Lovlig fremtidsfuldmagt
Hvad er en fremtidsfuldmagt?

I en fremtidsfuldmagt kan du vælge, hvem der skal tage vare for dig og dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du ikke længere er i stand til det.

Hvordan aktiveres en fremtidsfuldmagt?

Det er Familieretshuset der aktiverer fremtidsfuldmagten. Dette sker med udgangspunkt i en forespørgsel om aktivering fra fremtidsfuldmægtig(e) og eventuelt fuldmagtsgiver, hvis muligt.

Hvornår kan man lave en fremtidsfuldmagt?
Alle som er fyldt 18 år og som kan tage vare for sig selv og forstår konsekvenserne af deres valg kan lave en fremtidsfuldmagt.
Skal fremtidsfuldmagten bevidnes?
Nej, en fremtidsfuldmagt skal ikke bevidnes.
Skal en fremtidsfuldmagt registreres?
Ja, en fremtidsfuldmagt skal underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og notariseres seneste seks (6) måneder herefter.
599 kr.
Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du aktivt vælge, hvem der skal tage vare for dig og dine personlige og økonomiske forhold, skulle du ikke længere selv være i stand til det. Prøv vores service gratis.

Gør som over 80.000 andre
Aatos er den nemmeste måde at oprette din fremtidsfuldmagt på

Alt om fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument

En fremtidsfuldmagt er en forholdsvis ny form for fuldmagtstype. Det er en fuldmagt, som først træder i kraft, når du ikke længere er i stand til at tage vare for dig selv. Du kan således i god tid vælge, hvem der skal tage vare for dig og dine personlige og økonomiske forhold lang tid før, du måske ikke er i stand til at tage en sådan beslutning.

Fremtidsfuldmagten er således hvilende indtil den træder i kraft, og den har ikke indvirken på dine personlige og økonomiske forhold før dokumentet træder i kraft.

I en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvad der skal være omfattet af fuldmagten og hvilket mandat, den eller de fremtidsfuldmægtig(e) skal have.

En fremtidsfuldmagt kan hjælpe dig til at planlægge fremtiden

Alle som er fyldt 18 år og som kan tage vare for dem selv og forstår konsekvenserne af deres valg kan lave en fremtidsfuldmagt.

Med en fremtidsfuldmagt kan du imødegå den uvished der opstår, skulle du ikke selv længere en dag kunne varetage dine personlige og økonomiske forhold. Eksempelvis på grund af en ulykke eller sygdom.

Det kan give tryghed at vide, at man selv har bestemt, hvem som skal tage beslutninger for en og hvilket mandat der ligger til grund for sådanne beslutninger.

Fremtidsfuldmagt med flere fremtidsfuldmægtige

Det er muligt at vælge mere end én fremtidsfuldmægtig i en fremtidsfuldmagt. Fuldmagtsgiver kan vælge, at de fremtidsfuldmægtig skal være sideordnede eller subsidiære, at beslutninger kan træffes individuelt eller kun samstemmende og at fremtidsfuldmægtige kan træffe beslutninger i alle forhold under fremtidsfuldmagten eller kun visse forhold.

  • Sideordnede betyder, at alle fremtidsfuldmægtige indtræder i rollen på samme tid, når fremtidsfuldmagten træder i kraft.
  • At fremtidsfuldmægtige kan træffe beslutninger individuelt betyder, at fremtidsfuldmægtige kan træffe beslutninger uafhængigt af hinanden.
  • At fremtidsfuldmægtige kan træffe beslutninger i alle forhold betyder, at fremtidsfuldmægtige hver især kan træffe beslutninger i alle forhold omfattet af fremtidsfuldmagten.

Hvordan laves en fremtidsfuldmagt med Aatos?

Tjenesten kortlægger dine ønsker

Ved at besvare en række simple "ja og nej" spørgsmål, kortlægger tjenesten din situation og ønsker, og opretter på denne baggrund en fremtidsfuldmagt tilpasset netop dig.

Din livssitaution kortlægges

Herefter kortlægges din livssituation. Din familiesituation og ejendom, du ejer, påvirker indholdet af din fremtidsfuldmagt og hvem, du har mest nytte af at vælge som fremtidsfuldmægtig(e).

Fremtidsfuldmægtig(e) og vilkår anbefales

Med udgangspunkt i den information, som du tilføjer tjenesten, anbefaler Aatos hvem der kan være fremtidsfuldmægtig(e), men du kan selvfølgelig altid selv vælge frit. Når du har valgt fremtidsfuldmægtig(e), anbefaler Aatos hvilke vilkår du bør have i din fremtidsfuldmagten. Du kan selv tage vilkår ud eller tilføje vilkår, og alle vilkår forklares klart og tydeligt.

Fremtidsfuldmagten er klar

Fremtidsfuldmagten er nu klar og når du har betalt for den, kan du downloade den. Fremtidsfuldmagten indeholder bestemmelser om, hvad du skal gøre, for at fremtidsfuldmagten bliver gyldig. Fremtidsfuldmagten gemmes og opbevares på din Aatos brugerkonto, så du altid har adgang til en digital kopi.

Fremtidsfuldmagt på den mest enkle måde

Når du laver en fremtidsfuldmagt hos Aatos, behøves du ikke vide alt om en fremtidsfuldmagt, hvordan en fremtidsfuldmagt laves og hvilke vilkår, der bør overvejes og inkluderes i dokumentet. Ved at svare på en række enkle spørgsmål kortlægger tjenesten din situation og konkrete ønsker.

Du kan være sikker på, at alle nødvendige vilkår er inkluderet, at fremtidsfuldmagten er juridisk korrekt og at den er tilpasset netop dig.