Testamente på 10 minuter
Vad är ett testamente?

I ett testamente väljer du själv vem som ärver dig och vilken egendom de får. Vill du att din sambo ärver dig?

Vad kan man skriva i ett testamente?

Du kan exempelvis ange att din partner ska ärva dig och att dina barns make inte har rätt till egendomen vid en skilsmässa.

Ska testamente registreras?

Nej, ett testamente ska inte registreras. Det är giltigt direkt när du och två vittnen skrivit under.

Ska testamente bevittnas?

Ja, testamentet ska bevittnas av två personer. När du laddar ner ditt testamente meddelar vi även vem som kan vara vittne.

Testamente hos Aatos

Hos Aatos upprättar du testamente fullständigt online. Tjänsten ställer enkla frågor och upprättar sedan ett skräddarsytt avtal. I priset ingår juridisk rådgivning.

850 kr
Testamente

Gör ett eget eller inbördes testamente fullständigt online till ett fast pris. Du behöver inte träffa en jurist utan tjänsten kartlägger din situation och önskemål och upprättar ett testamente anpassat för just dig.

Över 50 000 användare

Hur upprättas ett testamente hos Aatos?

Vem ärver dig?

Tjänsten klargör vem som ärver dig genom att ställa enkla frågor och visar sedan hur ditt arv skulle fördelas utan testamente.

Kartläggning av livssituation och önskemål

Tjänsten kartlägger din livssituation och önskemål. Beroende på vilken typ av egendom du äger och dina önskemål kommer tjänsten föreslå den typ av testamente som passar dig bäst.

Fördela egendomen

Nu har du möjlighet att dela upp egendomen och lägga till arvingar. Tjänsten frågar efter all nödvändig information, så du kan vara säker på att all information som behövs nämns i testamentet. Du kan själv fördela egendomen eller acceptera tjänstens förslag.

Ett testamente som passar dig bäst

Utgående från informationen du angett rekommenderar tjänsten lämpliga villkor. Alla villkor förklaras klart och enkelt och du kan själv välja om du vill ta bort eller lägga till villkor.

Testamentet är klart

Ditt testamente är nu klart! När du betalat kan du ladda ner och skriva under. Förutom själva testamentet får du även klara direktiv för hur du skriver under, vem som kan vara vittne och förslag på hur testamentet kan förvaras. Testamentet sparas även på ditt Aatos konto.

Allt om testamente

Med ett testamente bestämmer du vem som ska ärva din egendom

Genom att skriva ett testamente kan du själv välja vem som ärver dig och vilken egendom de får. Du vill kanske att var barn ärver viss specifik egendom, att dina barnbarn ärver direkt, eller så vill du att din sambo eller bonusbarn ärver dig.

Om du har barn har dina barn rätt till hälften av din egendom när du gått bort, men du kan fritt testamentera bort resten. Om du inte har barn eller barnbarn kan du testamentera bort hela din egendom.

I den här sidan behandlar vad olika juridiska termerna gällande testamenten innebär. Vad du kan testamentera bort, vad gemensamma barn och särkullbarn ärver och vad som händer med enskild egendom.

Olika typer av testamente

Alla testamenten innebär att den du anger i testamentet ärver din egendom. Det finns dock olika typer av testamente som påverkar vem som ärver din egendom och vem som får egendomen när den första arvtagaren avlidit.

Du kan även skriva ett testamente själv eller tillsammans med en partner.

Testamenter
 • Enskilt testamente
 • Inbördes testamente
 • Testamente med full äganderätt
 • Testament med fri förfoganderätt
 • Universal testamente
 • Legatarie testament
Du kan läsa de olika testamenten här intill.

Makar, arv och testamente

Den efterlevande maken ärver den avlidna maken vid dennes bortgång. Om makarna endast har gemensamma barn ärver den efterlevande maken all egendom och vid den efterlevande makens bortgång ärver barnen.

Om den avlidna maken endast har särkullbarn ärver barnen sitt arv direkt och den efterlevande maken ärver inte. Om makarna har både särkullbarn och gemensamma barn ärver särkullbarnen sin andel av arvet direkt och den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel.

När efterlevande maken går bort ärver gemensamma barnen sitt av. Om makarna inte har barn ärver den efterlevande maken all egendom.

Om makar med endast särkullbarn vill ärva varandra måste de skriva ett testamente.

Kan man skriva testamente online?

Ja, det är möjligt att skriva ett testamente online hos en juridisk onlinetjänst. Aatos.app är en av världens mest utvecklade juridiska tjänst för konsumenter, tjänsten är både lätt att använda och du kan vara säker på att testamentet blir lika bra som om du hade upprättat det hos en jurist. Du svarar på enkla "ja och nej" frågor och på så sätt kartlägger tjänsten vem som ärver dig om du inte har ett testamente. När du vet vem som ärver dig i enlighet med lagen kan du sedan enkelt välja vem du vill att ska ärva dig.
Testamente snabbt och enkelt
 • Avslutade direkt utan att vänta
 • Skräddarsydda efter dina behov
 • Hjälp av en juridisk expert ingår i priset
 • Vid behov även tillgängliga vittnen
 • Ett av de mest populära sätten att upprätta ett testamente