Äktenskapsförord på 10 minuter
Vad är äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord kan makarna välja att ingen eller endast viss egendom ska likadelas om äktenskapet upplöses. Utan förord delas all egendom lika.

När kan man göra ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan skrivas före och efter vigseln. Även om förordet skrivs efter vigsel kan det gälla egendom som skaffats före och under äktenskapet.

Ska äktenskapsförord bevittnas?

Nej, ett äktenskapsförord måste inte bevittnas.

Ska förordet registreras?

Ja, äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara juridiskt bindande.

Hur gör man ett äktenskapsförord hos Aatos?

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och upprättar sedan ett förord anpassat för er. Fullständigt online och kan direkt laddas ner.

699 kr
Ingår i Aatos Bekymmersfri abonnemang
Äktenskapsförord

Äktenskapsförord från början till slut online. Tjänsten bekantar sig med er situation och era önskemål och sedan upprättas ett äktenskapsförord som passar just er. Avtalet är klart på 10 minuter.

Över 150 000 användare

Utvecklad av erfarna jurister

Det enklaste sättet att göra ett äktenskapsförord
  • Avslutade direkt utan att vänta
  • Skräddarsydd efter dina behov
  • Hjälp av en juridisk expert ingår i priset

Allt om äktenskapsförord

Varför äktenskapsförord är viktigt

När ni gifter er blir det ni äger giftorättsgods. Det betyder att vid en skilsmässa eller vid dödsfall ska värdet av alla tillgångar och ägodelar delas lika mellan er, oavsett vem av er som köpt eller fått dem.

Med ett äktenskapsförord kan ni bestämma att exempelvis sommarhuset, vissa pengar eller arv inte ska delas lika om ni i framtiden skulle skilja er. Ni bestämmer i förväg hur det ni äger ska fördelas på ett rättvist sätt.

Äktenskapsförord och egendom

I ett äktenskapsförord kan ni skriva att viss eller all egendom inte ska delas lika vid en skilsmässa. Egendom som inte ska delas lika kallas enskild egendom.

Man kan ingå ett äktenskapsförord när som helst

När ni skriver äktenskapsförordet ska ni välja om:
  1. all egendom ska vara enskild egendom och inte delas lika mellan er om ni skiljer er. Eller om,
  2. endast viss egendom inte ska delas lika mellan er. Specificera noggrant vilken egendom som ska vara enskild egendom.

Äktenskapsregistrering och vittne

Äktenskapsförordet blir giltigt först när det har registrerats hos Skatteverket. Tänk på att äktenskapsförordet ska innehålla fullständiga personnummer för att kunna registreras. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att skriva födelsedatum.

Skicka äktenskapsförordet i original till adressen: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

För att Skatteverket ska kunna handlägga ärendet ska en ansökningsavgift betalas på 275 kronor. Betala via Swish genom att logga in på Skatteverket eller via en insättning på Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange personnummer som referens.

Hur ett äktenskapsförord upprättas hos Aatos

Hos Aatos är det möjligt att upprätta äktenskapsförord online, utan att fysiskt besöka en jurist. Äktenskapsförordet följer alla formkrav och anpassas för varje par. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och sedan upprättas ett förord som är juridiskt korrekt och anpassat för just er.

Tjänsten kartlägger livssituation och önskemål

Genom att svara på enkla frågor förstår vi er situation och vilka önskemål som finns.

Kartläggning av er egendom

Därefter kartlägger vi vilka tillgångar och ägodelar ni har. Vad ni äger påverkar hur äktenskapsförordet utformas.

Välj hur egendomen ska delas vid en upplösning av äktenskapet

Baserat på svaren rekommenderar tjänsten hur det ni äger bäst fördelas om äktenskapet avslutas. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska delas mellan er.

Färdigställ äktenskapsförordet

Vi ger förslag på villkor med möjlighet att lägga till fler villkor eller ta bort de ni inte vill ha. Ladda ner äktenskapsförordet direkt efter betalning. Information medföljer om hur äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att träda i kraft. En digital kopia sparas på ditt Aatos-konto.

Smidigare juridik, online och enkelt!