När en anhörig går bort

Tiden efter att någon som stod dig nära har dött är ofta en svår tid med mycket känslor. Mitt i sorgen kan det kännas tungt att ta hand om allt som ska göras.

Många vet inte vad som behöver hanteras efter ett dödsfall och i vilken ordning. För dig som make, sambo, barn, annan släkting eller vän, har vi gjort en lista över praktiska saker och annat bra att tänka på. Genom att följa en checklista kan du sköta ett dödsbo med större lugn.

Listan är i kronologisk ordning och vid varje uppgift kan du se hur lång tid efter dödsfall uppgiften ska vara avklarad. Längre ner på sidan finns mer detaljerad information med länkar om du vill läsa mer.

Ta en sak i taget. Gör det i din takt.

Checklista när någon dör

Snarast

Berätta om dödsfallet

Informera familj, de som ärver och andra som funnits nära. Berätta även om personens dödsfall för vänner, grannar, arbetsgivare, kollegor, hemtjänst och andra som kan behöva veta. Ta hjälp av vänner och familj så blir det enklare att komma igenom listan med kontakter.

Dödsfall anmäls av läkare eller sjukhus till Skatteverket. De meddelar i sin tur andra myndigheter. Det behöver du inte göra.

< 1-3 dagar

Boka tid för begravning

Ta tidigt kontakt med begravningsbyrån för att boka en tid för begravning. Det gör det möjligt för fler att komma. Begravningsbyrån kan hjälpa till med allt det praktiska så som dödsannons, planering av begravning, beställa blommor och mycket mer.

Kremering eller gravsättning ska enligt Skatteverket ske inom en månad. Det kräver ett intyg och begravningsbyrån eller kyrkan brukar beställa det. Efter en kremering ska urnsättning äga rum inom ett år.

Checklista vid begravning »

< 1 vecka

Beställa dödsfallsintyg

För att kunna ta hand om räkningar och avtal, sköta dödsboet och göra bouppteckning behöver du beställa ett ”dödsfallsintyg med släktutredning”. Det gör du hos Skatteverket. Intyget visar tiden för personens dödsfall och en lista på efterlevande make/maka eller barn. Med intyget kan du visa att du är närstående och kan då uträtta ärende för dödsboet.

Om du behöver styrka att du är ett syskon till den som har gått bort beställer du även ett utdrag från folkbokföringen på era gemensamma föräldrar där ni som barn också visas.

Vad är ett dödsfallsintyg?

1-2 veckor

Fullmakt för dödsbo och praktiska ärenden

Kom ihåg att räkningar måste betalas för exempelvis hyra, el och telefon. Ta med räkningarna till den avlidnes bank eller använd bankens betaltjänst för dödsbo. Säg också upp autogiro och stående betalningar samt avsluta abonnemang, medlemskap och andra åtagande.

Som nära anhörig är du också ofta dödsbodelägare. Om ni är flera i dödsboet är det praktiskt att utse en av er som företrädare. Ni behöver då skriva en fullmakt. Det kan ni göra gratis med Aatos.

< 3 mån

Göra bouppteckning och hålla förrätningsmöte

Som dödsbodelägare är man gemensamt ansvariga för att en bouppteckning blir gjord. En bouppteckning är en sammanställning av tillgångar och skulder samt vem som ska ärva och om det finns testamente eller äktenskapsförord. Senast tre månader efter dödsfall ska uppgifterna i bouppteckningen presenteras vid ett möte. Alla dödsbodelägare ska bjudas in att vara med. Bouppteckningen ska skrivas under av den som presenterade bouppteckningen och av två utomstående personer. Gör bouppteckning i lugn och ro hemma med vägledning av Aatos. Du fyller i uppgifterna och vi skapar dokumenten som du behöver.

< 4 mån

Skicka bouppteckningen till Skatteverket

Skicka den undertecknade bouppteckning till Skatteverket för registrering. Den ska vara hos Skatteverket senast fyra månader efter dödsfall.

För att kunna uträtta större ärenden för ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar och ibland också registrerad. Detta gäller exempelvis för att sälja en bostad.

Skatteverket och bouppteckning »

Göra arvskifte

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan arvet fördelas ut. Ni som ska ärva skriver gemensamt ner en lista på hur tillgångarna ska fördelas mellan er. Det bestäms av lagen, testamente och er emellan. Dokumentet som visar hur ni har valt att göra fördelningen kallas arvskifteshandling. Den behöver inte registreras.

Vad det in­ne­bär att göra arv­skif­te ?

Nästa år

Deklarera för dödsbo

Vid nästa tillfälle för deklaration ska en vanlig inkomstdeklaration lämnas in till Skatteverket. Deklarationen är för det år som dödsfallet inträffade och gäller inkomster som den avlidne hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft.

Dödsboet får tillbaka eller betalar restskatt precis som vid en vanlig deklaration.

Gör en bouppteckning själv

Varför bouppteckning hos Aatos?
Vad är en bouppteckning?

Det är en sammanställning över den avlidnes arvingar, tillgångar och skulder. En bouppteckning måste alltid göras.

Om allt känns knepigt

Du behöver inte veta vad du ska göra, vem som ärver eller vad lagen säger. Vi hjälper dig från början till slut.

Alla nödvändiga dokument

Med Aatos skapar du bouppteckningen och vi ser till att du har alla nödvändiga dokument.

Hjälp utan extra kostnad

Aatos jurister hjälper gratis via chat och e-post.

När det passar bäst

Inga möten med jurister. Du sköter bouppteckningen när och var det passar bäst.

1 990 kr

Bouppteckning online

Ta reda på vem som ärver, gör bouppteckning och håll förrättningsmöte med vägledning från Aatos. Till ett fast pris gör du bouppteckningen online. Vi ser till att alla dokument finns med!

Över 130 000 användare
Så tycker våra kunder
Smidigare juridik, online och enkelt!