Privatlivspolitik - Aatos.app

Ansvarlig for personoplysninger

Aatos Legal Technology Oy (2901500-3) Lappviksgatan 16 00180 Helsingfors Finland

Ved spørgsmål om privatlivspolitik, kontakt Sophie Suvanto sophie@aatos.app

Databeskyttelsesansvarlig er Tatu Mäenpää tatu@aatos.app

1. Generelt

Denne privatlivspolitik dækker Aatos-app - internettjeneste (“Aatos”).

2. Aftale om behandling af personoplysninger

Aatos.app er databehandler for personoplysninger, brugeren tilfører Aatos i brugen af tjenesten. For personoplysninger, som brugeren tilfører Aatos, er det brugeren som er dataansvarlig.

3. Formål og grunde for behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles for at identificere brugere af Aatos og for at at opfylde kontrakten mellem Aatos.app og brugeren af tjenesten. Personoplysninger behandles af Aatos.app til brug for brugerrelaterede beskeder, statisisk, udvikling af tjenesten og markedsføring.

Behandling af personoplysninger tager udgangspunkt i den aftale, som brugeren indgår med Aatos i forbindelse med oprettelse og registrering. Behandling af personoplysninger kan også tage udgangspunkt i separat aftale med bruger efter at oprettelse og registrering har fundet sted.

4. Personoplysninger som behandles

Vi behandler en eller flere af de følgende personoplysninger:

Fornavn, efternavn, fødselsdato, personnummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, familierelateret information, formueelementer, gæld og anden kredit, underskrift, personlig information modtaget fra myndigheder, personoplysninger som tilføres tjenesten ved brugerhandlinger, MitID, teknisk information som indsamles via cookies, teknisk information som indsamles under brugen af tjenesten og betalingsinformation.

5. Informationskilder

Personoplysninger indsamles direkte fra brugeren, fra information som tilføres tjenesten af brugeren eller gennem brugerens cookies.

Personoplysninger kan også tilføres af en anden end brugeren. Når dette er tilfældet, bør brugeren aktivt kontakte den person, som har tilført personoplysningerne.

6. Hvem behandler personoplysninger?

Adgang til personoplysninger er begrænset til den eller de personer, som har behov for at få adgang til de konkrete personoplysninger for at kunne udføre arbejde eller opgaver relateret hertil. Disse medarbejdere er bundet af tavshedsaftaler.

Af tekniske årsager, kan personoplysninger overføres til tredjelande uden for den Europæiske Union eller den Europæiske Unions Samarbejdsområde. Overførsel sker under den forudsætning, at Europa-Kommissionen har vurderet at niveauet af databeskyttelse i landet, hvortil overførslen finder sted, er tilstrækkelig eller at den part, som modtager personoplysningerne i tredjelandet, har forpligtet sig til at have passende foranstaltninger på plads, som kræves af gældende databeskyttelseslovgivning.

Server: Amazon Web Services Inc. og Google Ireland Ltd. Betalingsleverandør: Klarna Bank AB Betalingsleverandør: Stripe Bank AB

For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmetode, kan vi ved betaling være nødt til at dele dine personoplysninger med Klarna, navnlig kontaktoplysninger og ordreinformation, for at Klarna kan vurdere, om du har mulighed for at vælge betalingsmetode samt for at tilpasse servicer til dig. Dine personoplysninger, som deles med Klarna, behandles i henhold til Klarnas egen persondatapolitik.

Netværksadministrator: Google Ireland Ltd.

7. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Personoplysninger opbevares så længe, at brugeren har en konto hos Aatos.

8. Beskyttelse af personoplysninger

Aatos har implementeret og anvender passende tekniske, organisatoriske og administrative foranstaltninger for informationssikkerhed for at beskytte alt information, som vi har, imod at gå tabt, misbrug, uautoriseret brug, udlevering, ændring og destruktion.

9. Overførsel af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, såsom myndigheder, leverandører af varer og tjenester, betalingsudbydere og forretningspartnere. Vi sikrer os altid, at de tavshedsforpligtelser, som sagen kræver, efterleves af tredjepart.

10. Den registrerede brugers rettigheder

For spørgsmål vedrørende en registreret brugers rettigheder, kan brugeren kontakte Aatos via sophie@aatos.app eller via Aatos’s databeskyttelsesansvarlig tatu@aatos.app.

En registreret bruger har følgende rettigheder: retten til at inspicere og få adgang til personoplysningerne, retten til at korrigere og slette, retten til at begrænse behandling, retten til indvende og klage over behanding.

11. Kontakt Aatos

Hvis du har spørgsmål vedrørende Aatos’s integritetspolitik, kan du kontakte vores kundetjenester eller Aatos’s databeskyttelsesansvarlig tatu@aatos.app. Du kan også klage via https://www.datatilsynet.dk/borger/klage.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.