Gåvobrev på 10 minuter
Vad är gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt giltigt dokument som visar att något har bytt ägare. Det kan även innehålla villkor för gåvan.

Varför skriva gåvobrev?

Ett gåvobrev ger trygghet, tydliggör vad som gäller och bestämmer hur gåvan ska hanteras. I vissa fall är det ett lagkrav.

Vad kan man ge bort som gåva?

Du får ge bort vad du vill i gåva. Det kan till exempel vara pengar, en bil, värdeföremål, bostadsrätt, hus eller annan mark.

Vad är vanliga villkor i gåvobrev?

Det kan vara att gåvan är enskild egendom, att ett barn får gåvan vid en särskild ålder eller att gåvan inte får säljas inom en viss tid.

Är det ok att skriva gåvobrev själv?

Det viktigaste är att det blir rätt. Du kan skriva gåvobrev själv och det enklast är att göra det online.

699 kr
Ingår i Aatos Bekymmersfri abonnemang
Gåvobrev

När du ger bort eller får något av större värde är det mycket bra att skriva ett gåvobrev. Det är ett bevis på att egendom har bytt ägare. Det sätter också viktiga villkor för gåvan som kan få stor betydelse längre fram.

Över 150 000 användare

Allt om gåvobrev

Ett gåvobrev är ett avtal mellan två personer

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att någon har gett bort en gåva till en annan person. Det är ett juridiskt bindande dokument som visar att egendom har bytt ägare och vilka villkor som gäller för gåvan.

Det är viktigt att spara gåvobrevet då det kan få stor betydelse vid exempelvis bodelning vid skilsmässa och dödsfall eller när arv räknas ut. Genom att göra tydligt vad som gäller med ett gåvobrev kan man dessutom undvika konflikter.

Att skriva ett gåvobrev

Ett gåvobrev måste skrivas på rätt sätt för att det ska vara giltigt. Du kan ta hjälp av jurist, skriva på egen hand eller online med Aatos tjänst för gåvobrev. Inget av sätten gör gåvobrevet mer giltigt än något annat.

Fördelen med att skriva gåvobrev med Aatos är att du kan vara lika trygg med att det blir juridiskt korrekt som om du vänt dig till en juristbyrå. Det går dessutom mycket snabbare och kostar mindre.

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

Ett gåvobrev kan se olika ut beroende på om det gäller fast eller lös egendom. Generellt kan sägas att följande ska finnas med i gåvobrev för lös egendom:

  • Gåvogivare
  • Gåvomottagare
  • Beskrivning av gåvan
  • Tydligt uttryckt att det är tal om gåva
  • Underskrift av båda parter
  • Ort och datum

Gåvobrevet kan även innehålla särskilda villkor så som att gåvan är enskild egendom eller att den inte får säljas inom en viss tid. Det kan även vara bra att bevittna gåvobrevet.

Hur ett gåvobrev kommer till hos Aatos

När du gör ett gåvobrev hos Aatos behöver du inte veta något om vad man skriver eller vad lagen säger. Du svarar bara på några korta frågor om gåvan och utifrån det skapar vi ett gåvobrev.

Berätta om gåvan

Du kan göra ett gåvobrev för alla typer av gåvor. Alltså både för fast och lös egendom. Du behöver inte veta skillnaden och vi hjälper dig så att det blir rätt. Börja med att svara på några snabba frågor om gåvan.

Gåvobrevet skapas

Baserat på uppgifterna från dig skapar tjänsten automatiskt ett gåvobrev. Gåvobrevet är utformat efter lagens regler och innehåller förslag på villkor för den givna situationen. Du väljer själv vilka villkor som ska vara med.

Nu är det klart!

Förhandsgranska dokumentet och ladda ner gåvobrevet direkt efter betalning. Båda parter skriver under gåvobrevet. Du har nu ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Det enklaste sättet att göra ett gåvobrev
  • Avslutade direkt utan att vänta
  • Skräddarsydd efter dina behov
  • Hjälp av en juridisk expert ingår i priset
Smidigare juridik, online och enkelt!