Aatos.app -palvelun käyttöehdot

YLEISTÄ

Palvelulla tarkoitetaan Aatos.app -verkkopalvelua, joka löytyy osoitteesta: https://aatos.app/. Palveluntarjoaja on Aatos Legal Technology Oy (2901500-3). Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka käyttää palveluntarjoajan palvelua. Käyttöehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä aloittaa palvelun käytön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja aloittaessaan palvelun käytön. Käyttöehdot kattavat koko palveluntarjoajan palvelun. Jos toisin ei ole sovittu tai ilmoitettu, käyttöehdot koskevat myös palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita, joita ei ole erikseen eritelty käyttöehdoissa. Palveluun ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus yksipuolisesti ja ilman ilmoitusta tehdä muutoksia käyttöehtoihin ja ne astuvat voimaan välittömästi. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää käyttöehtojen mukainen sopimus kolmannelle osapuolelle. Käyttöehdot päivitetty viimeksi 27.5.2024.

1. PALVELU

Aatos.app on automatisoitu verkkopalvelu, jonka avulla Käyttäjän on mahdollista laatia tilanteeseensa räätälöityjä oikeudellisia asiakirjoja. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta sisällöstä. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä ei synny toimeksiantosopimusta. Palvelun käyttöön liittyvä maksuton asiakastuki on luonteeltaan yleistä eikä kyse ole yksilöidystä juridisesta neuvonnasta.

2. KÄYTTÄJÄ

Palvelun käyttäjästä tulee palveluntarjoajan asiakas Aatos-tilin rekisteröimisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän käyttäjätunnusten joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon eikä toimenpiteistä, joita on suoritettu käyttäjätunnuksilla. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle, mikäli hänen hallussaan oleva käyttäjätunnus tai salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä saa palveluun vain rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjälle ei siirry palveluntarjoajan omistamia immateriaalioikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta tai käyttäjätunnuksia kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei saa ladata palveluun immateriaalioikeuksin suojattua tai muuten laitonta materiaalia, joihin hänellä ei ole immateriaalioikeudenhaltijan suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää, luovuttaa edelleen, tilastoida tai muuten hyödyntää käyttäjien palveluun lisäämää sisältöä. Käyttäjä luovuttaa palvelun tarjoajalle kaikki lisäämäänsä materiaaliin liittyvät oikeudet. Käyttäjä hyväksyy palvelua käyttämällä suoramarkkinointiviestien vastaanottamisen. Käyttäjä voi helposti ja maksutta kieltää suoramarkkinoinnin.
2.1 Asiakkuuteen perustuva sähköinen suoramarkkinointi
Asiakkuuteen perustuvaa suoramarkkinointia lähetetään käyttäjille tilin käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetämme käyttäjillemme sähköpostitse palveluun liittyviä viestejä ja asiakasetuja. Asiakasedut ovat maksuttomia tai etuhintaisia etuja käyttäjillemme. Nämä viestit lähetetään rekisteröityneille käyttäjille, joilta on palvelun käyttöönoton yhteydessä saatu sähköpostiosoite, ja joita on palvelun tarjoamisen aloittamisen yhteydessä informoitu tästä viestinnästä. Viestien sisältö liittyy aina samankaltaisiin palveluihin, kuin ne joita asiakas on jo käyttänyt. Viesteistä voi kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA TÄYTTÄMINEN

