Gavebrev på 5 minuter
Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er skriftlig dokumentation for, at en person giver en gave til en anden person. I gavebrevet kan aftales nærmere om, hvad gaven består af og hvornår gaven gives.

Hvorfor lave et gavebrev?

et gavebrev kan give tryghed for både gavegiver og gavetager om forholdene for gaven. Et gavebrev kan også være vigtigt som bevis i forhold til skattemyndighederne.

Hvad kan man give bort som gave?

Du kan både give kontanter eller fysiske ting som gave. Du kan også giver aktier og værdipapirer samt gældseftergivelse. I gavebrevet skrives det specifikt, hvad der gives som gave.

Hvad er typiske vilkår i et gavebrev?

Typisk bestemmes det i gavebrevet, om gaven er særeje, hvem som skal betale eventuel gaveafgift, hvornår gaven gives og hvordan gaven gives.

Kan du selv lave et gavebrev?

Du kan selv lave et gavebrev, hvis du ønsker det. Det kan dog være hensigtsmæssigt at få professional hjælp for at gavebrevet indeholder de vilkår, som passer til dine behov.

499 kr.
Indgår i Aatos Bekymringsfri abonnement
Gavebrev

 • Få et gyldigt gavebrev med korrekte vilkår
 • Et gavebrev kan bruges som dokumentation over for SKAT
 • Vi sørger for, at gavebrevet svarer til dine ønsker og behov

150.000+ glade kunder

Alt om gavebrev

Et gavebrev er en aftale mellem to personer

Et gavebrev er et skriftligt dokument, som beviser, at nogen har givet en gave til en anden person. Det er et juridisk bindende dokument, som betyder, at ejerskabet over gaven skifter fra gavegiver til gavetager. Dokumentet fastlægger gældende vilkår for gaven og forholdet mellem gavegiver og gavetager.

Det kan være vigtigt at lave et gavebrev, da det kan have stor betydning i forbindelse med dødsfald, skilsmisse og i forhold til tredjeparter, såsom SKAT. Ved at lave et gavebrev, kan gavegiver og gavetager tydeligt bevise, at at der er tale om en gave samt undgå konflikter om, hvem som skal indberette gaven til SKAT samt betale eventuel gaveafgift.

At skrive et gavebrev

Et gavebrev bør skrives på en vis måde, for at det giver merværdi for gavegiver og gavetager. Du kan få hjælp af en jurist, skrive det på egen hånd eller lave det online med Aatos' service for gavebrev. Ligegyldigt metoden, så er gavebrevet gyldigt, når gavegiver og gavetager underskriver dokumentet.

Fordelene med at lave et gavebrev med Aatos er, at du kan være tryg ved, at gavebrevet er juridisk korrekt og at du får det med det samme, når du skal bruge det. Det er desuden prisvenligt og nemt at lave.

Gaver og skat

En gave kan være skattepligtig. Dette afhænger af forholdet mellem gavegiver og gavetager samt værdien af gaven. Med et gavebrev kan gavegiver og gavetager sikre sig, at der er en klar aftale for, hvem som skal betale en eventuel gaveafgift og hvem, som skal indberette gaven til SKAT.

Uden et gavebrev, kan det være vanskeligt at dokumentere over fro skat, hvis det bliver relevant, hvad der er givet i gave og værdien heraf. Gavebrevet kan desuden medvirke til, at gavegiver og gavetager ikke ender i en konflikt om, hvem som skal betale eventuel gaveafgift pålagt ag SKAT.

Hvad skal et gavebrev indeholde?

Et gavebrev bør som minimum indeholde følgende oplysninger og vilkår:

 • Gavegiver
 • Gavetager
 • Beskrivelse af gaven
 • Gavens værdi
 • Om gaven er særeje
 • Hvem skal betale eventuel gaveafgift
 • Hvem skal eventuelt indberette gaven til SKAT
 • Dato og underskrifter

Gavebrevet kan indeholde yderligere vilkår, hvis parterne ønsker det.

Den nemmeste måde at lave gavebrev på
 • Afslut med det samme uden ventetid
 • Skræddersyet til dine behov
 • Juridisk hjælp inkluderet i prisen
Alle juridiske forhold fra start til slut online.