testamente

Tes­ta­men­te för sam­bor

Sophie Suvanto

Testamente för sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag och måste därmed skriva ett testamente om de vill ärva. Det har ingen betydelse hur länge sambor har bott tillsammans eller om de lever i ett "äktenskapsliknande förhållande", de ärver aldrig varandra.

Om sambor inte har skrivit ett testamente ärver den avlidnes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och om det inte finns barn ärver föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar.

Sambor kan tillsammans skriva ett gemensamt testamente, ett så kallat inbördes testamente, på samma sätt som makar. Det vanligaste är att den efterlevande sambon ärver den avlidne med fri förfoganderätt. Det betyder att arvet går till den först avlidnes efterarvingar när den efterlevande sambon går bort. En sambo som ärver med fri förfoganderätt kan inte skänka bort en stor del av egendomen eller testamentera bort egendomen denne ärvt.

Sambor kan även ange att det ska ärva varandra med full äganderätt. Då kan den efterlevande sambon göra vad som helst med egendomen, även skänka och testamentera bort allt. När den efterlevande sambon avlider fördelas all egendom till dennes arvingar. Den först avlidnes arvingar ärver inte.

Notera dock att bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av det arv en arvinge annars skulle ha rätt till enligt lagen.

Exempel. Anna avlider och hennes kvarlåtenskap är värd 100 000 kronor. Hon har två barn. Barnen får 50 000 var. Även om Anna hade skrivit ett testamente hade barnen haft rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Annas barn har alltid rätt till minst 25 000 kronor.

I ett testamente är det även möjligt att ange att barnen ska vänta med att ta ut sin laglott fram till att även den efterlevande sambon avlidit. Ni kan även ange att endast om barnen väntar med att ta ut laglotten får de rätt till hela arvet. Om de vill ha laglotten direkt får de endast laglotten och inget efterarv. Exemplen nedan belyser situationen.

Exempel: fördelning av egendom utan testamente

Samborna Peter och Klas har två barn. När Peter dör är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kronor. Barnen ärver direkt och båda får 50 000 kronor var. Klas ärver inte.

Exempel: fördelning av egendom med testamente.

Samborna Peter och Klas har båda två barn från tidigare äktenskap men har inte gemensamma barn. De har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande sambon ärver den avlidnes kvarlåtenskap. Dessutom har de skrivit att särkullbarnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den efterlevande maken gått bort. Det ena barn bestämmer sig för att vänta med att ta ut sitt arv, men det andra barnet vill ha sin laglott direkt.

Peters kvarlåtenskap är värd 100 000 kronor. Barnet som vill ha sin laglott direkt får endast 25 000 kronor. Klas ärver resten och när Klas går dör har det andra barnet rätt till arvet efter Peter. Barnet som tog ut sin laglott direkt ärver inget annat efter Peter.