Aatos.app -palvelun käyttöehdot

YLEISTÄ

Palvelulla tarkoitetaan Aatos.app -verkkopalvelua, joka löytyy osoitteesta: https://aatos.app.

Palveluntarjoaja on Aatos Legal Technology Oy (2901500-3).

Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka käyttää palveluntarjoajan palvelua.

Käyttöehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä aloittaa palvelun käytön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja aloittaessaan palvelun käytön. Käyttöehdot kattavat koko palveluntarjoajan palvelun. Jos toisin ei ole sovittu tai ilmoitettu, käyttöehdot koskevat myös palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita, joita ei ole erikseen eritelty käyttöehdoissa. Palveluun ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus yksipuolisesti ja ilman ilmoitusta tehdä muutoksia käyttöehtoihin ja ne astuvat voimaan välittömästi. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää käyttöehtojen mukainen sopimus kolmannelle osapuolelle.

1. PALVELU

Aatos.app on automatisoitu verkkopalvelu, jolla käyttäjä voi luoda tilanteeseensa räätälöityjä oikeudellisia asiakirjoja.

Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelu täyttää käyttäjän vaatimukset tai tarpeet. Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelu on saatavilla jatkuvasti tai, että sen toiminta on moitteetonta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten palvelun tai palvelun tietojen virheiden, vikojen tai puutteellisuuksien aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ilmoitusta tehdä muutoksia palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus kohtuullista siirtymäaikaa noudattaen tehdä muutoksia palvelun tarjoamiseen tai kokonaan lopettaa palvelun tarjoaminen.

2. KÄYTTÄJÄ

Palvelun käyttäjästä tulee palveluntarjoajan asiakas Aatos-tilin rekisteröimisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän käyttäjätunnusten joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon eikä toimenpiteistä, joita on suoritettu käyttäjätunnuksilla. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle, mikäli hänen hallussaan oleva käyttäjätunnus tai salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen tietoon.

Käyttäjä saa palveluun vain rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjälle ei siirry palveluntarjoajan omistamia immateriaalioikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta tai käyttäjätunnuksia kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä ei saa ladata palveluun immateriaalioikeuksin suojattua tai muuten laitonta materiaalia, joihin hänellä ei ole immateriaalioikeudenhaltijan suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää, luovuttaa edelleen, tilastoida tai muuten hyödyntää käyttäjien palveluun lisäämää sisältöä. Käyttäjä luovuttaa palvelun tarjoajalle kaikki lisäämäänsä materiaaliin liittyvät oikeudet.

Käyttäjä hyväksyy palvelua käyttämällä suoramarkkinointiviestien vastaanottamisen. Käyttäjä voi helposti ja maksutta kieltää suoramarkkinoinnin.

2.1 Asiakkuuteen perustuva sähköinen suoramarkkinointi

Asiakkuuteen perustuvaa suoramarkkinointia lähetetään käyttäjille tilin käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetämme käyttäjillemme sähköpostitse palveluun liittyviä viestejä ja asiakasetuja. Asiakasedut ovat maksuttomia tai etuhintaisia etuja käyttäjillemme. Nämä viestit lähetetään rekisteröityneille käyttäjille, joilta on palvelun käyttöönoton yhteydessä saatu sähköpostiosoite, ja joita on palvelun tarjoamisen aloittamisen yhteydessä informoitu tästä viestinnästä. Viestien sisältö liittyy aina samankaltaisiin palveluihin, kuin ne joita asiakas on jo käyttänyt.

Viesteistä voi kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA TÄYTTÄMINEN

3.1 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-perunkirjoituspalvelussa

Aatos-perunkirjoituspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot.

Käyttäjä voi tilata perunkirjoituspalvelussa perunkirjoitusta varten tarvittavat viranomaistodistukset. Virkatodistustilausta koskevat kohdan 3.2 virkatodistustilauspalvelun ehdot.

3.2 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-virkatodistuspalvelussa

Aatos-virkatodistuspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Viranomaistodistuksia koskevan palvelun kohdalla sopimus palvelun ostamiseksi syntyy, kun käyttäjä hyväksyy käyttö- ja maksuehdot ja suorittaa maksun maksunvälittäjän kautta. Tilatut viranomaistodistukset toimitetaan käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Palveluntarjoaja ei vastaa toimituksesta tilauksen lähettämisen jälkeen.

Käyttäjä sitoutuu tilauksen yhteydessä maksamaan 49 euron selvitys-, käsittely- ja tilausmaksun lisäksi todistuksiin liittyvät viranomaisten ja seurakuntien kustannukset (sisältäen toimitusmaksun). Viranomaiskulut laskutetaan käyttäjältä tilauksen valmistuttua viranomaisen ja seurakuntien voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Käyttäjä voi tilata virkatodistukset vain perunkirjoitusta varten (todistusten käyttötarkoitus). Käyttäjän itse tekemät tilaukset viranomaisilta saattavat estää Palveluntarjoajaa saattamasta tilauksen loppuun.

