Helpoin tapa tehdä perun­kirjoitus

Alusta loppuun kätevästi netissä, vain 299

Sisältää juridisen tuen ja neuvonnan

Miksi valita Aatos-perunkirjoitus?Aatos perunkirjoitus
Perunkirjoitus alusta loppuun

Sinun ei tarvitse tietää mitään perunkirjoituksesta. Palvelu auttaa jokaisessa vaiheessa.

Kaikilla laitteilla
Hoida silloin kun sinulle sopii

Ei tapaamisia lakimiehen kanssa, voit hoitaa perunkirjoitusta milloin ja mistä vain.

Aatos dokumentti
Sisältää kaikki dokumentit

Palvelu pitää huolen, että kaikki vaadittavat asiakirjat ja virkatodistukset ovat kunnossa.

Chat
Saat aina apua ilman lisähintaa

Aatoksen lakiapu auttaa aina, etkä maksa siitä lisähintaa. Jos jokin asia mietityttää, voit olla meihin aina yhteydessä chatin tai sähköpostin välityksellä.

Allekirjoitus
Kaikki voivat osallistua etänä

Voit kutsua mukaan kaikki osakkaat ja halutessanne hoidatte allekirjoitukset sähköisesti.

Perunkirjoitus

299€

Perunkirjoitus


Perunkirjoitus alusta loppuun kiinteällä hinnalla. Koko prosessi halutessasi etänä, ilman tarvetta lakimiehen tapaamisille. Lakiapumme auttaa aina chatin tai sähköpostin välityksellä.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

Kari A.

Aatoksen lakipalvelu oli todella ammattimaista, nopeaa ja ystävällistä. Hoidin Aatoksen kautta perukirjan ja sain apua kaikkin kysymyksiini. Aatos on myös hinta-laatusuhteeltaan erinomainen verrattuna muihin lakimiespalveluihin. Vahva suositus.


KATSO VIDEOLTA, KUINKA HOIDAT PERUNKIRJOITUKSESI AATOKSESSA

Aatos mediassa:


Miten perunkirjoitus etenee Aatoksessa?

Selvitä perilliset ja kuolinpesän osakkaat. Seuraa selkeää perunkirjoitus­prosessia


Palvelu selvittää yksinkertaisten kysymysten avulla vainajan perillispiirin ja kuolinpesänosakkaat. Palvelu ohjeistaa läpi perunkirjoituksen ja kertoo mitä tulee tehdä seuraavaksi. Sinulla on kokoajan selkeä kuva mitä prosessissa tapahtuu.

Tilaa virkatodistukset ja muut viranomais­asiakirjat


Tilaa yhdellä klikkauksella kaikki oikeat viranomaisasiakirjat, kuten virkatoditukset, sukuselvityksen ja avioehdon.

Kirjaa tiedot omaisuuksista ja luo valtakirjat


Kirjaa palveluun tiedot vainajan omaisuudesta ja veloista. Omaisuus ja velat on jaoteltu eri kategorioihin, jotta tietojen syöttö on mahdollisimman helppoa.

Tietojen saamiseksi esimerkiksi pankeista tarvitaan valtakirjoja. AatosSign palvelun kautta kuolinpesän osakkaat voivat tietokoneen tai kännykän avulla allekirjoittamalla valtuuttaa jonkun pesän osakkaan hoitamaan kuolinpesän asioita.

Palvelu näyttää kuinka paljon kukin perillinen on saamassa omaisuutta ja mikä on hänen perintöveronsa määrä. Jos vainaja oli kuollessaan naimisissa, tekee palvelu osituslaskut automaattisesti.

Luo perukirja


Valitse paikalla olevat henkilöt ja luo perukirja. Perukirja luodaan palveluun aiemmin syötettyjen tietojen mukaan. Kaikki omaisuuksiin, perintöön ja avio-omaisuuteen liittyvät laskut tehdään automaattisesti.

Palvelu ohjeistaa pesän osakkaita varmistamaan, että kaikkien oikeudet täytetään asianmukaisesti. Perukirjaan voi kerätä allekirjoitukset kätevästi sähköisesti AatosSignin kautta. Allekirjoituksen voi antaa puhelimen näyttöön piirtämällä tai tietokoneella.

Hinnoittelu


Perunkirjoitus

Palvelut


Hoida perunkirjoitus ja perinnönjako digitaalisesti Aatoksessa. Kaikki perunkirjoitukseen liittyvä yhdessä selkeässä palvelussa.