3.1 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-perunkirjoituspalvelussa
Aatos-perunkirjoituspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Käyttäjä voi tilata perunkirjoituspalvelussa perunkirjoitusta varten tarvittavat viranomaistodistukset. Virkatodistustilausta koskevat kohdan 3.2 virkatodistustilauspalvelun ehdot. Virkatodistustilaus ei sisälly perunkirjoituspalvelun kiinteään hintaan.
3.2 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-virkatodistuspalvelussa
Aatos-virkatodistuspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Viranomaistodistuksia koskevan palvelun kohdalla sopimus palvelun ostamiseksi syntyy, kun käyttäjä hyväksyy käyttö- ja maksuehdot ja suorittaa maksun maksunvälittäjän kautta. Tilatut viranomaistodistukset toimitetaan käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Palveluntarjoaja ei vastaa toimituksesta tilauksen lähettämisen jälkeen. Käyttäjä sitoutuu tilauksen yhteydessä maksamaan 69 euron selvitys-, käsittely- ja tilausmaksun lisäksi todistuksiin liittyvät viranomaisten ja seurakuntien kustannukset (sisältäen toimitusmaksun). Viranomaiskulut laskutetaan käyttäjältä tilauksen valmistuttua viranomaisen ja seurakuntien voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Käyttäjä voi tilata virkatodistukset vain perunkirjoitusta varten (todistusten käyttötarkoitus). Tilauksen voi tehdä vain alle 24 kuukautta sitten kuolleesta henkilöstä ja väärän kuolinpäivän ilmoittaminen palveluun voi johtaa tilauksen peruuttamiseen ilman tilausmaksun hyvittämistä. Käyttäjän itse tekemät tilaukset viranomaisilta saattavat estää Palveluntarjoajaa saattamasta tilauksen loppuun. Palveluntarjoaja tilaa todistukset tarvittavilta viranomaisilta ja seurakunnilta. Palveluntarjoaja ei vastaa viranomaisten tai seurakuntien käsittelyajoista, käsittelyn viivästymisestä, viranomaisasiakirjoissa ilmenneistä virheistä, eikä viivästyksestä tai virheistä aiheutuneista vahingoista. Kuolinpesän laajuuden osoittautuessa poikkeuksellisen suureksi on Palveluntarjoajalla oikeus keskeyttää tilaus. Tilauksen keskeytyessä 69 euron selvitys-, käsittely- ja tilausmaksu palautetaan kokonaan käyttäjälle. Viranomaisasiakirjatilaus ei sisällä ulkomailta tilattavia todistuksia, eikä todistuksia toissijaisista perillisistä tai testamentinsaajista. Virkatodistustilauksen peruuttaminen on mahdollista täyttä hyvityshintaa vastaan, jos sukuselvitykseen liittyvää selvitystyötä ei ole Palveluntarjoajan toimesta jo aloitettu eikä Palveluntarjoaja ole tilannut virkatodistuksia, joihin liittyy viranomaismaksuja. Selvitystyön aloittamisen jälkeen maksua ei ole palautettavissa muuten kuin mahdollisen hankitun kotiintoimituksen osalta.
3.3 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Uskotut miehet -palvelussa
Aatos-perunkirjoituspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Käyttäjä sekä pesän ilmoittaja vastaavat, että kaikki perunkirjoitukseen ja perukirjaan liittyvät tiedot on ilmoitettu oikein eikä mitään ole jätetty ilmoittamatta sekä, että arvio pesän varallisuudesta on tehty lain vaatimalla tavalla käyvästä arvosta. Palveluntarjoajan tarjoamat uskotut miehet tai Palveluntarjoaja eivät kumpikaan ole vastuussa virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista riippumatta siitä, että onko ne tehty tahallisesti vai tuottamuksella.
3.4 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-avioeropalveluissa