Palveluntarjoaja tilaa todistukset tarvittavilta viranomaisilta ja seurakunnilta. Palveluntarjoaja ei vastaa viranomaisten tai seurakuntien käsittelyajoista, käsittelyn viivästymisestä, viranomaisasiakirjoissa ilmenneistä virheistä, eikä viivästyksestä tai virheistä aiheutuneista vahingoista.

Viranomaisasiakirjatilaus ei sisällä ulkomailta tilattavia todistuksia, eikä todistuksia toissijaisista perillisistä tai testamentinsaajista.

3.3 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen muissa Aatos-palveluissa

Aatos-palveluiden käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Palveluntarjoajan velvollisuus on maksun saatuaan välittömästi toimittaa verkossa toimiva palvelu.

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Palveluntarjoaja kerää tietoa tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

5.1 Peruuttamisoikeus

Kaikki Aatos.app-verkkopalvelun tarjoamat palvelut ovat räätälöity vastaamaan käyttäjän henkilökohtaisia tarpeita, eikä niillä ole ostotapahtuman jälkeen peruuttamisoikeutta. Tuotteilla ei ole peruutusoikeutta, koska sopimus koskee tuotetta, joka on kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettu tai muunneltu tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehty.

5.2 Tyytyväisyystakuu

Käyttäjän ostamille palveluille myönnetään 30 päivän tyytyväisyystakuu. Tyytyväisyystakuun puitteissa asiakkaalla on oikeus muokata hankkimaansa asiakirjaa 30 päivän ajan ostohetkestä. Aatoksen asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa muutosten tekemisessä. Tyytyväisyystakuuseen liittyen käyttäjän tulee olla yhteydessä palveluntarjoajaan sähköpostitse asiakaspalvelu@aatos.app.

Tyytyväisyystakuu ei koske virkatodistustilauksia tai tilauksia, joissa koko maksulla tai osalla maksusta katetaan viranomaiskuluja.

5.3 Maksun palautus

Maksun palautus tilanteissa palautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

5.4 Palvelun hinta ja maksuehdot

Aatos-verkkopalveluiden hinnat määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnat löytyvät sivulta https://aatos.app sekä tuotekohtaisilta sivuilta.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palveluiden hintoihin.

Maksunvälittäjinä toimii Checkout Finland Oy. Checkout -palvelun maksuehdot.

5.5 Asiakirjan kotiintoimitus

Käyttäjän on mahdollista hankkia ostamalleen palvelulle lisäpalveluna asiakirjan kotiintoimitus. Kotiintoimituksen hinta on ilmoitetaan erikseen lisäpalvelun hankkimisen yhtedessä.

Palveluntarjoaja vastaa kotiintoimituksessa asiakirjan postituksesta.

5.6 Reklamaatio

Käyttäjän tulee viipymättä oltava yhteydessä palveluntarjoajaan mahdollisista virheistä tai puutteista liittyen hankkimaansa palveluun. Reklamaatio tulee tehdä heti, kun käyttäjä on havainnut virheet tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Reklamaation voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@aatos.app.

6. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on vastuussa virheellisten tietojen aiheuttamasta virheestä tai vahingosta.

Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään palveluntarjoajan käyttäjältä laskuttama palvelun hinta. Hinnalla tarkoitetaan sitä hinnan osaa palvelusta, joka on palveluntarjoajasta riippuvainen. Palveluntarjoajan maksamia viranomaiskuluja ei oteta huomioon laskettaessa korvausvelvollisuuden enimmäismäärää.

Palveluntarjoaja ei ole lainkaan vastuussa vahingoista, jotka käyttäjä aiheuttaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella käyttämällä palvelua.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista tai muista sitoumuksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta palveluntarjoajan palvelimen ja käyttäjän välillä.

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Käyttäjän tulee ottaa ongelmatilanteessa yhteyttä palveluntarjoajaan. Jos palvelusopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Käyttäjä voi laittaa asiaa koskevan käsittelyn vireille ODR-foorumilla osoitteessa ec.europa.eu/odr.

8. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Aatos.app-verkkopalveluun voi olla yhteydessä sähköpostin tai chatin välityksellä. Asiakaspalvelu auttaa kaikissa palveluun ja maksuun liittyvissä kysymyksissä asiakaspalvelu@aatos.app tai osoitteessa https://aatos.app/. Puhelinnumero on +358 45 2709 010. Pääasiallinen yhteydenottokanava on sähköposti ja chat, joten suosittelemme hyödyntämään viestinnässä sähköisiä kanavia.