Äktenskapsförord på 10 minuter
Vad är äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord kan makarna välja att ingen eller endast viss egendom ska likadelas om äktenskapet upplöses. Utan förord delas all egendom lika.

När kan man göra ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan skrivas före och efter vigseln. Även om förordet skrivs efter vigsel kan det gälla egendom som skaffats före och under äktenskapet.

Ska äktenskapsförord bevittnas?

Nej, ett äktenskapsförord måste inte bevittnas.

Ska förordet registreras?

Ja, äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara juridiskt bindande.

Hur gör man ett äktenskapsförord hos Aatos?

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och upprättar sedan ett förord anpassat för er. Fullständigt online och kan direkt laddas ner.

850 kr
Äktenskapsförord

Äktenskapsförord från början till slut online. Tjänsten bekantar sig med er situation och era önskemål och sedan upprättas ett äktenskapsförord som passar just er. Avtalet är klart på 10 minuter.

Över 50 000 användare

Allt om äktenskapsförord

Äktenskapsförord är en viktig dokument

Vid en vigsel blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid en skilsmässa eller vid dödsfall ska värdet av all egendom delas lika mellan er, oavsett vem av er som köpt egendomen.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själv bestämma att hur er egendom ska delas om ni skulle skilja er. Ni kan välja om ni vill att ingen eller endast viss egendom ska delas lika.

Äktenskapsförord och egendom

I ett äktenskapsförord kan ni skriva att viss eller all egendom inte ska hälftendelas vid en skilsmässa. Egendom som inte ska hälftendelas är enskild egendom. Exempel Jesper och Jonathan har ett äktenskapsförord där de skrivit att Jespers sommarhus ska vara Jespers enskilda egendom. Vid en skilsmässa ska värdet av sommarhuset inte likadelas. Jesper och Jonathan delar endast lika på Jonathans egendom som är värd 200 000 kronor. Jonathan ska ge 100 000 kronor till Jesper.

Man kan ingå ett äktenskap när som helst

När ni skriver äktenskapsförordet ska ni välja om:
  1. all egendom ska vara enskild egendom och inte delas lika mellan er vid äktenskapets upplösning. Eller om,
  2. endast viss egendom inte ska delas lika mellan er. Specificera noggrant vilken egendom som ska vara enskild egendom.

Äktenskapsregistrering och vittne

Äktenskapsförordet blir giltigt först när det har registrerats hos Skatteverket.

Skicka äktenskapsförordet i original till adressen: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Ni ska även betala en ansökningsavgift på 275 kronor, ni kan betala via Swish eller genom en insättning på Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange personnummer som referens.

För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet ska det även innehålla ert personnummer. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ni skriver födelsetid.

Gör ett äktenskapsförord hos Aatos

Hos Aatos är det möjligt att upprätta äktenskapsförord online, utan att fysiskt besöka en jurist. Äktenskapsförordet är professionellt och anpassas för varje par. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och sedan upprättas ett förord som är juridiskt korrekt och anpassat för just er.

Vi kartlägger er situation och era önskemål

Genom att svara på enkla frågor reder Aatos ut er situation och era önskemål.

Kartläggning av er egendom

Därefter kartlägger tjänsten vilken typ av egendom ni har. Hurdan egendom ni har påverkar vilken typ av äktenskapsförord som upprättas.

Välj hur egendomen ska delas vid en upplösning av äktenskapet

Baserat på era svar rekommenderar tjänsten hur er egendom bäst fördelas vid äktenskapets upplösning. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska delas.

Färdigställ äktenskapsförordet

I det här skedet ger tjänsten de sista rekommendationerna om vilka villkor som kan ingå i äktenskapsförordet. Slutligen kan ni kontrollera innehållet i förordet. När ni betalat upprättas förordet och ni kan ladda ner det som en pdf.

Det enklaste sättet att göra ett äktenskapsförord
  • Avslutade direkt utan att vänta
  • Skräddarsydd efter dina behov
  • Hjälp av en juridisk expert ingår i priset
  • Vid behov även registrering och vittnen