Framtids­fullmakt på 10 minuter

Vad är en framtids­fullmakt?

I en framtidsfullmakt väljer du vem som får bevaka dina intressen, betala räkningar och kontakta myndigheter om du i framtiden inte kan göra det själv.

Hur aktiveras en framtidsfullmakt?

Personen som ska företräda dig aktiverar fullmakten om du blir beslutsoförmögen på grund av varaktig sjukdom. Du kan också välja att tingsrätten ska besluta om aktivering.

När kan man göra en framtidsfullmakt?

Alla som har fyllt 18 år och kan ta hand om sina egan ärenden kan skriva en framtidsfullmakt.

Ska framtidsfullmakten bevittnas?

Ja, en framtidsfullmakt ska bevittnas av två utomstående personer.

Ska en framtidsfullmakt registreras?

Nej, en framtidsfullmakt ska inte registreras.

899 kr

Framtids­fullmakt

Välj vem som ansvarar för dina intressen om du i framtiden inte kan göra det själv. Utan en framtids­fullmakt utser tingsrätten en företrädare för dig. Aatos kartlägger din situation och full­makten upprättas online baserat på det.

Över 80 000 användare

Allt om framtids­fullmakter

Framstidsfullmakt är ett juridiskt dokument

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska ta hand om dina intressen och fatta beslut om du inte klarar av det själv. I fullmakten bestämmer du också vad din företrädare får göra och hur dina ärenden ska skötas.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du är beslutsoförmögen. Det betyder att du inte längre förmår att ta hand om dina ekonomiska och personliga ärenden.

Planera inför framtiden med en framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakter innebär att alla vuxna personer i Sverige har rätt att upprätta en fullmakt som börjar gälla i framtiden om personen skulle bli beslutsoförmögen.

Lagen ger alla en möjlighet att planera inför framtiden och på förhand bestämma vem som får ta beslut och om vad. Det ger dig trygghet samtidigt som det blir lättare för dina anhöriga att hjälpa dig när du behöver.

Att välja fullmaktshavare ger trygghet

Fullmaktshavare är den som företräder och fattar beslut på fullmaktsgivarens vägnar. En fullmaktsgivare utser en eller flera fullmaktshavare i framtidsfullmakten. Endast den eller de som nämns som fullmaktshavare kan företräda dig.

Genom att själv bestämma vem som får sköta dina ärenden, blir det någon som du litar på och känner dig trygg med.

Hur en framtids­full­makt upprättas hos Aatos?

Tjänsten kartlägger dina önskemål

Genom att svara på enkla “ja och nej” frågor kartlägger tjänsten dina önskemål och baserat på det upprättas en framtidsfullmakt som är anpassad för dig.

Din livssituation kartläggs

Därefter ser vi över din livssituation. Din familjesituation och vad du äger påverkar vilken typ av framtidsfullmakt som du har mest nytta av och vem du väljer som fullmaktshavare.

Fullmaktshavare och villkor rekommenderas

Utifrån dina svar rekommenderar vi den mest lämpliga fullmaktshavaren och vilka villkor som du borde ta med för att fullmakten ska passa dig bäst. Du väljer själv vem som ska företräda dig och kan lägga till och ta bort villkor.

Framtidsfullmakten är klar

Ladda ner framtidsfullmakten direkt efter betalning. Information medföljer om när fullmakten träder i kraft och vad din företrädare får och inte får göra. Förvara själv eller hos Svenska Begravningsbyråers Förbund. En digital kopia sparas på ditt Aatos-konto.

Det enklaste sättet att göra en framtids­fullmakt

När du gör en framtidsfullmakt hos Aatos behöver du inte veta något alls om hur en framtidsfullmakt upprättas och vilka villkor du borde ta med. Genom att svara på enkla och tydliga frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål.

Du kan vara säker på att alla viktiga villkor är med, att fullmakten är juridiskt korrekt och att den är anpassad för just dig. Allt på bara 10 minuter!