Pe­rin­nön­ja­ko

Pe­rin­nön­ja­ko sil­män­rä­päyk­ses­sä ne­tis­tä. Si­säl­tää myös tar­vit­taes­sa avio-osi­tuk­sen.

Tehtävissä Aatos-perunkirjoituksen jälkeen

499€

Yhteistyö­kumppanimme

Kodit.io – Hinta-arvio ja ostotarjous kuolinpesän asunnosta


Perunkirjoituksessa vainajan omaisuus kartoitetaan ja eri omaisuuserille määritellään arvot. Myös kuolinpesän asunoille täytyy määrittää käypä arvo. Toimimme yhteistyössä Kodit.io -palvelun kanssa ja jos kuolinpesän asunto täyttää tietyt kriteerit, voitte pyytää siitä hinta-arvion ja ostotarjouksen suoraan perunkirjoituspalvelusta. Asunnon markkinahinnan selvittämien ja mahdollinen myynti hoituu tällöin kuin itsestään, ettekä sitoudu mihinkään tarjousta pyytäessänne.

Kodit.io

Usein kysytyt kysymykset

Paljonko palvelu maksaa ja mitä hinta sisältää?

Palvelun hinta on kiinteä 299 euroa. Palvelua voi käyttää maksutta mutta perukirjan luominen edellyttää palvelun ostamista. Palvelun kautta voi lisäpalveluna tilata kaikki perunkirjoituksessa tarvittavat viranomaisilta hankittavat asiakirjat automaattisesti. Viranomaisasiakirjat ovat aina maksullisia, vaikka ne tilaisi itse. Aatos perii viranomaiskulujen lisäksi pienen maksun asiakirjojen tarkistamisesta ja varmistaa, että kaikki tarvittavat asiakirjat on tilattu.

Onko palvelun kautta saatava perukirja laillisesti pätevä?

Palvelu on suunniteltu niin, että palvelun luoma perukirja on varmasti laillisesti pätevä. Palvelu on lakimiehen tarkastama sekä vuoden 2022 lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukainen.

Kuinka nopeasti Aatoksen asiantuntijat vastaavat kysymyksiin?

Vastaamme kysymyksiin chatin ja sähköpostin välityksellä. Chat-palvelu on avoinna aamusta iltaan ja vastauksen saa tavallisesti heti. Jos palvelussa on ruuhkaa, palaamme asiaan sähköpostitse mahdollisimman pian. Sähköpostitse vastaamme tavallisesti noin 1-2 tunnin kuluessa.

Miten säilytätte perunkirjoituksen tietoja?

Perunkirjoituksen aikana palveluun lisätyt perinnönjättäjän ja kuolinpesän osakkaiden henkilötiedot, omaisuustiedot ja muut vastaavat tiedot säilytetään aina parhaiden tietoturvakäytäntöjen mukaisesti salattuina. Salauksessa käytetään AES-256 salausmenetelmää. Tietoliikenne käyttäjän päätelaitteen ja palvelimen välillä on salattu TLS-salausprotokollalla.

Miksi kysytte vainajan tietoja palvelun aluksi?

Vainajan nimi ja kuolinpäivä tarvitaan uuden perunkirjoituksen aloittamista varten. Perinnönjättäjän ja kuolinpesän tiedot tallentuvat vain asiakkaan selaimelle eikä kenelläkään ulkopuolisella ole pääsyä niihin.

Soveltuuko Aatos-palvelun perunkirjoitus varmasti tilanteeseeni?

Aatoksen perunkirjoituspalvelu on kehitetty ottamaan huomioon kuolinpesän erilaiset perhesuhteet ja elämäntilanteet. Se soveltuu käytännössä kaikkiin perunkirjoitustilanteisiin. Jos tästä huolimatta perukirjan laatiminen ei onnistu toivotulla tavalla, Aatoksen lakitiimin asiantuntijat varmistavat, että perukirja saadaan tehtyä.

Mitä valmiille perukirjalle tehdään?

