om ni äger huset 50/50 när din sambo går bort har du rätt till hälften vid en bodelning. Din sambos barn har rätt till andra hälften. Om värdet av huset är större än värdet av bohaget kan det vara svårt att ge annan egendom än huset till barnen. Det betyder att du måste ersätta barnen och dödsboet med det belopp som överstiger din andel av samboegendomen.

Exempel: Mats och Lukas har två var barn från tidigare förhållanden och äger en villa värd 10 miljoner tillsammans när Mats dör. Lukas har rätt till 5 miljoner och Mats barn har rätt till 5 miljoner. Lukas vill bo kvar i villan men måste ha 5 miljoner att ge till Mats barn eftersom det överstiger vad Lukas har rätt till.


Ett annat alternativ är att ni testamenterar all er egendom till den andra sambon men då har barnen trots det rätt till sin laglott. Även laglottens värde måste gå att "hitta" från annan egendom i

Exempel: Mats och Lukas har två var barn från tidigare förhållanden och äger en villa värd 10 miljoner tillsammans när Mats dör. Mats har i ett testamente skrivit att Lukas ska ärva all hans egendom. Mats barn kräver dock sin laglott. Laglotten är hälften av vad de hade ärvt om det inte funnits ett testamente. Utan testamente hade barnen ärvt 5 miljoner, laglotten är därmed 2,5 miljoner och barnen har rätt till 1.25 miljoner var. Lukas ärver 2,5 miljoner av Mats och får bo kvar i villan om han kan köpa ut barnen.


Om ni redan nu vet att det inte kommer finnas annan egendom att köpa ut barnen med kan ni ta en livförsäkring och ange varandra som förmånstagare. De pengar ni får ut kan ni sedan köpa ut barnen med.

Läs mer om för­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­de.

Läs om barnens rätt till laglott.

Läs mer om sambors rätt till bostadsrätt och hus vid en separation.


Hur länge får en sambo bo kvar vid dödsfall?

Hur länge och om du får bo kvar måste du disskutera med din sambos arvingar om.

Det finns ingen tid för hur länge en sambo får bo kvar. Om sambon kan köpa ut barnen ur huset, bostaden eller villan får sambon bo där hur länge som helst. Om det inte är möjligt måste kanske huset säljas för att barnen ska få sin andel av arvet.