Aatos sam­ar­be­tar med Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund

Pressmeddelande

2022-04-13

Brev och papper
Testamenten och framtidsfullmakter skapade i Aatos tjänst kan enkelt förvaras hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Från och med April 2022 är det möjligt att förvara dokument skapade hos Aatos hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Testamenten och framtidsfullmakter skapade i Aatos tjänst kan enkelt förvaras hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Förbundet förvara och bevakar avtalet och kunden vet därmed med säkerhet att avtalet förvaras på en trygg plats och att det kommer fram när denne går bort.

"Eftersom testamenten måste återges i original efter dödsfall är det otroligt viktigt att testamentet förvaras tryggt så att det kommer fram efter testatorns bortgång. Om testamentet brinner upp eller försvinner i samband med en flytt kommer egendomen fördelas enligt lagen och inte enligt testamentet. Då bankfacken försvinner från banerna är det extra viktigt med tjänster som denna." Berättar Sophie Suvanto, landschef för Aatos Sverige.

Samarbetet med Sveriges Begravningsbyråers Förbund gör det möjligt för kunden att förvara dokumentet hos Förbundet. Förbundet förvarar dokumentet i sitt kassaskåp och kontrollerar hos Skatteverket varje vecka vem som gått bort. Om de märker att de bevakar ett testamente för någon som avlidit kontaktar de sedan dödsboet.

För framtidsfullmakter betyder samarbetet att fullmakten förvaras tryggt och sedan kan fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren när som helst kontakta Förbundet och få framtidsfullmakten.

Förbundet förvarar dokumenten i ett kassaskåp och har strikta rutiner och krav som berör säkerhet, sekretess och integritet. Därmed kan de försäkra att det är fråga om en neutral och oberoende förvaringsplats för testamenten och andra dokument.

"För många är det en självklarhet att förvara testamentet på en säker plats men det är lika viktigt att det kommer fram när du gått bort. Det kan gå flera år mellan att dokumentet skapats och du går bort. Det samma gäller framtidsfullmakter, varför inte förvara det så tryggt som möjligt." fortsätter Sophie.