Aatos-avioeropalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Aatos-avioeropalvelun hinta on 199 euroa, johon kuuluu ositussopimuksen ja/tai erottelusopimuksen laatiminen palvelun kautta sekä esteettömät todistajat sopimusta varten. Palvelun kautta voi tarvittaessa myös laatia ja sähköisesti allekirjoittaa sekä ensimmäisen että toisen vaiheen avioerohakemukset sekä lähettää ne palvelun kautta sähköisesti käräjäoikeuteen. Avioerohakemuksen käsittely on viranomaistoimenpide ja siihen liittyvän viranomaismaksun veloittaa käräjäoikeus. Ensimmäisen hakemuksen osalta maksu on 210 euroa ja toisen osalta 100 euroa. Hakemuksen sähköistä välittämistä ennen Käyttäjälle esitetään erillinen vahvistusruutu, jossa ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevan viranomaismaksun määrä.
3.5 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos Huoleton -tilauksessa
Aatos Huoleton -tilaus on vuosittainen tilaus, jonka hinta on 69 euroa vuodessa. Se tarjoaa tilaajalle käyttöoikeuden tiettyihin oikeudellisiin asiakirjapalveluihin laskutuskauden ajan (yksi vuosi) sekä muihin alla eriteltyihin sisältyviin palveluihin. Sisältyvät palvelut: Testamentti, Avioehtosopimus, Edunvalvontavaltuutus, Hoitotahto, Velkakirja ja Lahjakirja sekä jatkuva muokkausoikeus näihin. Sisältyvät lisäpalvelut:
  1. Avioehtosopimuksen rekisteröinti: Avioehtosopimuksen rekisteröinnin kaikki vaiheet eli asiakirjan kotiintoimittaminen, asiakirjan todistajat sekä rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastoon. Viranomaisen perimä pakollinen rekisteröintimaksu ei sisälly palvelun hintaan.
  2. Asiakirjojen kotiinkuljetus: Palvelussa tehtyjen oikeudellisten asiakirjojen kotiintoimitus postitse. Sisältää kotiintoimituksen testamentille, avioehdolle, edunvalvontavaltuutukselle, hoitotahdolle, velkakirjalle ja hoitotahdolle. Sisältää yhden maksuttoman kotiintoimituksen yhden laskutuskauden aikana.
  3. Ensisijainen pääsy Aatosin lakitiimin tukeen: Tilaajat saavat ensisijaisen pääsyn Aatoksen lakitiimin tukeen ja neuvontaan varten heidän oikeudellisissa asiakirjoissaan ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä sähköpostin ja palvelun chatin välitysellä.
Tilauksen ulkopuolelle jäävät palvelut: Perunkirjoituspalvelu, Avioeropalvelu ja Virkatodistuspalvelu Peruutusehdot: Tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksensa tiliasetuksistaan. Palvelu pysyy peruutuksen jälkeen aktiivisena kyseisen laskutuskauden loppuun. Osittaisia hyvityksiä ei myönnetä tilauskauden jäljellä olevasta ajasta. Automaattinen uusiminen: Ellei tilaaja peruuta ennen kyseisen tilauskauden päättymistä, tilaus uusitaan automaattisesti, ja tilaajalta veloitetaan vuosittainen tilausmaksu 69 euroa. Palveluiden tai hintojen muutokset: Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tilaushintaa, sisältyviä ja poissuljettuja palveluita tai muita palveluehtoja. Tilaajille ilmoitetaan merkittävistä muutoksista ja heillä on mahdollisuus peruuttaa ennen muutosten voimaantuloa. Henkilökohtainen käyttö: Tilaus ja tili ovat henkilökohtaisia. Tilaajat eivät voi luoda asiakirjoja muille henkilöille, elleivät he ole asiakirjan yhteisluojia (esimerkiksi keskinäinen testamentti tai avioehto). Tilin väärinkäyttö kolmansien osapuolten asiakirjojen luomiseen on kiellettyä ja voi johtaa tilauksen päättymiseen. Käyttäjän vastuut: Tilaajan on varmistettava, että kaikki annetut tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat käyttäjän antamista virheellisistä tiedoista. Ei oikeudellista edustusta tai toimeksiantoa: Tämän tilauksen tarjoamat palvelut eivät muodosta oikeudellista edustusta tai oikeudellista toimeksiantosopimusta. Ehtojen hyväksyminen: Tilaukseen liittyen tilaaja vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä ehdot.
3.6 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen muissa Aatos-palveluissa
Aatos-palveluiden käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Palveluntarjoajan velvollisuus on maksun saatuaan välittömästi toimittaa verkossa toimiva palvelu.

