testamente

Arvs­skatt och tes­ta­men­te

Sophie Suvanto

Arvsskatten avskaffades i Sverige 2005. Det innebär att skatt inte betalas på arv.

Dina arvingar kan dock vara tvungna att betala arvsskatt om du vid din bortgång bor i ett EU land med arvsskatt. Detta i enlighet med EU Förordning nr 650/2012 artikel 21, var det står att att arvet ska beskattas i det land arvlåtaren hade hemvist vid sin bortgång. Det här gäller även om du är svensk medborgare, men bor till exempel i Spanien.

Om du är bosatt utomlands måste du skriva ett testamente för att undvika att ditt arv beskattas. I ett testamente kan du förordna att svenska arvsregler ska tillämpas.