Varför samboavtal?
Vad är ett samboavtal?

I avtalet kan sambor avtala bort sambolagens regler helt eller delvis. Enligt sambolagen ska bostad och bohag som samborna skaffat för gemensam användning delas lika mellan dem, oberoende av vem som köpt egendomen.

När kan man göra ett samboavtal?

Ett samboavtal kan skrivas före och efter att paret flyttat ihop.

Ska samboavtalet registreras?

Nej, ett samboavtal ska inte registreras. Det blir giltigt direkt när samborna skrivit under avtalet.

Ska samboavtalet bevittnas?

Nej, ett samboavtal måste inte bevittnas. Samborna kan frivilligt välja att ha vittnen.

Hur gör man ett samboavtal hos Aatos?

Tjänsten ställer enkla frågor och kartlägger er situation och upprättar sedan ett skräddarsytt avtal. Fullständigt online och tar 10 minuter.

699 kr
Ingår i Aatos Bekymmersfri abonnemang
Samboavtal

Samboavtal helt online till ett fast pris. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och upprättar sedan ett avtal skräddarsytt för er. Ni måste inte träffa en jurist och och kan göra avtalet när det passar er bäst. Juridisk hjälp ingår i priset.

Över 150 000 användare

Hur ett samboavtal upprättas hos Aatos

Tjänsten kartlägger livssituation och önskemål

Genom att svara på enkla frågor förstår vi er situation och vilka önskemål som finns.

Se nyttan av ett samboavtal

Vi visar varför just ni kan dra fördel av ett avtal och hur det ni äger fördelas utan ett samboavtal.

Välj hur egendomen ska delas vid en separation

Baserat på svaren rekommenderar tjänsten hur det ni äger bäst fördelas vid en separation eller bortgång. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska delas mellan er.

Färdigställ samboavtalet

Vi ger förslag på villkor med möjlighet att lägga till fler villkor eller ta bort de ni inte vill ha. Ladda ner samboavtalet direkt efter betalning. En digital kopia sparas på ditt Aatos-konto. Avtalet är giltigt när det undertecknats av er båda.

Allt om samboavtal

Detta gäller när du blir sambo

När du flyttar ihop med din partner bli ni sambo och sambolagen börjar gälla. Sambolagen bestämmer hur boende och andra saker som ni har skaffat för gemensam användning ska fördelas om ni skulle separera eller gå bort. Sambolagen utgår från att allt gemensamt ska delas lika oberoende om en av er har betalat mera.

Genom att skriva ett samboavtal kan ni själva bestämma en annan fördelning och på så viss kringgå sambolagens regler. Ni kan i avtalet skriva att lagen ska gälla delvis eller inte alls.

Samboavtal och bodelning

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika vid en bodelning om en av er begär det. Vid en separation måste begäran om bodelning meddelas inom ett år från separationen.

Vid dödsfall ska begäran om bodelning meddelas senast vid bouppteckningen.

Det enklaste sättet att göra ett samboavtal

För att göra ett samboavtal hos Aatos behöver du inte kunna lagparagrafer eller veta hur ett samboavtal ska skrivas för att bli korrekt. Du behöver heller inte boka tid hos en jurist då avtalet upprättas helt online.

Genom enkla och tydliga frågor kartlägger tjänsten er livssituation och baserat på det skapas ett särskilt anpassat samboavtal. Om frågor uppstår kan ni kontakta vår kundtjänst via chatt eller e-post. Helt utan extra kostnad!

Smidigare juridik, online och enkelt!