Aatos.app -palvelun tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Aatos Legal Technology Oy (2901500-3) Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki

Rekisteriä koskeva yhteyshenkilö on Tatu Mäenpää. tatu@aatos.app

1. YLEISTÄ

Tietosuojaseloste koskee Aatos.app -internetpalvelua (“Aatos”).

2. SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Aatos.app toimii käyttäjän lisäämien henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelijänä. Käyttäjän lisäämien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on henkilötiedot lisännyt käyttäjä.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Henkilötietoja käytetään Aatoksen käyttäjien yksilöimistä sekä Aatos.app ja palvelun käyttäjien välisten sopimusten täyttämistä varten. Henkilötietoja käytetään Aatos.app käyttäjätiedotteisiin, käyttäjätilastoihin, palvelun kehittämiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu Aatoksen kanssa rekisteröitymisen yhteydessä solmittuun palvelusopimukseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös käyttäjien, rekisteröitymisen jälkeen tapahtuvien, Aatoksen kanssa solmimiin erillisiin palvelusopimuksiin.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista käyttäjän henkilötiedoista:

Etunimi, sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukulaisuustiedot, tiedot varoista, veloista ja saatavista, allekirjoitus, viranomaisilta saadut henkilötiedot, palveluun lisätyistä asiakirjoista ilmenevät henkilötiedot, evästeiden avulla kerätyt tekniset tiedot, palvelun käytöstä kerätyt tekniset tiedot ja maksutiedot.

5. TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjältä, käyttäjän lisäämistä tiedoista tai käyttäjän evästeiden avulla.

Henkilötietoja voidaan lisätä myös toisen palvelun käyttäjän toimesta. Näiden tietojen osalta tulee käyttäjän olla ensisijaisesti olla yhteydessä tiedot lisänneeseen käyttäjään.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Pääsy henkilötietoihin on vain henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi henkilötietoihin. Nämä henkilöt ovat salassapitosopimuksen velvoittamia.

Henkilötietoja saatetaan teknisistä syistä siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirron edellytys on, että Euroopan komissio on todennut kohdemaan tietosuojan tason riittäväksi tai tietoja Euroopan Unionin ulkopuolella vastaanottava osapuoli sitoutuu tietosuojalainsäädännössä edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin.

Palvelimet: Amazon Web Services Inc. ja Google Ireland Ltd. Maksuliikenne: Klarna Bank AB Verkkoliikenteen seuranta: Google Ireland Ltd

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjällä on käyttäjätili Aatoksessa.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Aatoksella on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät tietoturvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

9. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen tatu@aatos.app.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: oikeus tarkastaa ja päästä käsiksi tietoihin, oikaisu- ja poisto-oikeus, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus ja valitusoikeus.

11. YHTEYDENOTTO AATOKSEEN TAI TIETOSUOJAVIRANOMAISEEN

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Aatoksen asiakaspalveluun tai suoraan Aatoksen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tatu@aatos.app. Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen osoitteella tietosuoja@om.fi.