Døds­boskifte

Arveafgift
Alt om bo­af­giftI visse tilfælde skal du betale en boafgift, når du arver.
Skat af arv
Afgift af arvHvor meget du skal betale i afgift af din arv?
førtidspension og arv.jpg
Falden arv og før­tids­pen­sionMed hvordan påvirker forventet arv så din førtidspension?
Palmer på stranden
Arv fra ud­lan­det – skal man stadig betale bo­af­gift?Skal jeg betale boafgift i Danmark af min arv modtaget fra udlandet?
Blæse lys ud ved begravelse
Hvad er et døds­boskifte?Før arvingerne kan modtage deres arv, skal der ske et såkaldt dødsboskifte.

Frem­tids­fuld­magt

To personer går
Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjemHar en fremtidsfuldmagt betydning for valg af plejehjem?
Mand bliver skuffet
Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?Få et overblik over reglerne for ikrafttræden af fremtidsfuldmagt.
To personer udenfor.
Frem­tids­fuld­magt - bør jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­tige?Du bestemmer selv, om du vil indsætte én eller flere fremtidsfuldmægtige.
Fremtidsfuldmagtsblanket
Frem­tids­fuld­magt – Gratis Ska­be­lonHar du brug for en skabelon til at lave din egen fremtidsfuldmagt?
En person bruger en computer.
Hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt?Der er bestemte krav til, hvad en fremtidsfuldmagt bør indeholde.

Ga­ve­brev

En person skriver
Regler for ga­ve­breveRegler for gavebreve - hvad skal man være opmærksom på?
En person på gaden.
For­skel­len på at give et ar­ve­forskud og en gaveGrænsen for skattefri arveforskud eller gave er den samme.
Gave
Hvad er et ga­ve­brev?Et gavebrev er dokumentation for, at en gave er givet.
Eksempel gavebrev
Ga­ve­brev gratis ska­be­lonEt gavebrev er skriftlig dokumentation for, at en gave er givet.
Mennesker og sæbebobler
Forskud på arv eller gave?Det er en god ide at oprette en aftale om arveforskud.

Gælds­brev

Person, der betaler online med et kort
Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage?Hvad sker der egentlig, hvis du ikke kan betale dit lån tilbage?
Eksisterende gæld ved dødsfald.jpg
Ek­si­ste­rende gæld ved døds­faldSom udgangspunkt arver man ikke gæld.
Beregninger og bærbar
Gratis ska­be­lon gælds­brevDet er ofte en god ide at lavet et skriftligt gældsbrev.
Familie middag
Alt om fa­mi­li­elånHerved kan du undgå, at lånet anses som en gave.
Computer på bordet.
Renter – hvad er værd at vide?Renterne afhænger af typen på det oprettede lån.  

Skils­mis­se

Kvinde sidder på en stol
Jeg skal skil­les - hvad gør jeg nu? I har nu besltutet, at I ikke skal være sammen mere.
salg-af-hus-ved-skilsmisse.jpg
Salg af hus ved skils­mis­se – hvad skal der ske?Skal boligen sælges? Hvad sker der med jeres gæld?
Kvinde går hen til et kryds i en skov
Di­rek­te skils­mis­seHvad i alverden er en direkte skilsmisse?
Skilsmisse online eller ved vilkårsforhandlingen
An­søg­ning om skils­mis­seAt gå igennem en skilsmisse er i sig selv oftest rigtig hårdt.
Mand, der går på togskinner
Reg­ler­ne for skils­mis­se Få et overblik over reglerne ved skilsmisse.

Te­sta­mente

pige som tæller penge
Te­sta­mente og ar­ve­forskudSkal du oprette et arveforskud sammen med testamente?
Arv efter foraeldre
Arv efter for­æl­dre Når en eller begge forældre dør, vil du som barn ofte arve dem.
Et par, der danser på parkvejen
Ar­ve­af­gift for sam­le­vendeOm man er samlevende kan få betydning for økonomien på forskellige måder.
Landskab
Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af te­sta­menteEt testamente kan i visse tilfælde tilbagekaldelse og ændres.
Par har gjort gensidigt testamente
Gen­si­digt te­sta­menteTypisk oprettes et gensidigt testamente mellem ægtefæller eller samlevende.

Æg­te­pagt

Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
4 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­nere digHvorfor en ægtepagt kan være en god ide.
ringar.jpg
Æg­te­pagt: Gratis ska­be­lon og ek­semp­lerHar du brug for en skabelon til at lave din egen ægtepagt?
Riger i vatten
Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sisMed en ægtepagt, kan I sikre jeres økonomiske hensyn.
par der er i gang med at lave en kontrakt og er glade
Æg­te­skabs­pagtMed en ægteskabspagt kan du undgå at føle dig urimelig behandlet.
Ægtepar ved en flod
Nor­disk un­der­sø­gelse: Æg­te­pagt er det mest for­sømte do­ku­ment i Dan­markI Norden har danskere de højeste udgifter til juridiske dokumenter.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.