Døds­boskifte

Kan man arve gaeld.jpg
Arv og gæld ved be­hand­ling af dødsboDet klare ud­gangs­punkt er, at du ikke arver gæld.
Skat af arv
Afgift af arvHvor meget du skal betale i afgift af din arv?
Blæse lys ud ved begravelse
Hvad er et døds­boskifte?Før ar­vin­ger­ne kan mod­tage deres arv, skal der ske et så­kaldt døds­boskifte.
førtidspension og arv.jpg
Falden arv og før­tids­pen­sionMed hvor­dan på­vir­ker for­ven­tet arv så din før­tids­pen­sion?
Familie på stranden.
Bund­fradrag af arvDenne ar­ti­kel søger at skabe et over­blik over be­hand­lin­gen af arv. 

Frem­tids­fuld­magt

Par kram
Hvad er et frem­tid­ste­sta­mente?Frem­tids­fuld­magt er også kendt som frem­tid­ste­sta­mente.
Hvad er en personlig værge.jpg
Per­son­lig værge Hvad er en per­son­lig værge?
En person bruger en computer.
Hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt?Der er be­stemte krav til, hvad en frem­tids­fuld­magt bør in­de­holde.
3 situationer fremtidsfuldmagt
3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magtHvor­når vil en frem­tids­fuld­magt gøre en stor for­skel?
En tekande og to krus
Hvad sker der uden en frem­tids­fuld­magt?Hvad dine mu­lig­he­der er, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt.

Ga­ve­brev

En person står på trappen.
Værd at vide om ar­ve­forskud Det er muligt for dig at give dine ar­vin­ger forskud på arven.
Mennesker og sæbebobler
Forskud på arv eller gave?Det er en god ide at op­ret­te en aftale om ar­ve­forskud.
skattefrie gaver.jpg
Værd at vide om skat­te­frie gaver Du kan skat­te­frit give gaver op til et vist beløb.
En person skriver
Regler for ga­ve­breveRegler for ga­ve­breve - hvad skal man være op­mærk­som på?
En mand holder en tegnebog.
Pen­ge­ga­ver – Så meget må du give (og ind­be­ret­te til SKAT)Hvad du kan gøre, hvis du gerne vil give en pen­ge­gave.

Gælds­brev

Huse i Århus
Privat gælds­brev uden renterI gælds­bre­vet kan af­ta­les, om der skal til­skri­ves renter eller ej.
Person, der betaler online med et kort
Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage?Hvad sker der egent­lig, hvis du ikke kan betale dit lån til­bage?
Computer på bordet.
Renter – hvad er værd at vide?Ren­ter­ne af­hæn­ger af typen på det op­ret­tede lån.  
To personer sidder på en sofa.
Ren­te­frit lån mellem pri­vate Opret et gælds­brev, hvis du yder et ren­te­frit lån.
Beregninger og bærbar
Gratis ska­be­lon gælds­brevDet er ofte en god ide at lavet et skrift­ligt gælds­brev.

Skils­mis­se

Kvinde på en bærbar computer
Sådan på­vir­ker skils­mis­se din øko­nomiHvor­dan kommer skils­mis­sen til at på­virke min øko­nomi?
Kvinde går hen til et kryds i en skov
Di­rek­te skils­mis­seHvad i al­ver­den er en di­rek­te skils­mis­se?
Skilsmisse online eller ved vilkårsforhandlingen
An­søg­ning om skils­mis­seAt gå igen­nem en skils­mis­se er i sig selv oftest rigtig hårdt.
København
Skils­mis­se­be­vil­ling – hvad er værd at vide? En skils­mis­se­be­vil­ling er en til­la­telse til å bli skilt.
København
Skils­mis­se og sta­ti­stik - hvor­når, hvor­dan og hvor­for bliver dan­sker­ne skilt?Færre æg­te­par blev skilt i 2021 i for­hold til de ti fo­re­gå­ende år.

Te­sta­mente

Kvinde blæser
Te­sta­tors mu­lig­hedDet er altså te­sta­to­ren, der be­stem­mer, hvad der skal ske med arven.
Et hus kan være arv
Alt du bør vide om arvHvem der arver en og hvor meget de arver er be­stemt i Ar­ve­loven.
En person i en let frakke.
Pris for et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­terHvad koster et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente i år 2024?
Et par, der danser på parkvejen
Ar­ve­af­gift for sam­le­vendeOm man er sam­le­vende kan få be­tyd­ning for øko­no­mien på for­skel­lige måder.
Bornetestamenter
Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­terEt bør­ne­te­sta­mente kan være vigtig at over­veje.

Æg­te­pagt

Et ægtepar i London.
Bryl­lup i ud­lan­det Vil du giftes i ud­lan­det?
en familie på fem holder i hånd og går i naturen
Æg­te­pagt før eller efter æg­teskabHvor­når er det bedst at lave en æg­te­pagt?
Solnedgang i en dal
Op­hæ­velse af en æg­te­pagtOp­hæ­velse af en æg­te­pagt kræver begge par­ters enig­hed.
To personer og en hund.
Før­tids­pen­sion for sam­le­vendeHvad er før­tids­pen­sion for sam­le­vende?
Kvinde hopper med redningsvest på
Kan det betale sig at lave en æg­te­pagt?Hvis du snart skal giftes, virker en skils­mis­se for­ment­lig utæn­ke­lig.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.