Varför skilsmässa via Aatos?
När det passar dig

Inga möten med jurister, du sköter skilsmässan när och där det passar dig.

Bodelning online

Tjänsten beräknar hur er egendom ska fördelas och föreslår sedan en lösning.

Alla nödvändiga dokument

Skapa och lämna in skilsmässoansökan och bodelningsavtal. Tjänsten ser till att ni har alla nödvändiga dokument.

Hjälp utan extra kostnad

Aatos jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Ni kan sköta allt på distans

Bjud in den andra parten och sköt skilsmässan tillsammans.

1690 kr
+ ansökningsavgift
Skilsmässa online

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort. Du kan prova tjänsten anonymt och gratis. Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Över 50 000 användare
Läs omdömen

Vad ska man beakta vid en skilsmässa?

Skilsmässoansökan

Du skiljer dig genom att skicka en skilsmässoansökan till tingsrätten. Du kan ansöka själv eller tillsammans med din make.

Domstolen kan döma er till skilda direkt, eller så dömer domstolen ut en betänketid på sex till 12 månader. Efter betänketiden måste ni begära att domstolen dömer er till skilsmässa.

Bodelning av egendom

Vid en skilsmässa ska all egendom delas lika eller i enlighet med ert äktenskapsförord. Ni har båda rätt till egendom av samma värde och den som har egendom till ett högre värde ska betala mellanskillnaden till den andre.

I ett bodelningsavtal reder ni ut vem som äger vad och vem som får vilken egendom.

Enligt lagen måste en bodelning göras.

Ärenden som berör barn

Om ni skiljer er och har gemensamma barn under 18 år kan ni själv besluta om barnens vårdnad, boende och umgänge. Även om ni skiljer er upphör inte er gemensamma vårdnad.

Om ni inte kan komma överens kan ni be att domstolen besluter för er.

Fullföljd av skilsmässan

Om det inte räcker med en skilsmässoansökan måste ni lämna in en andra skilsmässoansökan där ni begär att domstolen dömer er till skilda. Begäran om fullföljd ska skickas 6-12 månader från att ni lämnade in den första ansökan.

Om ni inte begär fullföljd fortsätter ni att vara gifta.

Det smidigaste sättet att skilja sig
  • Tjänsten skapar ansökan
  • Bodelning
  • Alla nödvändiga dokument
  • På distans utan fysiska möten
  • Fast pris
  • Gratis juridisk hjälp ingår