Palvelu luo lisättyjen tietojen perusteella perukirjan PDF-muodossa. Perukirja toimitetaan verottajalle kuukauden kuluessa perukirjan valmistumisesta OmaVeron kautta tai lähettämällä se postitse Verohallinnon osoitteeseen. OmaVeron kautta perukirjan voi lähettää kuka vain. Lähettäessä annetaan perinnönjättäjän perustiedot. OmaVerossa voi lähettää sähköisesti myös perukirjan liitteet. Perukirjan yleisiä liitteitä ovat testamentti, josta käy ilmi testamentinsaajat, tieto vakuutuskorvauksesta, perinnönjakokirja ja muut vastaavat asiakirjat. Sukuselvitystä tai saldotodistuksia ei liitetä verottajalle lähettävään perukirjaan. Verottaja määrää perintöveron perukirjan perusteella. Verottaja voi pyytää täydentämään annettuja tietoja ja kysyä lisätietoja.

Voiko palvelussa tehdä perukirjan lesken jälkeen?

Palvelu soveltuu kaikkiin tilanteisiin eli myös silloin, kun tehdään perukirjaa lesken jälkeen. Lesken, kuten myös eloonjääneen puolison, varat ja velat tulee myös ilmoittaa perukirjassa.


Perunkirjoituksen tekeminen verkossa

Perunkirjoitus on aikaa vievä prosessi. Se on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Perunkirjoitus on ensisijaisesti tiedon keräämistä. Kerättyä tietoa tulkitaan perintöä koskevien lakien kannalta. Tämän perusteella tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat esimerkiksi perintöveron määrään.

Ratkaisut, kuten omaisuuden arvostukset, perinnöstä luopumiset lapsen sijaan ja lakiosavaatimukset kirjataan perukirjaan, joka lähetetään verottajalle.


Ohjeet, mallit ja lomakkeet perunkirjoitusta varten

Netissä on paljon erilaisia ohjeita tai malleja perukirjaa varten. Ohjeet saattavat opastaa mitä kaikkea perunkirjoitukseen liittyen tulee muistaa. Ohjeissa ja malleissa on kaksi merkittävää heikkoutta:

 1. Vainajasta ja tarvittaessa aviopuolisosta kerätty tieto ei tallennu mihinkään. Kaikki laskutoimitukset tehdään itse.
 2. Kerättyyn tietoon pitää soveltaa veroja, perintöä ja avioliittoa koskevia lakeja. Mallit tai ohjeet eivät ole räätälöity, joten niitä käyttävän on aina opiskeltava lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

Näiden kaikkien ongelma on, että ne jättävät paljon tilaa virheille. Aatos Perunkirjoitus on suunniteltu niin, että kuka tahansa voi tehdä asiantuntijatasoisen perunkirjoituksen itse. Siinä on myös useita etuja verrattuna perinteiseen asianajotoimistossa tai pankissa tehtyyn perunkirjoitukseen.


Perunkirjoitus nettipalvelussa vai pankissa tai lakitoimistossa

Ohjeiden ja mallien ongelma on niiden alttius virheille ja se, että ne eivät helpota perunkirjoitukseen liittyvien tietojen käsittelemistä.

Pankissa tai lakitoimistossa perunkirjoitusta hoitaa usein lakimiehen koulutuksen saanut henkilö. Lakimieheltä menee kuitenkin suurin osa perunkirjotukseen käyttämästään ajasta rutiininomaiseen tietojen kirjaamiseen ja laskujen tekemiseen.

Aatos-perunkirjoituspalveluun perunkirjoituksen laatija voi kirjata tiedot samaan tapaan kuin pankin tai lakitoimiston asiantuntija.

Tietojen kirjaamisen jälkeen palvelu ehdottaa esimerkiksi verotuksen kannalta järkevimmät ratkaisut sekä tekee kaikki, usein erittäin monimutkaiset, perintöön, ennakkoperintöön ja avio-osaan liittyvät laskut automaattisesti.


Perunkirjoituksen vaiheet Aatoksessa

Perunkirjoituksen voidaan aloittaa Aatoksen palvelussa maksutta. Perillisten selvittämisen jälkeen luodaan Aatos-tunnus, jotta perunkirjoitukseen liittyvät tehdyt tehtävät voidaan tallentaa.

Perunkirjoitus maksetaan vasta, kun haluat luoda perukirjan. Kaikki Aatos-palvelun kulut voidaan vähentää ennen perintöverotusta.

