Framtids­fullmakt på 10 minuter

Vad är en framtids­fullmakt?

I en framtidsfullmakt väljer du vem som får bevaka dina intressen, betala räkningar och kontakta myndigheter om du i framtiden inte kan göra det själv.

Hur aktiveras en framtidsfullmakt?

Personen som ska företräda dig aktiverar fullmakten om du blir beslutsoförmögen på grund av varaktig sjukdom. Du kan också välja att tingsrätten ska besluta om aktivering.

När kan man göra en framtidsfullmakt?

Alla som har fyllt 18 år och kan ta hand om sina egan ärenden kan skriva en framtidsfullmakt.

Ska framtidsfullmakten bevittnas?

Ja, en framtidsfullmakt ska bevittnas av två utomstående personer.

Ska en framtidsfullmakt registreras?

Nej, en framtidsfullmakt ska inte registreras.

850 kr

Framtids­fullmakt

Välj vem som ansvarar för dina intressen om du i framtiden inte kan göra det själv. Utan en framtids­fullmakt utser tingsrätten en företrädare för dig. Aatos kartlägger din situation och full­makten upprättas online baserat på det.

Över 50 000 användare

Allt om framtids­fullmakter

Framstidsfullmakt är ett juridiskt dokument

Framtidsfullmakter är en relativt ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Det är ett juridiskt dokument där du utser en person som får representera dig och ta hand om dina ärenden om du i framtiden inte kan göra det själv.

Framtidsfullmakten börjar gälla först när du blir beslutsoförmögen och inte kan sköta dina egna angelägenheter.

I framtidsfullmakten anger du vad företrädaren får göra och hur dina ärenden ska skötas.

Framtidsfullmakter hjälper att planera inför framtiden

Lagen om framtidsfullmakter innebär att alla vuxna personer i Sverige har rätt att upprätta en fullmakt som börjar gälla i framtiden om personen skulle bli beslutsoförmögen. Lagen ger alla en möjlighet att planera inför framtiden och på förhand bestämma vem som får ta beslut och vilka beslut som får tas.

Lagen om framtidsfullmakter innebär att alla vuxna personer i Sverige har rätt att upprätta en fullmakt som börjar gälla i framtiden om personen skulle bli beslutsoförmögen.

Lagen ger alla en möjlighet att planera inför framtiden och på förhand bestämma vem som får ta beslut och vilka beslut som får tas.

Framtids­fullmakt och flera fullmaktshavare

Det är möjligt att utse flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Fullmaktsgivaren kan ange att fullmaktshavarna ska företräda denne tillsammans, varför sig eller subsidiärt.

  • Tillsammans betyder att de ska fatta alla beslut tillsammans.
  • Var för sig betyder att samtliga fullmaktshavare företräder fullmaktsgivaren samtidigt och de kan fatta beslut utan att prata med varandra.
  • Subsidiärt betyder att de är fullmaktshavare i turordning. Om den första inte kan ta emot eller fortsätta uppdraget kommer den andra fullmaktshavaren att få möjlighet att ta emot uppdraget.

Hur en framtids­full­makt upprättas hos Aatos

Tjänsten kartlägger dina önskemål

Genom att svara på enkla “ja och nej” frågor kartlägger tjänsten dina önskemål och baserat på det upprättas en framtidsfullmakt som är anpassad för just dig.

Din livssituation kartläggs

Därefter kartläggs din livssituation. Din familjesituation och den egendom du äger påverkar vilken typ av framtidsfullmakt som du har mest nytta av och vem du väljer som fullmaktshavare.

Fullmaktshavare och villkor rekommenderas

Baserat på informationen du angett rekommenderar Aatos den mest lämpliga fullmaktshavaren för dig, men du kan själv välja vem du vill att ska få företräda dig. När du valt fullmaktshavare rekommenderar Aatos vilka villkor som du borde ta med så att fullmakten passar just dig bäst. Du kan även lägga till och ta bort villkor, alla villkor förklaras klart och tydligt.

Framtidsfullmakten är klar

Fullmakten är nu klar och när du betalat för den kan du ladda ner den. Fullmakten innehåller även anvisningar för när den kommer i kraft och vad en fullmaktshavare får och inte får göra. Fullmakten sparas på ditt Aatos konto, så du har alltid tillgång till en digital kopia.

Det enklaste sättet att göra en framtids­fullmakt

När du gör en framtidsfullmakt hos Aatos behöver du inte veta något alls om hur en framtidsfullmakt upprättas och vilka villkor du borde ta med. Genom att svara på klara och tydliga frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål.

Du kan vara säker på att alla nödvändiga villkor är med, att fullmakten är juridiskt korrekt och att den anpassats för just dig.