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Palveluntarjoaja kerää tietoa tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

5.1 Peruuttamisoikeus
Kaikki Aatos.app-verkkopalvelun tarjoamat palvelut ovat räätälöity vastaamaan käyttäjän henkilökohtaisia tarpeita, eikä niillä ole ostotapahtuman jälkeen peruuttamisoikeutta. Tuotteilla ei ole peruutusoikeutta, koska sopimus koskee tuotetta, joka on kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettu tai muunneltu tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehty.
5.2 Tyytyväisyystakuu
Käyttäjän ostamille palveluille myönnetään 30 päivän tyytyväisyystakuu. Tyytyväisyystakuun puitteissa asiakkaalla on oikeus muokata hankkimaansa asiakirjaa 30 päivän ajan ostohetkestä. Aatoksen asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa muutosten tekemisessä. Tyytyväisyystakuuseen liittyen käyttäjän tulee olla yhteydessä palveluntarjoajaan sähköpostitse asiakaspalvelu@aatos.app. Tyytyväisyystakuu ei koske virkatodistustilauksia tai tilauksia, joissa koko maksulla tai osalla maksusta katetaan viranomaiskuluja.
5.3 Maksun palautus
Maksun palautustilanteissa palautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.
5.4 Palvelun hinta ja maksutiedot
Aatos-verkkopalveluiden hinnat määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnat löytyvät sivulta https://aatos.app/ sekä tuotekohtaisilta sivuilta. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palveluiden hintoihin. Maksunvälittäjinä toimii Checkout Finland Oy. Checkout -palvelun maksuehdot.
5.5 Asiakirjan kotiintoimitus
Käyttäjän on mahdollista hankkia ostamalleen palvelulle lisäpalveluna asiakirjan kotiintoimitus. Kotiintoimituksen hinta on ilmoitetaan erikseen lisäpalvelun hankkimisen yhtedessä. Palveluntarjoaja vastaa kotiintoimituksessa asiakirjan postituksesta.
5.6 Reklamaatio
Käyttäjän tulee viipymättä oltava yhteydessä palveluntarjoajaan mahdollisista virheistä tai puutteista liittyen hankkimaansa palveluun. Reklamaatio tulee tehdä heti, kun käyttäjä on havainnut virheet tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Reklamaation voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@aatos.app.

6. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on vastuussa virheellisten tietojen aiheuttamasta virheestä tai vahingosta. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään palveluntarjoajan käyttäjältä laskuttama palvelun hinta. Hinnalla tarkoitetaan sitä hinnan osaa palvelusta, joka on palveluntarjoajasta riippuvainen. Palveluntarjoajan maksamia viranomaiskuluja ei oteta huomioon laskettaessa korvausvelvollisuuden enimmäismäärää. Palveluntarjoaja ei ole lainkaan vastuussa vahingoista, jotka käyttäjä aiheuttaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella käyttämällä palvelua. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista tai muista sitoumuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta palveluntarjoajan palvelimen ja käyttäjän välillä. Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelu täyttää käyttäjän vaatimukset tai tarpeet. Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelu on saatavilla jatkuvasti tai, että sen toiminta on moitteetonta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten palvelun tai palvelun tietojen virheiden, vikojen tai puutteellisuuksien aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ilmoitusta tehdä muutoksia palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus kohtuullista siirtymäaikaa noudattaen tehdä muutoksia palvelun tarjoamiseen tai kokonaan lopettaa palvelun tarjoaminen.

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Käyttäjän tulee ottaa ongelmatilanteessa yhteyttä palveluntarjoajaan. Jos palvelusopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Käyttäjä voi laittaa asiaa koskevan käsittelyn vireille ODR-foorumilla osoitteessa ec.europa.eu/odr.

8. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Aatos.app-verkkopalveluun voi olla yhteydessä sähköpostin tai chatin välityksellä. Asiakaspalvelu auttaa kaikissa palveluun ja maksuun liittyvissä kysymyksissä asiakaspalvelu@aatos.app tai osoitteessa https://aatos.app/. Puhelinnumero on +358 45 2709 010. Pääasiallinen yhteydenottokanava on sähköposti ja chat, joten suosittelemme hyödyntämään viestinnässä sähköisiä kanavia.
Aatos-palveluiden käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Palveluntarjoajan velvollisuus on maksun saatuaan välittömästi toimittaa verkossa toimiva palvelu.