Miksi tehdä edun­valvonta­valtuutus Aatoksessa?
Edunvalvonta­valtuutus alusta loppuun

Sinun ei tarvitse opetella lakipykäliä, vaan palvelu ohjaa sinut alusta loppuun - yksi kysymys kerrallaan.

Kätevästi netissä

Ei tapaamisia tai sähkö­posti­ketjuja. 100 % pätevä asiakirja heti valmiiksi, halutessasi myös kotiin­toimitettuna.

Lakiapu ilman lisähintaa

Mikäli jokin mietityttää, on lakiasiantuntijan apu aina saatavillasi. Lakiapu sisältyy kiinteään hintaan - emme laskuta siitä erikseen.

Yli 80 % edullisempi

Edunvalvontavaltuutuksen laatimisen keskiarvo­hinta on Kuluttajaliiton selvityksen mukaan n. 400-600 euroa. Aatos on nopein, suosituin ja edullisin tapa tehdä laadukas edun­valvonta­valtuutus.

89 €
Edunvalvonta­valtuutus

Edunvalvontavaltuutus alusta loppuun kiinteällä hinnalla, ilman lisäkuluja. Palvelu laatii toiveidesi mukaisen, 100 % pätevän edunvalvonta­valtuutuksen heti valmiiksi.

Yli 50 000 käyttäjää
Suomen suosituin tapa tehdä edunvalvontavaltuutus

Edunvalvonta­­valtuutuksen tekeminen Aatoksessa

Selvitetään toiveet

Aatos selvittää toiveesi esit­tä­mäl­lä sinulle yksin­­kertaisia kysy­myk­siä. Palvelu ottaa toiveesi huomioon val­mis­tel­les­saan sinulle rää­tä­löi­tyä edun­val­von­ta­­val­tuu­tusta.

Kartoi­tetaan elämän­tilanne

Seuraavaksi kartoitetaan elämäntilanteesi. Perhe­tilanteesi ja omistamasi omaisuus vaikuttavat siihen millainen edunvalvonta­valtuutus sinun kannattaa tehdä ja kenet valita val­tuu­te­tui­ksi.

Suositellaan valtuutetut ja ehdot

Antamiesi tietojen perusteella Aatos suosittelee sinulle sopi­vim­mat valtuutetut. Voit halutessasi kuitenkin valita valtuutetuiksi kenet haluat. Val­tuu­tet­tujen valitsemisen jälkeen palvelu tekee sinulle henkilökohtaisen suosituksen edun­valvonta­valtuutuksen ehdoista, joita voit myös lisätä ja muuttaa. Kaikki ehdot on selitetty auki, joten ymmärrät helposti, mitä ne tarkoittavat.

Edunvalvonta­valtuutuksesi on valmis

Nyt edunvalvontavaltuutuksesi on valmis. Mak­set­tu­asi edun­val­vonta­valtuutuksen voit ladata sen itsellesi alle­kirjoit­ta­mista varten. Asiakirja tallentuu myös Aatokseen ja pääset aina siihen käsiksi sähköpostisi kautta. Saat lisäksi selkeät ohjeet edunvalvontavaltuutuksen allekirjoittamista varten.

Edunvalvonta­valtuutus selitettynä

Edunvalvontavaltuutuksen hyödyt

Edunvalvontavaltakirja, tai edun­val­von­ta­valtuutus, on valtakirja, jolla valtuuttaja määrittelee etu­käteen kenet hän valtuuttaa hoitamaan asioitaan.

Valtuuttaja voi oikeuttaa val­tuu­te­tun edus­ta­maan val­tuu­­tet­tua tämän omaisuutta koskevissa ja muissa talou­del­lisis­sa asioissa tai val­tuu­te­tun henkilöä kos­ke­v­is­sa asioissa. Valtuutuksen voi yksilöidä koske­maan vain osaa valtuuttajan omai­suu­des­ta tai määrättyjä oikeustoimia.

Laki edun­valvonta­val­tuu­tuk­sesta säätelee edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen toimintaa.

Edun­val­vontavalta­kirjan tekeminen

Lain mukaan edun­val­von­ta­valta­kirja tulee laatia kirjal­li­sena.

Edun­val­von­ta­val­ta­kirjasta on käytävä ilmi:
  • kuka on valtuuttaja ja kuka valtuutettu?
  • mikä on valtuuttamisen tarkoitus?
  • asiat, joissa valtuutettu saa edustaa val­tuut­ta­jaa

Edun­val­vonta­valta­kirja yksi tär­keim­mis­tä laki­asia­kir­jois­ta

Edunvalvontavaltakirja on tärkeä olla jokaisella. Se antaa mah­doll­isuu­den valtuut­ta­jalle päättää, kenet haluaa edun­val­von­ta­valtuu­tetuksi edus­ta­maan val­tuut­ta­jaa asioissaan. Laatimalla edun­val­von­ta­valta­kirjan voi järjestää asioiden hoidon halutulla tavalla etukäteen.

Valtakirjan avulla voi varautua tulevaisuuteen. Mikäli tarve edunvalvonnalle ilmenee, on valta­kirjan re­kis­te­röin­ti helpompi, kuin holhous­viran­omaisen toimesta yleisen edunvalvojan mää­rää­miseen vaadittava pro­ses­si. Tällöin edun­val­von­ta­valtuu­tettu voi olla läheinen henkilö jonka val­tuut­taja on itse valinnut.

Valtuuttaja määrittelee, kuka asioiden hoidosta vas­taa, mitä asioita edunvalvontavaltuutettu hoi­taa ja miten valtuuttaja haluaa asiat hoi­det­ta­van.

Edun­val­vonta­valta­kirja yksi tär­keim­mis­tä laki­asia­kir­jois­ta

Edunvalvontavaltakirja on tärkeä olla jokaisella. Se antaa mah­doll­isuu­den valtuut­ta­jalle päättää, kenet haluaa edun­val­von­ta­valtuu­tetuksi edus­ta­maan val­tuut­ta­jaa asioissaan. Laatimalla edun­val­von­ta­valta­kirjan voi järjestää asioiden hoidon halutulla tavalla etukäteen.

Valtakirjan avulla voi varautua tulevaisuuteen. Mikäli tarve edunvalvonnalle ilmenee, on valta­kirjan re­kis­te­röin­ti helpompi, kuin holhous­viran­omaisen toimesta yleisen edunvalvojan mää­rää­miseen vaadittava pro­ses­si. Tällöin edun­val­von­ta­valtuu­tettu voi olla läheinen henkilö jonka val­tuut­taja on itse valinnut.

Valtuuttaja määrittelee, kuka asioiden hoidosta vas­taa, mitä asioita edunvalvontavaltuutettu hoi­taa ja miten valtuuttaja haluaa asiat hoi­det­ta­van.

Helpoin tapa tehdä edun­val­von­ta­valtuutus
  • Heti valmiiksi ilman odottelua
  • Räätälöity henkilökohtaiseen tilanteeseesi
  • 100% juridisesti pätevä asiakirja
  • Lakiapu tarvittaessa sisältyy hintaan
  • Suomen suosituin tapa tehdä edunvalvontavaltuus