testamente

Upp­rät­ta ett tes­ta­men­te on­li­ne

Sophie Suvanto

Upprätta ett testamente online

Att skriva ett testamente kan vara besvärligt och om du vill vara säker på att testamentet är bindande är det viktigt att du är noggrann och försiktig när du upprättar det.

För närvarande finns det många tjänster online var du kan upprätta ett testamente genom att fylla i en färdiggjord mall. Ett testamente enligt en schematisk mall, med korrekta underskrifter, är vanligtvis giltigt och i enlighet med de krav som lagen fastställer. Men på grund av sin schematiska karaktär kan dessa tjänster ofta inte erbjuda de bästa alternativen för varje enskild testator.

Ett bra testamente innebär att testatorns arvtagare identifieras, att kvaliteten och kvantiteten på den egendom som ärvs kartläggs och att andra önskemål uppfylls. Traditionellt har dessa uppgifter utförts av en advokat specialiserad på arvsrätt. En advokat har översatt testatorns önskningar till juridiskt språkbruk i form av ett testamente. På aatos.app har advokatens uppgifter gjorts tillgänglig för alla med hjälp av teknik.

Genom att upprätta ett testamente har du möjlighet att själv påverka arvsordningen och säkerställa att saker blir så som du tänkt dig efter din bortgång. Även om du inte kan testamentera bort allt, har du stor möjlighet att påverka situationen om du upprättar ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det skrivas enligt de formkrav som fastställts i lagen, därför är det ofta bra att rådfråga en jurist så att testamentet garanterat är bindande. Genom att göra ett testamente via aatos.app tjänsten kan du lätt och behändigt upprätta ett testamente och vara säker på att formkraven uppfylls.

Vanliga frågor

Kan ett testamente göras helt online?
Testamentet kan göras helt online. När testamentet är upprättat måste det skrivas ut och undertecknas av två vittnen.

Måste testamentet registreras eller på annat sätt bekräftas av en myndighet?
Nej, ett testamente måste inte registreras. Ett testamente blir giltigt när det görs i enlighet med lagens formkrav och undertecknas av och i närvaro av två utomstående vittnen.

Är det värt att göra ett testamente även om jag vill att all egendom ska gå till mina barn?
Ja, det är värt att skriva ett testamente. I testamentet kan du till exempel ta med ett krav om att den testamenterade egendomen är enskild. Det innebär att dina barns nuvarande eller framtida makar inte har rätt till den testamenterade egendomen vid en eventuell äktenskapsskillnad.

Hur skiljer sig Aatos.app från andra tjänster?

Andra tjänster

  • Känner inte till dina lagliga arvingar eller din unika situation
  • Du får inte hjälp med att välja rätt typ av testamente
  • Testamentets innehåll kan vara ogiltigt
  • De har inte möjlighet att ge juridisk rådgivning

Aatos.app

  • Fastställer dina legala arvingar och visar hur ditt arv skulle fördelas utan testamente.
  • Skriver testamentets innehåll för dig, utgående från dina mål och önskningar. Därför kan du vara säker på att testamentet är utarbetat just för dig och att det är juridiskt giltigt.
  • Illustrerar hur olika bestämmelser i testamentet påverkar dig med exempel som anpassar sig till din situation.
  • Aatos.apps juridiska team hjälper dig gratis via chatt och e-post.