testamente

Ge­nom tes­ta­men­te kan sam­bor ärva varand­ra

Sophie Suvanto

Genom testamente kan sambor ärva varandra

Sambor ärver inte varandra enligt lagen. Om du inte har barn och lever i ett samboförhållande är det dina föräldrar som ärver dig och inte din sambo. Detta kan leda till besvärliga situationer där till exempel din sambo och dina föräldrar blir delägare till din och din sambos bostad vid din bortgång.

Endast genom ett testamente kan du se till att din sambo ärver dig. I ett testamente kan du även förordna om att din sambo ska ha full äganderätt eller fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär att din sambo får göra vad som helst med arvet utan begränsningar. Din sambo får alltså fritt sälja och ge bort egendomen, men får också testamentera egendomen vidare.

Om du testamenterar egendomen med fri förfoganderätt får din sambo använda sig av egendomen under sin livstid men får inte ge bort en stor del av arvet eller testamentera det vidare. Efter din sambos bortgång är det din familj (föräldrar, syskon, syskonbarn) som ärver egendomen.

Om du har barn och lever i ett samboförhållande kan du inte testamentera hela egendomen till din sambo då bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott som är 50% av arvet. Men du kan testamentera resten av din egendom till din sambo om du så önskar.

Vad är ett samboförhållande?

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. Det är inte fråga om samboförhållande om den ena parten är gift eller om vänner eller syskon bor tillsammans.