Automatisoitu verkkolakipalvelu kuluttajille

aatos.
Palvelussa pääset hoitamaan haluamasi lakiasiat. Voit lunastaa asiakirjat alennuskoodilla.

PerustiedotTyön nimi

Aatos.app - Automatisoitu verkkolakipalvelu kuluttajille

Työn suunnitteluun osallistuneet yritykset

Aatos Legal Technology Oy

Työn tuotantoon osallistuneet yritykset

Aatos Legal Technology Oy

Asiakas

Aatos Legal Technology Oy

Kilpailukategoriat

Paras verkkopalvelu ja paras palvelumuotoilu

Tutustu Aatos.app -palveluun


Suomen suosituin digitaalinen lakipalvelu. Hoida lakiasiasi ilman lakimiestä helposti netissä.

Palvelussa pääset hoitamaan haluamasi lakiasiat. Voit lunastaa asiakirjat alennuskoodilla.

LÄHTÖKOHTA

Hitaasti digitalisoitunut lakiala on heikentänyt kuluttajien mahdollisuuksia huolehtia juridisista asioistaan helposti. Tähän mennessä kaikki tarjolla olevat lakipalvelut ovat nojanneet edelleen vahvasti juristien työhön. Tällä on ollut suora vaikutus palveluiden saatavuuteen ja korkeaan hintatasoon. Aitoa digitalisaatiota tai asiantuntija­palveluiden automatisointia ei olla kuluttajalakipalveluissa nähty.

Aatoksen visiona oli ratkaista tämä ongelma kehittämällä automatisoitu verkkopalvelu, jossa kuluttaja voi hoitaa juridiset asiansa helposti muutamalla klikkauksella ilman, että hänen tarvitsee asioida lakimiehen kanssa.

STRATEGIA

Ihmisläheinen design


Halusimme korostaa palvelussamme ihmisläheisyyttä tinkimättä kuitenkaan luotettavuuden tunteesta. Aatoksessa hoidettavat asiat voivat liittyä käyttäjälle hyvinkin raskaisiin elämäntilanteisiin, ja näin oli tärkeää pystyä puhuttelemaan jokaista käyttäjää empaattisesti ja inhimillisesti.

Ihmisläheisyys oli keskiössä sekä käyttökokemusta, että käyttöliittymän designia suunniteltaessa.


Datalähtöinen ongelmanratkaisu


Aatos-palvelu automatisoi lakimiehen tekemän työn ja antaa käyttäjälle ratkaisun hänen ongelmiinsa välittömästi netissä. Palvelu on rakennettu niin, että se ottaa huomioon käyttäjän henkilökohtaisen tilanteen ja toiveet ja mukautuu jokaiseen tilanteeseen.

Data on siis koko palvelun keskiössä. Palvelu kartoittaa käyttäjän tilanteen sekä toiveet ja antaa kehittämiimme lakialgoritmeihin perustuvia räätälöityjä ratkaisuja ja suosituksia.


Analytiikka tuotekehityksen keskiössä


Analytiikka on tärkeä osa Aatos-palvelua ja sen jatkokehitystä. Anonyymia käyttäjädataa analysoidaan ja seurataan tarkasti, jotta käyttäjien vaikeaksi kokemat asiat saadaan tunnistettua nopeasti. Tehokasta analytiikkaa hyödynnetään aktiivisesti palvelun jatkokehittämisessä ja käyttökokemuksen parantamisessa.

aatosService
bubble

Saimme tehtyä edunvalvonta­valtuutuksen hetkessä, eikä tarvinnut mennä lakimiehelle ja maksaa siitä isoja rahoja.
-Pinja

Loppui paperien pyörittely, kun kaikilla osapuolilla on sama materiaali verkossa hallussa ja tarkasteltavana.
-Harri

bubble

TOTEUTUS

Voit tehdä seuraavaksi:

Käyttäjää ohjaava käyttöliittymä


Aatos.app on kokonaisvaltainen, helposti lähestyttävä ja intuitiivinen verkkopalvelu juridisten asioiden hoitoon. Palvelussa käyttäjä pystyy hoitamaan keskitetysti useita juridisia asioitaan ilman lakimiestä tai juridiikan tuntemusta.

Palvelu antaa käyttäjälle Aatos Turva -arvon avulla palautetta siitä, kuinka hyvin hänen ja hänen läheistensä tulevaisuus on tällä hetkellä turvattu.

Intuitiivinen design


Aatoksessa haastavat juridiset käsitteet on muotoiltu helposti ymmärrettävään muotoon käyttäen selkeää kieltä ja kuvaavia esimerkkejä. Palvelussa on myös panostettu visuaalisesti selkeään käyttöliittymään, jotta palvelun käyttö on mahdollisimman intuitiivista. Tämä takaa äärimmäisen helpon käyttökokemuksen tilanteesta ja käyttäjästä riippumatta.

Helppoutta moderneilla teknologioilla


Palvelussa on hyödynnetty uusimpia teknologioita ja työkaluja sujuvan digitaalisen käyttökokemuksen takaamiseksi. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi Suomen ensimmäinen täysin digitaalisen perunkirjoituspalvelun kehittämisen. Palvelu hyödyntää myös Aatoksen kehittämää sähköistä Aatos Sign -allekirjoituspalvelua.

TULOKSET

Aatos.app julkaistiin vuoden 2020 puolivälissä ja palveluvalikoimaa laajennettiin loppuvuoden aikana. Vuodenvaihteeseen mennessä Aatos.app oli kerännyt jo yli 4500 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Palvelun suosio on jatkanut kasvuaan myös vuoden 2021 alussa ja Aatos on onnistunut tavoittamaan myös iäkkäämpiä kohderyhmiä helpoilla digitaalisilla palveluilla. Vanhimmat palvelun asiakkaat ovat olleet lähes 90-vuotiaita.

Aatoksesta on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävä digitaalinen toimija lakipalveluiden kentällä.

Yli 5 300

REKISTERÖITYNYTTÄ KÄYTTÄJÄÄ

500 000€

ASIAKKAIDEN RAHOJA SÄÄSTETTY

(verrattuna perinteisten lakipalveluiden keskihintaan)

Yli 65%

PALVELUN LIIKEVAIHDON KUUKAUSITTAINEN KASVUVAUHTI

(Syyskuu 2020 - Tammikuu 2021)

23-87v

PALVELTUJEN ASIAKKAIDEN IKÄHAARUKKA

rocket