Perunkirjoitus etenee Aatoksessa seuraavasti:

 1. Selvitetään vainajan perilliset eli kuolinpesän osakkaat yksinkertaisilla kysymyksillä.
 2. Kutsutaan muut osakkaat seuraamaan ja osallistumaan perunkirjoitukseen.
 3. Lisätään kaikkien osakkaiden henkilötiedot pakollisten viranomaisasiakirjojen tilausta varten.
 4. Tilataan kaikki pakolliset asiakirjat yhdellä klikkauksella.
 5. Luodaan valtakirjat pesän selvitystä ja asioiden hoitamista varten. Allekirjoitukset voidaan kerätä sähköisesti.
 6. Hankitaan ja kirjataan tiedot vainajan omaisuudesta ja veloista.
 7. Päätetään perunkirjoituksen aika ja paikka sekä uskotut miehet.
 8. Luodaan perukirja yhdellä klikkauksella.
 9. Järjestetään perunkirjoitustilaisuus tai kerätään allekirjoituksen sähköisesti.
 10. Perukirja lähetään verottajalle.

Milloin perunkirjoitus järjestetään ja kuka sen järjestää?

Henkilön, jolla oli Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka, kuoleman jälkeen täytyy järjestää perunkirjoitus.

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa se henkilö, jonka hoidettavana pesän omaisuus on. Käytännössä kuolleen henkilön lähipiiri ja omaiset sopivat perunkirjoituksen järjestämisestä.

Huom! Perunkirjoituksen järjestämisen laiminlyönti voi johtaa perillisten henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista ja perintöveron korottamiseen.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi uskottua miestä. Uskotuiksi miehiksi voidaan valita kaksi ketkä tahansa täysi-ikäistä ihmistä. Myös kuolinpesän osakas eli perillinen voi toimia uskottuna miehenä.

Aatoksen kautta tehty perunkirjoitus on vainajan omaisille huoleton. Kaikki tarvittavat perunkirjoitukseen liittyvät vaiheet ja tehtävät voidaan tehdä palvelun kautta. Palvelu on suunniteltu niin, että perunkirjoitus tehdään aina oikein.


Mihin perukirjaa tarvitaan?

Perukirja tulee lähettää verottajalle kuukauden sisällä perunkirjoituksesta. Verottaja tarvitsee kopion perukirjasta liitteineen. Perintövero määräytyy perukirjan ja mahdollisen jakokirjan perusteella. Perukirjan voi toimittaa verottajalle OmaVeron kautta. OmaVeron kautta voi myös lähettää perukirjan toisen puolesta. Perukirjan voi toimittaa myös postitse. Osoite löytyy verohallinnon sivuilta.

Perukirja toimitetaan lisäksi Digi- ja väestötietovirastolle, jos pesässä on alaikäinen osakas tai edunvalvonnan alainen osakas.

Perukirja tulee toimittaa myös vainajan velkojille, jos pesä on ylivelkainen.

Mitä perunkirjoituksessa selvitetään?

Perunkirjoituksessa selvitetään perilliset, kuolinpesän velat ja varat, onko perinnönjättäjällä testamenttia tai avioehtoa ja onko perinnönjättäjä antanut ennakkoperintöjä. Perukirjaan merkitään sekä vainajan, että lesken varat ja velat kuolinpäivän tilanteen perusteella.

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja.

Perillisten selvittämiseksi ja osoittamiseksi tilataan virkatodistus tai sukuselvitys. Vainajasta tarvitaan katkeamaton sukuselvitys 15:stä ikävuodesta lähtien. Tämän lisäksi kuolinpesän osakkaista tarvitaan elossaolotodistukset.

Verottajalle lähetettävään perukirjaan tulee liittää kopiot testamentista ja avioehtosopimuksesta, perinnönjakokirja jos sellainen on jo laadittu sekä osituskirja tai perinnönjakokirja jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin. Verottajalle lähetettävään ei liitetä virkatodistuksia tai sukuselvitystä.

Perunkirjoituksen voi hoitaa sähköisesti Aatoksessa. Myös sähköinen allekirjoitus onnistuu Aatos signin avulla.


Kuka saa tehdä perukirjan?

Perukirjan voi tehdä itse. Perunkirjoitus ei kuitenkaan ole yksinkertainen prosessi, jossa täytetään vain lomake. Tämän vuoksi on hyvä käyttää ammattilaisen apua perunkirjoituksen toimituksessa. Perunkirjoituksia järjestävät muun muassa lakitoimistot, oikeusaputoimistot ja pankit.

