testamente

För­va­ring av tes­ta­men­te

Sophie Suvanto

Förvaring av testamente

Den som upprättar ett testamente får själv välja hur testamentet förvaras. Lagen innehåller inte ett krav på hur det förvaras och till skillnaden från äktenskapsförord behöver testamenten inte registreras. Det är därför viktigt att testamentet förvaras på en säker plats så att det säkert hittas.

Ett testamente är endast giltigt i sin originalform, därmed räcker det inte att testamente sparas som en digital kopia.

Ett testamente kan förvaras i ett bankfack, skrivbordslåda med andra viktiga dokument eller hos en utomstående person (någon som inte påverkas av arvet) du litar på. Vi rekommendera att du förvara testamentet i original på en säker plats, t.ex. i ett bankfack, men att du ger en kopia till en vän och på kopian skriver du var testamentet förvaras. På så sätt kan du försäkra dig om att testamentet säker hittas vid din bortgång.

Om testamentet uppdagas senare eller inte hittas?

Om testamentet inte hittas fördelas arvet istället i enlighet med svensk lag och den legala arvsordningen efterföljs. Det är därför viktigt att testamentet förvaras på en säker plats så att egendomen säkert fördelas så som testatorn önskat vid dennes bortgång.

Om ett testamente uppdagas efter att en bouppteckning slutförts ska en tilläggsbouppteckning förrättas. En tilläggsbouppteckning går till på samma sätt som en vanlig bouppteckning.

Om någon undanhåller att denne hittat ett testamente kan det vara fråga om ett brott i enlighet med brottsbalkens 14 kapitel 4 §.