Varför samboavtal?
Vad är ett samboavtal?

I avtalet kan sambor avtala bort sambolagens regler helt eller delvis. Enligt sambolagen ska bostad och bohag som samborna skaffat för gemensam användning delas lika mellan dem, oberoende av vem som köpt egendomen.

När kan man göra ett samboavtal?

Ett samboavtal kan skrivas före och efter att paret flyttat ihop.

Ska samboavtalet registreras?

Nej, ett samboavtal ska inte registreras. Det blir giltigt direkt när samborna skrivit under avtalet.

Ska samboavtalet bevittnas?

Nej, ett samboavtal måste inte bevittnas. Samborna kan frivilligt välja att ha vittnen.

Hur gör man ett samboavtal hos Aatos?

Tjänsten ställer enkla frågor och kartlägger er situation och upprättar sedan ett skräddarsytt avtal. Fullständigt online och tar 10 minuter.

490 kr
Samboavtal

Samboavtal helt online till ett fast pris. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och upprättar sedan ett avtal skräddarsytt för er. Ni måste inte träffa en jurist och och kan göra avtalet när det passar er bäst. Juridisk hjälp ingår i priset.

Över 50 000 användare

Gör ett samboavtal hos Aatos

Vi kartlägger er situation och era önskemål

Genom att svara på enkla frågor reder Aatos ut er situation och era önskemål.

Vi visar varför ni har nytta av samboavtal

När ni svarat på de kartläggande frågorna berättar tjänsten varför just ni har nytta av ett samboavtal och hur egendomen fördelas utan ett samboavtal.

Välj hur egendomen ska delas vid en separation

Baserat på era svar rekommenderar tjänsten hur er egendom bäst fördelas vid en separation och dödsfall. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska fördelas.

Färdigställ samboavtalet

Tjänsten ger sedan de sista rekommendationerna om vilka villkor som ni kan välja att ta med i avtalet. Slutligen kan ni kontrollera innehållet i avtalet. Avtalet upprättas när ni betalat och sedan kan ni ladda ner det.

Samboavtal i korthet

Samboavtal är dokument inför framtiden

I sambolagen står det att vid en separation och dödsfall har en sambo rätt att begära bodelning. Bodelning betyder att en bostad och bohag som ni skaffat för gemensam användning ska delas lika mellan er, oberoende om en av er betalat mera.

I ett samboavtal, eller i ett sambokontrakt, kan ni ange att ni inte vill följa sambolagens regler om bodelning. Endera kan ni ange att sambolagen inte ska gälla alls eller att lagen ska gälla delvis.

Samboavtal och bodelning

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika vid en bodelning om en av er begär det. Vid en separation måste begäran om bodelning meddelas inom ett år från separationen.

Vid dödsfall ska begäran om bodelning meddelas senast vid bouppteckningen.

Det enklaste sättet att göra ett samboavtal

För att göra ett samboavtal hos Aatos behöver ni inte känna till lagparagrafer eller veta hur ett samboavtal skrivs. Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då avtalet upprättas fullständigt online.

Tjänsten förstår er situation och baserat på det upprättas ett samboavtal som är anpassat för just er. Om ni har frågor kan ni kontakta vår kundtjänst via chatt eller e-post, utan extra kostnad.