Viranomaiset eivät tarjoa valmiita malleja perukirjaa varten, sillä perukirjan laatimista oikein ja lainmukaista menettelyä ei voi varmistaa mallin avulla.


Perukirjan muotovaatimukset

Perukirjassa on mainittava vainajan omaisuuksien ja velkojen lisäksi muun muassa vainajan:

 • täydellinen nimi,
 • kotipaikka,
 • syntymä- ja kuolinpäivä.

Vainajan perillisten, lesken, toissijaisten perillisten ja testamentinsaajien osalta tulee mainita:

 • nimi,
 • osoite,
 • yhteystiedot sekä
 • henkilötunnus.

Myös perunkirjoituksen ajankohta ja paikka tulee merkitä perukirjaan. Perukirjan allekirjoittavat pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä.


Miten velat ja varat merkitään perukirjaan?

Kuolinpesä koostuu kuolleen henkilön omaisuudesta, eli varoista ja veloista. Perukirjasta tulee käydä ilmi myös lesken varat ja velat.

Perukirjassa pitää mainita sekä avio-oikeuden alainen ja avio-oikeudesta vapaa omaisuus sekä velat. Tämä johtuu siitä, että jos vainaja on ollut naimisissa, tulee ennen perintöosien laskemista tehdä avio-ositus, jossa avio-omaisuus tasataan. Verottaja tarvitsee siksi tiedon myös puolison omaisuudesta.

Varallisuustilanne ilmoitetaan niin kuin se oli vainajan kuolinpäivänä. Varoihin tulee merkitä esimerkiksi ajoneuvo ja asunto. Myös vakuutuskorvaukset sekä ennakkoperinnöt ja lahjat, joita perinnönjättäjä on antanut, kirjataan perukirjaan.

Perukirjassa ilmoitetaan oliko puolisoilla ollut avioehtoa ja pidättääkö leski hallintaoikeuden puolisoiden yhteiseen asuntoon.

Perukirjaan merkitään vähennykset ja velat. Vähennyksiä ovat esimerkiksi kohtuulliset hautauskulut, perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut sekä velat vainajan elinajalta. Velkoja ovat esimerkiksi asuntolaina, luottokorttivelka sekä maksamattomat sähkö- ja vesilaskut.

Jos kuolinpesä on ylivelkainen, tulee perän varat selvittää ja perukirja lähettää velkojille. Kuolinpesän varoista ei kannata tällöin maksaa esimerkiksi laskuja. Velkojat voivat hakea pesänselvittäjää ja tällöin velkojat myös maksavat selvittäjän käytöstä aiheutuvat kustannukset.


Lisäaikaa perunkirjoitukselle

Lisäaikaa haetaan verottajalta. Lisäaikaa saa tällä hetkellä helposti, koska seurakuntien ja Digi- ja väestötietoviraston virkatodistuksiin liittyvät palvelut ovat ruuhkautuneet. Lisäaikaa tulee hakea ennen kuin kolme kuukautta on kulunut vainajan kuolemasta.

Perunkirjoituksen voi tarvittaessa pitää vaikka kaikki virkatodistukset eivät olisi saapuneet. Virkatodistuksia tarvitaan mm. perinnönjakoa varten ja pankissa asioimiseen.

Verottajalta voi myös hakea lisäaikaa perukirjan antamiseen verottajalle. Tällöin lisäaikaa tulee hakea yhden kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä.

Lisäaikaa perunkirjoitukselle tai perukirjan antamista varten voi hakea OmaVerossa tai lomakkeella.


Perunkirjoituksen jälkeen

Verot määräytyy maksettavaksi perintö- ja lahjaverotus lain mukaisesti. Perintöverotuspäätös tulee 6-12 kuukauden päästä siitä kun perukirja on toimitettu verottajalle. Myös ohjeet perintöveron maksamiseen löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Perintövero pitää maksaa vaikka perintöä ei heti jaettaisi. Tämän takia myös perinnönjako kannattaa tehdä mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen.

Tehtyäsi perukirjan Aatoksessa voit myös hoitaa perinnönjaon Aatoksessa.

Hoida perunkirjoitus vaivattomasti Aatoksessa!

Helpoin tapa tehdä perunkirjoitus

ALUSTA LOPPUUN KÄTEVÄSTI NETISSÄ, VAIN 299

Sisältää juridisen tuen ja neuvonnan