Signera dokument på 5 minuter
Signera alla dokument

Du kan signera alla dokument i pdf-format. Till dokumentet bifogas en separat sida med signaturer.

Signera dokument online

Du kan skriva under dokument på alla enheter och när det passar dig bäst.

Trygg elektronisk signering

Förutom signaturen sparas också en tidsstämpel som visar när dokumentet signerades. På så sätt kan signaturen verifieras mer exakt än en traditionella signatur.

Juridiskt bindande

Underskriften är juridiskt bindande och följer både svensk och EU lagstiftning.

Elektronisk signatur

Gratis signering. Ladda upp dokumentet, välj vem som ska signera och skicka det för signering via e-post.

Över 80 000 användare

Elektronisk signatur hos Aatos

En elektronisk signatur är ett tryggt och enkelt sätt att samla signaturer. Ditt dokument hålls skyddat och endast de som ska underteckna dokumentet har tillgång till det.

Välj vem som ska signera

Du kan välja om endast du, du och någon annan eller endast andra ska signera dokumentet.

Ladda upp dokumentet

Ladda upp dokumentet som ska signeras. En inbjudan för signering skickas via e-post.

Signera dokumentet

Personerna du angett kommer att få en signeringsinbjudan direkt till sin e-post. De kan enkelt förhandsgranska dokumentet och skapa en elektronisk signatur. Det är möjligt att skriva under på alla enheter.

Du får ett meddelande direkt när alla signerat dokumentet och du kan nu ladda ner dokumentet själv. Dokumentet finns kvar på ditt Aatos konto, men du kan också ta bort det från systemet efter att du laddat ner det.

Ofta frågade frågor

Vad kostar tjänsten?

Aatos Sign är gratis och kostar ingenting. För att använda tjänsten skapar du ett gratis konto hos Aatos och sedan kan du inleda signeringsprocessen.

Måste dokument undertecknas med stark autentisering?

Nej, stark autentisering är inte ett måste. Aatos Sign är tryggare än en traditionell signering för hand. Aatos Signs säkerhetssystem behåller en tidsstämpel som kan användas för att bevisa när dokumentet signerades av varje individ. Utöver tidsstämpeln framgår även undertecknarens e-postadress. Stark autentisering behövs främst om mottagaren inte är känd i förväg.

Kan Aatos Sign integreras med andra system?

Snart är det möjligt att ansluta Aatos Sign till en annan programvara eller system som använder kundinformation. Detta underlättar hanteringen av data och försnabbar processer, till exempel i relation till anställningsavtal eller hyresavtal.

Kan jag lita på Aatos Signs säkerhet?

Aatos Sign och webbplatsen är utformade i enlighet med de senaste och bästa säkerhetsmetoderna. Tjänsten har utvecklats av ett företag som heter Aatos Legal Technology. Företaget utvecklar juridiska onlinetjänster för 2020 -talet. Aatos Sign uppfyller kraven från GDPR.

Bekräfta att dokumentet är autentiskt

Genom att bekräfta att ett dokumentet signerat i Aatos Sign är autentiskt kan du se till att dokumentet inte ändrats efter att det signerades.

Enkel och säker elektronisk signatur

Samla in elektroniska signaturer på alla pdf dokument enkelt och helt gratis. Välj vem som ska skriva under dokumentet och skicka inbjudningar via e-post.