testamente

Tes­ta­men­te för sam­bor

Sophie Suvanto

Har min sambo rätt till mitt arv?

Ne, din sambo har inte automatiskt rätt till arv från dig. Ni måste skriva ett testamente om de vill ärva varandra.

Utan ett testamente ärver den avlidnes barn eller barnbarn och om det inte finns barn ärver föräldrar och syskon.


Vad gäller i ett testamente?

I ett testamente kan du själv välja vem som ärver dig och vad de ärver. Du kan välja vem som får vilken egendom, men även ge egendom till någon som annars inte skulle ärva dig, såsom sambo, bonusbarn eller fosterbarn.

Du kan skriva ett testamente själv eller tillsammans med din sambo.

Du kan även skriva vem som först får egendomen och vem som ska ärva egendomen när den första mottagaren dött. T.ex. kan du skriva att din sambo ska ärva sommarvillan och när din sambo går bort ska era barnbarn ärva villan.Gård med röda hus och grön gräsmatta. Det är sommar.


Sambos kan skriva ett testamente tillsammans

Sambor kan skriva ett gemensamt testamente, ett så kallat inbördes testamente.

I testamentet kan samborna ange att den efterlevande sambon ska ärva den först avlidne sambon. Då ärver först den efterlevande sambon och när denne gått bort ärver den först avlidne sambons arvingar egendomen. Genom att skriva ett testamente tillsammans har det ingen skillnad vem som går bort först, den efterlevande sambon ärver alltid. Dessutom är det mera förmånligt då ni endast behöver göra ett testamente och inte varsitt.Hur egendom fördelas utan och med testamente

Exempel 1: Inget testamente

Peter och Klas är sambos och har två barn. När Peter dör är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kronor. Barnen ärver direkt och båda får 50 000 kronor var. Klas ärver inte.


Exempel 2: Den avlidne har ett testamente

Peter och Klas är sambos och har två barn. De har skrivit ett inbördes testamente. Dessutom har de skrivit att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den efterlevande sambon gått bort. Om de inte väntar ärver de endast laglotten. Det ena barn vill ha sin laglott direkt.


Peters kvarlåtenskap är värd 100 000 kronor. Barnet som vill ha sin laglott direkt får endast laglotten vilket är 25 000 kronor (utan testamente hade barnet ärvt 50 000 kronor och laglotten är hälften av det).


Klas ärver resten, 75 000 kronor, och när Klas går bort har det andra barnet rätt till arvet efter Peter. Barnet som tog ut sin laglott direkt ärver inget annat efter Peter.


En stor familj på 15 personer står på en strand och tittar på solnedgången.


Testamente med förfoganderätt eller äganderätt?

I testamentet kan ni skriva att den efterlevande ska ärva med förfoganderätt eller med äganderätt.

En efterlevande sambo som ärver med förfoganderätt får använda och sälja egendomen men får inte skänka bort eller testamentera bort egendomen. När efterlevande går bort ärver den först avlidnes arvingar egendomen som varit den först avlidnes.

En sambo som ärver med äganderätt får sälja, skänka och testamentera bort all egendom. När efterlevande går bort ärver den efterlevande sambons arvingar egendomen. Den först avlidnes arvingar ärver inte egendomen.

Exempel 1: Testamente med förfoganderätt

Johanna och Rafael är sambos när Johanna avlider. De har ett testamente där den efterlevande ärver all egendom med förfoganderätt. De har inte barn. Rafael ärver Johannas egendom och när Rafael avlider ärver Johannas arvingar det som varit Johannas egendom. Rafaels egendom går till hans arvingar.


Exempel 2: Testamente med äganderätt

Johanna och Rafael är sambos när Johanna avlider. Rafael och Johanna har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande ärver all egendom med full äganderätt. De har inte barn. Rafael ärver Johannas egendom och när Rafael avlider ärver Rafales arvingar Rafaels och Johannas egendom. Johnnas arvingar ärver inte Johannas egendom.


Sambor håller hand i hand i motljus

Samboavtal och testamente

I ett testamente anger du vem som ärver när du gått bort. Genom att skriva ett testamente är det möjligt att bortse från lagens regler om arv.

I ett samboavtal kan ni ange hur er samboegendom ska delas vid en separation och dödsfall. Vid dödsfall kan den efterlevande begära att en bodelning ska ske och då delas samboegendomen lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvingar.

Den efterlevande sambon måste begära bodelning inom ett år från dödsfallet men senast vid bouppteckningen. Vid en bodelning delas sambornas samboegendom lika mellan dem, oavsett vem som köpt eller betalat mer. Både samboavtal och testamente påverkar den efterlevandes situation.

Hur testamente och samboavtal kan utnyttjas för att efterlevande sambon ska ärva egendom men inte få egendom vid en separation:

Exempel: Ingela och Tom är sambor. Ingela köpte deras gemensamma bostad. Ingela vill att Tom ska få bostaden om hon går bort, men hon vill inte att Tom har rätt till bostaden om de separerar.


Ingela och Tom skriver ett samboavtal där det står att bostaden inte ska ingå i en bodelning. Ingela har därför rätt till hela bostaden vid en separation. I ett testamente skriver Ingela att Tom ska ärva henne. Vid Ingelas död har Tom rätt till bostaden.

Har Ingela inte barn ärver Tom all egendom. Har Ingela barn när hon avlider kan det påverka Toms rätt till bostaden, eftersom hennes barn har rätt till laglott. Läs mer om sambors arvsrätt.