sambo

Var­för sam­bo­av­tal och skul­debrev?

Sophie Suvanto

Ibland är ett samboavtal inte tillräckligt och samborna behöver också ett skuldebrev. Men vad är skillnaden på skuldebrev och samboavtal och ska man alltid upprätta båda avtalen?

I den här artikeln går jag först igenom vad som är samboavtal och varför ett samboavtal behövs. Sedan vad ett skuldebrev är och när det behövs. I slutet av artikeln finns det en mall för skuldebrev.

Här kan du läsa mera om samboavtal.


När bör man skriva samboavtal?

Ett samboavtal bör skrivas om ni inte vill att er samboegendom delas 50/50 om ni separerar.

Vad är samboegendom? Samboegendom är bostad och bohag som ni köpt för gemensamt bruk. Bohag är till exempel möbler, TV, xbox, prydnadsföremål och köksutrustning. Även värdet av er bostad ska delas lika om den köpts för att ni ska bo där tillsammans.

Efter en separation har ni båda rätt att begära att er egendom delas, det har ingen betydelse vem som köpt egendomen eller vem som betalat mera.

Endast genom att skriva ett samboavtal kan ni undvika sambolagens regler om bodelning. I samboavtalet kan ni skriva att ingen eller endast viss egendom ska delas lika mellan er. Exempelvis att huset inte ska ingå i en bodelning men att ni vill dela lika på alla annan egendom.

Samboavtalet kan skrivas före ni flyttar ihop, när ni är sambos eller i efterhand. Ett samboavtal är lika korrekt oberoende av vem när det skrivs. Det viktigaste är att ni skriver ett avtal och att det är juridiskt korrekt.

Läs här vad ska stå med i ett sambovavtal.

Läs om bodelning för sambor.

Läs om sambolagen.


Måste man skriva samboavtal?

Nej, ni måste inte skriva ett samboavtal. Många väljer att skriva ett samboavtal så att om exemplevis en av er betalat mera för er gemensamma bostad delas den inte 50/50 utan i förhållande till vad ni betalat för den. Utan ett samboavtal hälftendelas samboegendomen, vilket är rättvist om ni betalat lika mycket för all egendom.


Vad är skuldebrev?

Ett skuldebrev skrivs när du lånat pengar åt någon. Skuldebrevet visar summan, betalningsdag och om ränta ska betalas. Genom att skriva ett skuldebrev finns det ett bevis på att du lånat pengar och att ni kommit överens om att det är ett lån och inte en gåva. Om personen senare inte betalar tillbaka är det lätt att kräva att skulden ska betalas när du har ett kvitto på skulden.


Varför samboavtal och skuldebrev?

Samboavtal och skuldebrev behövs ni köpt bostadsrätt eller hus tillsammans med olika kontantinsats. Utan ett samboavtal delas värdet av er bostad 50/50 oberoende vem som köpt bostaden eller betalat mera för den.

Om ni endast har ett samboavtal och det tydligt i köpebrevet står att ni betalat för bostaden exempelvis 30/70 räcker det med samboavtal om ni vill att värdet av bostaden delas 30/70 vid en separation. Det kan dock bli orättvist om ni vid en försäljning går på förlust, eftersom den som betalat 70% av bostaden då förlorar mycket pengar.

Därför kan det vara mer rättvist om ni också skriver ett skuldebrev där det står att en sambo som betalat mindre ska betala mellanskillnaden till den sambo som betalat mer. Därmed har den sambo som betalat mera endast lånat pengar till den andra sambon. Vid en separation kommer bostaden delas 50/50 vilket är rättvist oavsett om bostaden eller huset säljs med vinst eller förlust och den som betalat mindre har fortfarande en skuld till den andra sambon.

Genom att skriva ett skuldebrev betalar båda samborna lika mycket för ett bostaden. Ett skuldebrev behövs även om ni tagit ett gemensamt lån men en av er även gått in med en kontantinsats. För att den som då betalar mera av bostaden inte ska förlora sina pengar behövs ett skuldebrev.


Varför behövs ett samboavtal om skuldebrevet leder till att båda betalar lika mycket för bostaden?

Om ni endast har ett skuldebrev kan skulden dras av vid bodelning. Ett samboavtal behövs om ni vill att skuldebrevet ska få önskad effekt, alltså om ni vill att den som betalat mera får pengar av den som betalat mindre.

Om en av er begär att er samboegendom ska likadelas, likadelas egendomen vid en bodelning. Det betyder att all den samboegendom som ni båda individuellt räknas ihop och delas på hälft så att ni båda får lika mycket. Före egendomen räknas ihop får alla skulder som berör samboegendom dras av. Det betyder att om ni inte har ett samboavtal och endast har ett skuldebrev får skulden dras av.

Exempel: Anna och Linus har köpt en bostadsrätt tillsammans. Anna betalade 80 000 och Linus betalade 20 000. De har skrivit ett skuldebrev där det står att Linus ska betala 30 000 kronor till Anna. De har ingen annan egendom än bostaden och de har inte ett samboavtal. Vid en bodelning säljer de bostaden för 100 000 kronor.


Eftersom de inte har ett samboavtal är bådas andel av bostaden 50 000 kronor. Därifrån får Linus dra av sin skuld på 30 000 kronor. Totalt ska Anna och Linus dela på 70 000 kronor, så att båda får 35 000 kronor. Anna ska betala 15 000 kronor till Linus så att båda får 35 000 kronor.


Även om Anna betalade 80 000 för bostaden får hon vid en försäljning endast 35 000 kronor. Linus som betalade 20 000 kronor får 35 000 kronor och skuldtäckning på 30 000 kronor. Även om Anna kan kräva skulden av Linus utgående från skuldebrevet får Anna fortfarande endast 65 000 kronor och Linus får 35 000 kronor.

Om Anna och Linus hade haft ett samboavtal och ett skuldebrev hade Linus inte kunnat dra av skulden och Anna kan kräva att Linus betalar av lånet. Oavsett om bostaden säljs vid en förlustaffär eller vinstaffär hade Anna inte förlorat pengar.Skuldebrev för sambor mall

Den här mallen kan användas av såväl makar som sambor som behöver ett skuldebrev. Skuldebrev och äktenskapsförord för gifta makar är extra viktigt om den ena maken är skuldsatt och den andra maken tagit lån i sitt namn. Vid en skilsmässa är den som inte är skuldsatt skyddad


Skuldebrev

**Långivare
**Petra Kvist (123456-12345)
Malmögatan 3, 103 16 Uppsala
+46401234578


**Låntagare
**Simone Kvist (987654-1234)
Malmögatan 3, 103 16 Uppsala
+46803218756


Till låntagaren lånar långivaren 500 0000 kronor den 14.9.2021 enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.


Lånets löptid är 3 år och löper från 15.9.2021 till 15.9.2024.


Ränta ska betalas i samband med amorteringen. Räntan är 2%-enheter.


Amortering ska ske var månad och låntagaren ska amortera 13 888,89 kronor.


Första betalningen ska ske 15.9.2021 och sista betalningen ska ske 15.9.2024. Låntagaren har dock rätt att betala hela lånet i förtid.


Om låntagaren ej amorterar på lånet enligt skuldebrevet har långivaren rätt att säga upp lånet och få full betalning samt ränta av låntagaren.


Detta skuldebrev har upprättats i två exemplar och låntagaren och långivaren har tagit varsitt exemplar.


Underskrifter


Trosa 14.09.2021


[Namnteckning]

Långivare
Petra Kvist


[Namnteckning]
Låntagare
Simone Kvist