Vi skyddar din information

Informationssäkerhet är en självklar del i vår tjänst. Vi låter en extern aktör granska vår datasäkerhet, och vi säkerställer med kryptering på samma nivå som banker använder att uppgifter inte hamnar i orätta händer. Dokument och relaterad information är säkerhetskopierade och krypterade inom EU.

Datasäkerhet och Aatos

Digital säkerhet, tillförlitlighet och upplevelsen av vår tjänst är oerhört viktig för oss på Aatos. Vi utvecklar hela tiden tekniken och ser till att vi uppfyller kriterierna även för framtidens informationssäkerhet. En oberoende datasäkerhetsexpert synar regelbundet Aatos online-tjänst och AWS molntjänstkonfigurationer som Aatos använder.

Vi använder samma kryptering som banken

Användare av Aatos onlinetjänst skapar ett personligt användarnamn och lösenord för att spara sina juridiska dokument. Aatos kan inte på något sätt ta reda på användarens lösenord. Användaren kan ändra sitt lösenord genom att klicka på länken "Glömt lösenord?" vid inloggning, varefter instruktioner skickas för att ändra lösenordet via e-post. Vår onlinetjänst uppfyller kraven för GDPR (General Data Protection Regulation) och vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande riktlinjer. På kundens begäran tar vi alltid bort användarkontot som skapats i Aatos tjänst och den information som kontot innehåller.

Elektronisk signatur säkerställer dokumentets äkthet

Elektronisk signatur är ett säkert och tillförlitligt sätt att signera viktiga dokument. Varje gång ett dokument signeras elektroniskt skapas en 256-bitars krypteringsnyckel. Sigillen sparas tillsammans med ett så kallat signaturcertifikat och en tidsstämpel för undertecknandet, som en del av dokumentet. Det fungerar som ett lås som verifierar att ett dokument inte har ändrats efter underskriften. Om ändringar skulle ske i dokumentet efter signering blir signaturerna automatiskt ogiltiga. Dessutom har dokumentet och Aatos Signs informationssäkerhetssystem en tidsstämpel sparad, som kan bevisa exakt när mottagarnas signaturer skapades. Notera att vissa juridiska dokument måste undertecknas för hand enligt lag. Om det gäller något av dokumenten som du har skapat med Aatos får du information om det.

Säkerhet för kommunikation och data

Kommunikationen mellan användarens dator och vår server är krypterad med TLS krypteringsprotokoll (Transport Layer Security). Data som lagras på servrarna krypteras med en metod som motsvarar den kryptering som banker använder (AES-256). Vi använder AWS tjänster och servrar (Amazon Web Service) för att hantera personuppgifter. Dom administrativa tjänsterna som vi använder säkerställer att informationen på servrarna verkligen är säker och skyddad. Vi sparar dokument och data som lagras i vår tjänst krypterade på servrar inom EU.

Revisionsrapport (KPMG)

"Aatos webbapplikation har implementerats i enlighet med god informationssäkerhetspraxis [...]. Applikationen använder nya, uppdaterade och moderna lösningar som gör den säker och enkel att använda."

Smidigare juridik, online och enkelt!