testamente

Hur myc­ket kos­tar det att skri­va ett tes­ta­men­te?

Sophie Suvanto

Vad är kostnaden för att skriva ett testamente och hur gör man om man vill skriva ett testamente? Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig om man vill skriva ett testamente och det känns både jobbigt och krångligt att ringa upp och boka en tid hos en jurist eller advokat.

Vart vänder man sig för att skriva testamente?

Hur mycket ett testamente kostar att skriva beror på hur du gör det. Det finns inget som säger att du måste skriva testamentet hos en jurist.

Du kan använda dig av en gratis mall du hittar på internet, göra det hos på en juristbyrå eller advokatbyrå, eller skriva det online hos en juridisk expert-tjänst.

Att använda sig av en gratis mall får du vanligen ett testamente som är juridiskt korrekt men inte ett testamente som är utformat efter dina önskemål och behov. Ett korrekt testamente är inte alltid bra, men ett bra testamente är alltid juridiskt korrekt. Om du använder dig av mall, läs noggrant igenom allt och kolla att du är nöjd med innehållet. Aatos har också en gratis mall som är juridiskt korrekt.

Du kan även vända dig till en juristbyrå eller advokatbyrå. Om du skriver ett testamente hos en advokat eller jurist varierar priset. Vanligen är det angivna priset endast ett minimum pris och kostnadsförslag och kunden betalar extra för varje timme Det verkliga priset efter möten, telefonsamtal och e-postmeddelanden klarnar först när du får den slutliga fakturan. Situationen är densamma hos en begravningsbyrå.

Vad det kostar att skriva testamente hos en jurist och begravningsbyrå

Här är ett axplock vad kostnaden och priset är för att skriva ett testamente hos en jurist och begravningsbyrå.

Jurist 1: 1980 kr
Jurist 2: 1990 kr
Jurist 3: 2495 kr
Jurist 4: 2800 kr
Jurist 5: 3900 kr
Jurist 6: 4490 kr

Begravningsbyrå 1: 2450 kr
Begravningsbyrå 2: 2800 kr
Begravningsbyrå 2: 3995 kr

Aatos juridisk onlinetjänst: 850 kr

Kan man skriva testamente online?

Ja, det är möjligt att skriva ett testamente online hos en juridisk onlinetjänst.

Det finns många olika tjänster som erbjuder möjligheten att upprätta ett testamente online. Aatos är en av världens mest utvecklade tjänster och den är både lätt att använda och du kan vara säker på att testamentet blir lika bra som om du hade upprättat det hos en jurist.

Tjänsten fungerar genom att kunden svarar på enkla "ja och nej" frågor och på så sätt kartlägger tjänsten vem som ärver kunden om hen inte har ett testamente. När du vet vem som ärver dig i enlighet med ärvdabalken, lagen som reglerar arv, kan du sedan enkelt välja vem du vill att ska ärva dig.

Hos Aatos gör du ett testamente till ett fast pris och i priset ingår juridisk rådgivning och hjälp. Eftersom det är fråga om en fast kostnad på 850 kronor får du ingen obehaglig överraskning när du ska betala. Dessutom får du tydliga instruktioner om hur du ska underteckna och vem som kan vara vittne.

Juridiskt korrekt testamente

Ett juridiskt korrekt testamente ska vara

  • Skriftligt
  • Daterat
  • Undertecknat av den som skrivit testamentet (testatorn)
  • Testatorn måste vara 18 år
  • Undertecknat av två ojäviga vittnen
  • Vittnena ska även ange namnförtydligande, hemvist och yrke
  • Vittnena måste vara minst 15 år och förstå betydelsen av att vara vittne