Nyheter

Pesonen, Pöllänen, Haverila ja Mäenpää
The “Net­flix of Legal Ser­vices” Gains Ground: The Re­vo­lu­tio­nary Fin­nish Legal Tech Com­pany is Ready to Chal­lenge the UK Play­ers
Hög medvetenhet, låg användning
En nor­disk studie: Ligger svens­kar efter när det gäller att säkra sin fram­tid?
Black Swan
Aatos tjäns­ter kostar fem gånger så mycket på Black Friday
Vardagsrum
Varför skils­mäs­sans vik­ti­gas­te papper inte blir gjort?
Aatos founders
Aatos se­lec­ted to Bu­si­ness Fin­land’s Young In­no­va­tive Com­pany Fun­ding pro­gram
Aatoksen työntekijät
Aatos.app ploc­kar in över 12 mil­jo­ner
Brev och papper
Aatos sam­ar­be­tar med Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund
Aatoksen työntekijät
Pris­be­lönt ju­ri­disk on­li­ne­tjänst för kon­su­men­ter lan­se­ras i Sve­ri­ge
Smidigare juridik, online och enkelt!