Alt du skal vide om fuldstændigt særeje

Modsat kombinationssæreje og det ikke så hyppigt brugte rene skilsmissesæreje, så virker et fuldstændigt særeje til, at ejendele der er omfattet af fuldstændigt særeje, hverken skal indgå i delingen i forbindelse med skilsmisse og dødsfald.

I praksis betyder dette, at et fuldstændigt særeje ofte vil stille særbørn og andre arvinger bedre end den længst­levende ægtefælle. Fuldstændigt særeje passer derfor godt til jer, som af en eller flere grunde har en interesse i, at alle eller visse af jeres ejendele holdes adskilt både i tilfælde af skilsmisse og dødsfald. Dette kan eksempelvis være, hvis I ønsker at prioritere særbørn, men også, hvis en af jer har stor gæld eller der er stor formueforskelle i forholdet.

Det gode særeje, når I ønsker at prioritere jeres særbørn
Et fuldstændigt særeje kan være den gode løsning for jer, som ønsker at prioritere jeres særbørn fremfor jeres ægtefælle. I samspil med et testamente, kan særbørn stilles væsentligt bedre end udgangspunktet i Arveloven.
Dette rette særeje, hvis ønsker fuld adskillelse af jeres ejendele - både ved skilsmisse og dødsfald
Er der store formueforskelle og store forskelle i gæld mellem jer, kan I med et fuldstændigt særeje sikre jer, at ved dødsfald, så vil formuen ikke blive spist op ad gælden.
Arv fordeles efter dødsfald og kan ikke skubbes til senere, som led i at sidde i uskiftet bo
Modsat kombinations­særeje, så udelukker fuldstændigt særeje, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Det kan for nogen være hensigtsmæssigt, at arv fordeles som led i først afdøde ægtefælles skifte og ikke skubbes til senere, som led i at længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.

Hvorfor vælge fuldstændigt særeje?

Du stiller dine særbørn bedst muligt
Med denne særejeform, kan du stille dine særbørn bedst muligt.
Ved skilsmisse
Du undgår at skulle dele din formue med din ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.
Ved dødsfald
Afgår du eller din ægtefælle ved døden, indgår det fuldstændige særeje ikke i skifte efter først afdøde.
Spar penge
Du kan undgå, at din formue inddirekte bruges til at betale din ægtefælles kreditorer ved at have et fuldstændigt særeje.

Alt du skal vide om fuldstændigt særeje

Hvorfor vælge fuldstændigt særeje?

Med et fuldstændigt særeje, kan I undgå, at jeres respektive formuer skal deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse. Endvidere kan I sikre jer, at i tilfælde af dødsfald, så beholder I ejendele og formue, som er omfattet af særejet.

Et fuldstændigt særeje er særligt relevant i følgende situationer:
  • I ønsker at prioritere jeres særbørn. En sådan priorisering kan eventuelt styrkes ved at lave et testamente, der kan supplere det fuldstændige særeje.
  • En af jer driver virksomhed og I ønsker ikke, at virksomheden skal indgå i delingen som led i skilsmisse eller dødsfald.
  • I har specifikke ejendele, som I ikke ønsker skal gå i arv, som led i dødsboskifte efter først afdøde ægtefælle.
  • En af jer har stor gæld, hvorfor I ønsker, at denne gæld ikke skal spise den anden ægtefælles formue.

Den mest enkle måde at lave en ægtepagt på
  • Gør dit dokument færdigt uden ventetid
  • Du får et dokument skræddersyet til dig
  • Der indgår juridisk hjælp efter behov
  • Vi kan også hjælpe med tinglysning
Alle juridiske forhold fra start til slut online.