testamente

Vad är kvar­lå­ten­skap?

Sophie Suvanto

Kvarlåtenskap

Vad är kvarlåtenskap?

Kvarlåtenskap är den egendom du lämna efter dig när du gått bort och är den egendom som dina arvingarna ärver. Kvarlåtenskap är exempelvis din bil, bostad, soffa,TV och smycken.


Vad innefattar kvarlåtenskap?

Vad kvarlåtenskapen innefattar beror på om du är gift eller inte när du gå bort.

Om du inte är gift är alla din egendom din kvarlåtenskap och allt går till dina arvingar.

Om du är gift vid din bortgång är din kvarlåtenskap hälften av giftorättsgodet och din enskilda egendom. Det betyder att giftorättsgodset räknas ihop och delas på hälften så att båda får lika mycket. Värdet av giftorättsgodset delas på hälften oavsett om den ena av er äger mer egendom än den andra. Det som inte är din kvarlåtenskap behåller den efterlevande maken som sin egendom. Nedan kan du läsa mera om enskild egendom och testamente.


Efterlevande maken måste inte dela sitt giftorättsgods

Om den efterlevande maken är mer förmögen kan hen begära att behålla allt giftorättsgods utan likadelning. På så sätt behöver den efterlevande maken inte avstå egendom till den avlidnes arvingar.

Exempel: Alice har 800 000 kronor och hennes maka Sally har 200 000 kronor när Alice går bort. Enligt huvudregeln ska deras egendom räknas ihop och sedan delas på hälft så att Alices arvingar får hälften och Sally får hälften. Sally kan dock begära att behålla hela sin egendom utan likadelning.

Läs mer om giftorättsgods och enskild egendom vid dödsfall.


Testamente, äktenskapsförord och kvarlåtenskap

I ett testamente väljer du vem som ärver din kvarlåtenskap. Du kan välja vem som får vilken egendom, ange att en organisation eller vän ska ärva dig. Om du är sambo måste du skriva ett testamente om du vill att sin sambo ärver dig.

Om du är gift påverkar ett testamente inte vilken kvarlåtenskap som är din. Först görs en bodelning mellan dig och din make. Värdet av er egendom räknas samman och delas sedan på hälft. Du (alltså dina arvingar) får hälften och dina make får hälften. Det betyder att din make kan få mer egendom än vad hen egentligen ägde och dina barn går miste om arv. Om du inte vill att en likadelning av din och din makes egendom görs, skriv ett äktenskapsförord.

Om du vill att det som är din egendom ska gå till dina barn och att din make inte ska ha rätt till hälften måste du skriva ett äktenskapsförord där alla egendom är enskild egendom. Utan ett äktenskapsförord kan din make få hälften av din egendom och när din make dör går egendomen till dennes barn och inte till dina barn.

Läs mer om arvsklasser och arvsordning.

Läs mer om arvslott och barnens rätt till laglott.


Förälder och litet barn går på stranden hand i hand.

Gåva genom testamente

Gåva och testamente är två olika begrepp, men som båda betyder att du ger egendom till någon annan.

En gåva ger du när du fortfarande lever och om du testamenterar egendom får personen egendomen först när du gått bort. Om du väljer att ge egendom i gåva eller testamente är upp till dig, vill du att personen ska få egendomen nu eller senare?

Det finns varken gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige och därför har det inte en ekonomisk betydelse om du ger egendom i gåva eller genom testamente.


Testamente och enskild egendom

Vad är enskild egendom vid dödsfall?

Enskild egendom vid dödsfall är egendom som du och din make i ett äktenskapsförord angett att ska vara enskild.

Enskild egendom kan också vara egendom du fått i gåva, arv och testamente om den som gett egendomen angett att egendomen ska vara din enskilda egendom. På så sätt kan givaren vara säker på att din make inte får rätt till egendomen.


Kan enskild egendom ärvas?

Dina arvingar och den efterlevande maken kan ärva din enskild egendom. Den efterlevande maken ärver egendomen före gemensamma barn och dina föräldrar och syskon. När den efterlevande maken gått bort ärver dina barn egendomen och om du inte har barn ärver dina föräldrar och syskon egendomen.

Om du har särkullbarn ärver de sin andel av kvarlåtenskapen direkt när du gått bort.


Hur gör man arv till enskild egendom?

I ett äktenskapsförord kan du ange att arv ska vara enskild egendom. Du kan ange att all egendom ska vara enskild eller att endast arv ska vara enskild. Om arv är enskild egendom ingår det inte i en bodelning och din make har inte rätt till egendomen vid en skilsmässa. Din make kan dock ärva din enskilda egendom om du inte anger annat i ett testamente.


Hur skriver man testamente om enskild egendom?

Om du vill att den egendom som tillfaller arvinge eller testamentstagare ska vara dennes enskilda egendom måste du skriva det i ditt testamente. Då är egendomen arvtagarens enskilda egendom och arvtagarens make får inte rätt till egendomen vid en skilsmässa.