Perustiedot
Työn nimi

Aatos.app - Automatisoitu verkkolakipalvelu kuluttajille

Työn suunnitteluun osallistuneet yritykset

Aatos Legal Technology Oy

Työn tuotantoon osallistuneet yritykset

Aatos Legal Technology Oy

Asiakas

Aatos Legal Technology Oy

Kilpailukategoriat

Paras verkkopalvelu ja paras palvelumuotoilu

Aatos – sujuva lakipalvelu

"Pelillistämisen keinoin luotu ihailtavan yksinkertainen, mutta kuitenkin kaiken tarvittavan tiedon sisältävä verkkopalvelu." – Grand One 2021 tuomaristo

Aatoksen verkkopalvelussa voit hoitaa monia lakiasioita, kuten testamentin ja avioehdon laatimisen, tai jopa perunkirjoituksen ja avioeron.

LÄHTÖKOHTA

Hitaasti digitalisoitunut lakiala on heikentänyt kuluttajien mahdollisuuksia huolehtia juridisista asioistaan helposti. Tähän mennessä kaikki tarjolla olevat lakipalvelut ovat nojanneet edelleen vahvasti juristien työhön. Tällä on ollut suora vaikutus palveluiden saatavuuteen ja korkeaan hintatasoon. Aitoa digitalisaatiota tai asiantuntija­palveluiden automatisointia ei olla kuluttajalakipalveluissa nähty.

Aatoksen visiona oli ratkaista ongelma kehittämällä automatisoitu verkkopalvelu, jossa kuluttaja voi hoitaa juridiset asiansa helposti muutamalla klikkauksella ilman, että hänen tarvitsee asioida henkilökohtaisesti juristin kanssa.

STRATEGIA

Ihmisläheinen design

Halusimme korostaa palvelussamme ihmisläheisyyttä tinkimättä kuitenkaan luotettavuuden tunteesta. Aatoksessa hoidettavat asiat voivat liittyä käyttäjälle hyvinkin raskaisiin elämäntilanteisiin, ja näin oli tärkeää pystyä puhuttelemaan jokaista käyttäjää empaattisesti ja inhimillisesti.

Kun suunnittelimme käyttöliittymän designia, halusimme nostaa palvelun keskiöön erityisesti Ihmisläheisyyden ja käyttökokemuksen.

Datalähtöinen ongelmanratkaisu

Aatoksen verkkopalvelu automatisoi käytännössä juristin tekemän työn ja antaa käyttäjälle ratkaisun tämän ongelmiin välittömästi netissä. Palvelu on rakennettu niin, että se ottaa huomioon käyttäjän henkilökohtaisen tilanteen ja toiveet, sekä mukautuu erilaisiin käyttäjätilanteisiin.

Myös data on ihmisläheisyyden ja käyttäjäystävällisyyden ohella tärkeässä roolissa. Palvelu kartoittaa monipuolisesti käyttäjän tilanteen sekä toiveet, ja antaa kehittämiimme lakialgoritmeihin perustuvia räätälöityjä ratkaisuja ja suosituksia.

Analytiikka tuotekehityksen tärkeä osa-alue

Analytiikka on tärkeä osa Aatos-palvelua ja sen jatkokehitystä. Anonyymia käyttäjädataa analysoidaan ja seurataan tarkasti, jotta käyttäjien vaikeaksi kokemat asiat saadaan tunnistettua nopeasti. Tehokasta analytiikkaa hyödynnetään aktiivisesti palvelun jatkokehittämisessä ja käyttökokemuksen parantamisessa.