Enklaste sättet att skiljas
När det passar dig

Inga möten med jurister, du sköter skilsmässan när och var det passar dig.

Bodelning online

Tjänsten beräknar hur det ni äger ska fördelas och ger ett förslag på delning.

Alla viktiga dokument

Upprätta skilsmässoansökan och bodelningsavtal. Vi ser till att ni har alla nödvändiga dokument.

Hjälp utan extra kostnad

Aatos jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Hantera allt på distans

Bjud in din partner och sköt skilsmässan tillsammans.

1690 kr
+ ansökningsavgift
Skilsmässa online

Att skilja sig behöver inte vara krångligt. Men det är viktigt att skilsmässan blir rättvis och att ni går igenom alla viktiga frågor kring bodelning, vårdnad, boende och ekonomi. Vi guidar dig och ser till att inget blir glömt. Prova Aatos anonymt och gratis.

Över 130 000 användare
Läs omdömen

Möt vår jurist

Vad ska man tänka på vid skilsmässa?

Skilsmässoansökan

Du skiljer dig genom att skicka en skilsmässoansökan till tingsrätten. Du kan ansöka själv eller tillsammans med din partner.

Domstolen kan besluta om skilsmässa direkt eller ge en betänketid på 6–12 månader. Efter betänketiden måste en andra ansökan skickas till domstol. Detta kallas för att begära fullföljd av skilsmässa.

Bodelning av egendom

Vid en skilsmässa ska all egendom delas lika eller i enlighet med ert äktenskapsförord. Ni har båda rätt till egendom av samma värde och den som har egendom till ett högre värde ska betala mellanskillnaden till den andre.

I ett bodelningsavtal reder ni ut vem som äger vad och vem som får vilka tillgångar och ägodelar.

Enligt lagen måste en bodelning göras.

Ärenden som berör barn

Om ni skiljer er och har gemensamma barn under 18 år kan ni själva besluta om barnens vårdnad, boende och umgänge. Även om ni skiljer er upphör inte er gemensamma vårdnad.

Om ni inte kan komma överens kan ni be att domstolen beslutar för er.

Fullföljd av skilsmässan

Om den första skilsmässoansökan har följts av en betänketid måste ni även lämna in en andra skilsmässoansökan där ni på nytt ber domstolen om att skiljas. Detta kallas för att begära fullföljd. Begäran om fullföljd ska skickas till tingsrätten 6–12 månader från att ni lämnade in den första ansökan.

Om ingen av er begär fullföljd fortsätter ni att vara gifta.

Ett smidigt sätt att skilja sig
  • Tjänsten skapar ansökan
  • Bodelning
  • Alla nödvändiga dokument
  • På distans utan fysiska möten
  • Fast pris
  • Gratis juridisk hjälp ingår
Smidigare juridik, online och enkelt!