Pris­be­lönt ju­ri­disk on­li­ne­tjänst för kon­su­men­ter lan­se­ras i Sve­ri­ge

Pressmeddelande

2021-06-01

Aatoksen työntekijät
Aatoksen tiimi 02/2021: Sakari Pesonen (vas.), Sophie Suvanto, Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää ja Severi Haverila. Kuvasta puuttuvat Lasse Saari ja Saara Järvelä.

Aatos Legal Technology är ett nordiskt snabbväxande företag som erbjuder juridiska onlinetjänster för konsumenter. Aatos expanderar nu till Sverige. Några månader efter att företaget lanserades i Finland har redan över 13 000 användare skapat ett konto. Aatos automatiserar fullständigt det arbete som tidigare utförs av en jurist och användaren får en lösning på sina juridiska problem omedelbart online (aatos.app/sv).

Den långsamma digitaliseringen av den juridiska sektorn har försvagat konsumenternas förmåga att enkelt ta hand om sina juridiska ärenden. Äkta automatisering av experttjänster har inte setts inom konsumenttjänster. Även om andra digitala aktörer i norden och internationellt har digitaliserat upprättandet av juridiska dokument fortsätter de att förlita sig på juristers arbete och många situationer kräver åtminstone ett möte med en jurist.

Den långsamma digitaliseringen har direkt inverkat på tillgängligheten av tjänster och den höga prisnivån. Hos en jurist kostar det vanligen minst 3000 kronor att göra ett äktenskapsförord, medan det hos Aatos endast kostar 850 kronor. Tidigare har det inte heller varit möjligt att online göra ett lika heltäckande dokument som hos en jurist.

Redan nu, mindre än ett år efter lanseringen i Finland görs 10 % av alla testamenten och 7 % av alla äktenskapsförord i Finland hos Aatos. Aatos fokuserar speciellt på användarvänlighet och i April 2021 utsågs Aatos till en av Finlands topp tre onlinetjänster i den prestigefulla designtävlingen Grand One.

“Coronapandemin har verkligen ökat intresset för att sköta juridiska ärenden digitalt. Det är inte bara yngre åldersgrupper som är intresserade, utan våra kunder inkluderar personer från 23 till 87 år.” Säger Aku Pöllänen, VD för Aatos.

Nu expanderar Aatos till den svenska marknaden. Till en början är möjligt att upprätta äktenskapsförord och direkt därefter testamente. Snart därefter kommer det att vara möjligt att online sköta de juridiska ärenden som uppkommer när en närstående går bort, såsom bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Mera information:
Sophie Suvanto
Aatos Sverige
+358 50 330 1298
sophie@aatos.app