Opret en ægtepagt enkelt online!

Juridisk korrekt, kun 590 kroner

Ægtepagt på 10 minutter

Hvad er en ægtepagt?

I en ægtepagt kan parterne aftale at alt, noget eller specifikke ejendele skal være særeje, hvorfor værdien heraf ikke skal deles ligeligt i tilfælde af separation og skilsmisse og dødsfald. Uden en ægtepagt deles alt formue, såsom kontanter, fast ejendom, virksomhed og ejendom, ligeligt.

Hvornår kan man lave en ægtepagt?

En ægtepagt kan oprettes både før og efter vielsen. En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller, hvorfor kun kommende ægtefæller eller ægtefæller kan indgå en ægtepagt. Selvom ægtepagten aftales efter vielsen, kan ægtepagten gælde formueelementer og ejendom, som er erhvervet før ægteskabet såvel som under ægteskabet.

Skal en ægtepagt bevidnes?

Nej. En ægtepagt skal tinglyses i Personbogen under Tinglysningsretten for at være gyldig.

Skal en ægtepagt registreres?

Ja. En ægtepagt skal tinglyses i Personbogen under Tinglysningsretten for at være gyldig.

Hvordan laver man en ægtepagt hos Aatos?

Ved at besvare en række simple spørgsmål kortlægger tjenesten din situation og udarbejder en ægtepagt, der er tilpasset til dig. Servicen sker online og det færdige dokument kan downloades direkte når færddiggjort.

590 kr.

Ægtepagt

Ægtepagt fra start til slut online. Tjenesten kortlægger din situation og ønsker og udarbejder på baggrund heraf en ægtepagt, som passer til netop dig. Der er ikke behov for at tale med en jurist og ægtepagten er klar på 10 minutter.

Over 50 000 brugere

Alt du skal vide om en ægtepagt

Hvorfor lave en ægtepagt?

Når I bliver gift, får I fællesøkonomi. Dette kaldes et formuefællesskab. Ved separation og skilsmisse og dødsfald, skal værdien af formuefællesskabet som udgangspunkt deles ligeligt mellem parterne, uanset hvem, der har erhvervet de forskellige formueelementer og ejendom.

Med en ægtepagt, kan I selv bestemme, hvordan formueelementer og ejendom skal deles. I en ægtepagt bestemmer I eksempelvis, at formueelementer, såsom virksomhed, kontanter, sommerhus, bil og ejendom skal være særeje. I kan vælge, om alt, noget eller dele af noget skal være særeje.

Ægtepagt og særeje

I en ægtepagt kan I aftale, at alt eller noget af jeres formue, såsom fast ejendom, skal være særeje og derfor ikke deles i tilfælde af separation og skilsmisse og dødsfald. Formue, som ikke er særeje, indgår i ægtefællernes formuefællesskab og skal derfor deles ligeligt i tilfælde af dødsfald.

Eksempel: Jesper og Jonathan skal skilles og de har ikke en ægtepagt. Jesper har opgjort sin nettoformue - positive bodel - til 4 000 000 kr. og Jonathan har opgjort sin positive bodel til 200 000 kr. Som led i skilsmissen, skal bodelene lægges sammen og herefter deles i to lige store dele. Jesper og Jonathan skal derfor dele 4 200 000 kr. ( 4 000 000+200 000) og de har begge ret til 2 100 000 kr (4 200 000 / 2). Jesper skal derfor give Jonathan 1 900 000 kr., så parterne stilles lige.

Hvad kan man aftale i en ægtepagt?

I en ægtepagt er det vigtigt eksplicit at vælge 1) typen af særeje og 2) omfanget af det givne særeje.

Typen af særeje er oftest kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Rent skilsmissesæreje bruges sjældent, hvorfor vi ikke anbefaler dette. Den mest anvendte særejeform er kombinationssæreje, der i høj grad tilgodeser den længstlevende ægtefælle, såfremt den anden ægtefælle dør.

Efter man har valgt typen af særeje, skal man konkretisere i hvilket omfang særejet skal gælde.

Omfang er typisk enten 1) alt hvad man ejer og senere erhverver i fremtiden i ægteskabet, 2) alt hvad man indbringer/har indbragt i ægteskabet eller 3) kunne visse specifikke ejendele. Det er vigtigt at være konkret om omfanget, så der ikke senere kan stilles spørgsmåltegn ved, om noget er omfattet af særeje eller ej.

Det mest almindelige er, at man lader alt hvad begge ægtefæller ejer og senere erhverver i fremtiden være omfattet af særeje. Herved er der ikke tvivl om, hvorvidt noget er dækket af særeje.

Tinglysning af ægtepagt

Äktenskapsförordet blir giltigt först när det har registrerats hos Skatteverket.

Der er få formkrav til en ægtepagt, men det er nødvendigt at dokumentet:
  • Er skriftlig
  • Underskrives af begge parter, og
  • Tinglyses i Personbogen

For at blive gyldig, skal ægtepagten tinglyses digitalt i Personbogen ved Tinglysningsretten. Dette koster 1 750 Kr.