Signera dokument på 5 minuter
Vad kan signeras elektroniskt?

Du kan signera bl.a. anställnings- och hyreskontrakt, olika protokoll och skuldebrev med Aatos Sign. Vissa avtal måste dock skrivas under för hand, bl.a. testamente.

Testa gratis och helt online

Du kan skriva under dokument på alla enheter och när det passar dig bäst.

Trygg elektronisk signering

Förutom signaturen sparas också en tidsstämpel som visar när dokumentet signerades. På så sätt kan signaturen verifieras mer exakt än en traditionell signatur.

Juridiskt bindande

Underskriften är juridiskt bindande och följer både svensk- och EU-lagstiftning.

Elektronisk signatur

Testa elektronisk signering gratis. Ladda upp dokumentet, välj vem som ska signera och skicka det för signering via e-post.

Över 150 000 användare

Elektronisk signatur hos Aatos

En elektronisk signatur är ett tryggt och enkelt sätt att samla in signaturer. Ditt dokument är skyddat och bara de som ska underteckna dokumentet har tillgång till det.

Välj vem som ska signera

Du kan välja om bara du, du och någon annan eller bara andra ska signera dokumentet.

Ladda upp dokumentet

Ladda upp dokumentet som ska signeras. En inbjudan för signering skickas till mottagaren via e-post.

Signera dokumentet

Personerna du angett kommer att få en signeringsinbjudan direkt till sin e-post. De kan enkelt förhandsgranska dokumentet och skapa en elektronisk signatur. Det är möjligt att skriva under på alla sorters enheter.

Du får ett meddelande direkt när alla signerat dokumentet och du kan då ladda ner dokumentet själv. Dokumentet finns kvar på ditt Aatos konto, men du kan också ta bort det från systemet efter att du laddat ner det.

Vanliga frågor

Vad kostar tjänsten?

Signering av dina två första dokument med Aatos Sign är gratis och utan några förpliktelser. Skapa ett konto hos Aatos och inled sedan signeringsprocessen. För att fortsätta använda tjänsten köps den som del av Aatos Bekymmersfri prenumeration.

Måste dokument undertecknas med avancerad signatur?

Nej, avancerad signatur med e-legitimation är inte ett måste för de flesta dokument. Aatos Sign är tryggare än en traditionell signering för hand med penna på papper. Aatos Signs säkerhetssystem behåller en tidsstämpel som kan användas för att bevisa när dokumentet signerades av varje individ. Utöver tidsstämpeln framgår även undertecknarens e-postadress och ett identifieringsnummer som gör det möjligt att kontrollera att dokumentet inte ändrats i efterhand. Avancerad signatur behövs främst om mottagaren inte är känd i förväg och för vissa dokument som ska skickas in till myndigheter.

Kan Aatos Sign integreras med andra system?

Snart är det möjligt att ansluta Aatos Sign till en annan programvara eller system som använder kundinformation. Detta underlättar hanteringen av data och snabbar på processer, till exempel i relation till anställningsavtal eller hyresavtal.

Kan jag lita på Aatos Signs säkerhet?

Aatos Sign och webbplatsen är utformade i enlighet med de senaste och bästa säkerhetsmetoderna. Tjänsten har utvecklats av ett företag som heter Aatos Legal Technology. Företaget utvecklar juridiska onlinetjänster för 2020 -talet. Aatos Sign uppfyller kraven från GDPR.

Vad kan inte signeras med Aatos Sign?
Nästan alla sorters dokument och avtal kan signeras elektroniskt med hjälp av Aatos Sign t.ex. anställnings- och hyresavtal, protokoll, skuldbrev och köpekontrakt för lös egendom. Vissa juridiska dokument måste däremot enligt lag undertecknas för hand och kan inte signeras elektroniskt. Det gäller till exempel testamente, framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord, bouppteckning, gåvobrev och köpeavtal för fastighet och bostadsrätt och bodelningsavtal.

Kontrollera att dokumentet inte ändrats

Genom att bekräfta att ett dokumentet signerat i Aatos Sign är i originalform kan du se till att dokumentet inte ändrats efter att det signerades.

Enkel och säker elektronisk signatur

Samla in elektroniska signaturer på alla pdf dokument enkelt. Välj vem som ska skriva under dokumentet och skicka inbjudningar via e-post.

Smidigare juridik, online och enkelt!