Nyheder

Pesonen, Pöllänen, Haverila ja Mäenpää
The “Net­flix of Legal Ser­vi­ces” Gains Ground: The Re­vo­lu­tio­nary Fin­nish Legal Tech Com­pany is Ready to Chal­lenge the UK Play­ers
The founders of Aatos
A Record number of Cu­st­o­mers in Den­mark after laun­ching Subscrip­tion
Gennemsnitlig pris betalt for juridisk dokument
En ny un­der­sø­gelse kort­læg­ger: Dan­skere be­ta­ler mest for juri­diske do­ku­men­ter i Norden
Aatos founders
Aatos se­lected to Bu­si­ness Fin­land’s Young In­nova­tive Com­pany Fun­ding pro­gram
Alle juridiske forhold fra start til slut online.