Aatos.app -palvelun tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Aatos Legal Technology Oy (2901500-3) Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki

Rekisteriä koskeva yhteyshenkilö on Tatu Mäenpää. Tietosuojaan liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä asiakaspalvelu@aatos.app

1. YLEISTÄ

Tietosuojaseloste koskee Aatos.app -internetpalvelua (“Aatos”). Päivitetty 1.4.2023.

2. SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Aatos-tilin asiakirjatietokantaan tai allekirjoitustietokantaan käyttäjän itse syöttämien henkilötietojen osalta käyttäjä katsotaan rekisterinpitäjäksi ja Aatos henkilötietojen käsittelijäksi. Aatos ei voi ilman käyttäjän antamaa erillistä valtuutusta tai lain asettamaa velvoitetta tarkastella, muokata tai poistaa käyttäjän tilillä olevaa asiakirjasisältöä tai sähköisiä allekirjoituksia. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on asiakirjasisältöä laatiessa oikeus käsitellä niitä henkilötietoja, jotka syötetään palveluun.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Henkilötietoja käytetään Aatoksen käyttäjien yksilöimistä sekä Aatos.app ja palvelun käyttäjien välisten sopimusten täyttämistä varten. Henkilötietoja käytetään Aatos.app käyttäjätiedotteisiin, käyttäjätilastoihin, palvelun kehittämiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu Aatoksen kanssa rekisteröitymisen yhteydessä solmittuun palvelusopimukseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös käyttäjien, rekisteröitymisen jälkeen tapahtuvien, Aatoksen kanssa solmimiin erillisiin palvelusopimuksiin.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista käyttäjän henkilötiedoista:

Etunimi, sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukulaisuustiedot, tiedot varoista, veloista ja saatavista, allekirjoitus, viranomaisilta saadut henkilötiedot, palveluun lisätyistä asiakirjoista ilmenevät henkilötiedot, evästeiden avulla kerätyt tekniset tiedot, palvelun käytöstä kerätyt tekniset tiedot ja maksutiedot.

5. TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjältä, käyttäjän lisäämistä tiedoista tai käyttäjän evästeiden avulla.

Henkilötietoja voidaan lisätä myös toisen palvelun käyttäjän toimesta. Näiden tietojen osalta tulee käyttäjän olla ensisijaisesti olla yhteydessä tiedot lisänneeseen käyttäjään.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Pääsy henkilötietoihin on vain henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi henkilötietoihin. Nämä henkilöt ovat salassapitosopimuksen velvoittamia.

Henkilötietoja saatetaan teknisistä syistä siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirron edellytys on, että Euroopan komissio on todennut kohdemaan tietosuojan tason riittäväksi tai tietoja Euroopan Unionin ulkopuolella vastaanottava osapuoli sitoutuu tietosuojalainsäädännössä edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin.

Palvelimet: Amazon Web Services Inc. ja Google Ireland Ltd. Maksuliikenne: Paytrail Oyj, Stripe Inc. ja Klarna Bank AB Verkkoliikenteen seuranta: Google Ireland Ltd ja Meta Platforms Ireland Ltd Taloushallinto: Accountor Finago Oy Asiakas- ja käyttäjäviestintä: Intercom Inc.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin käyttäjällä on käyttäjätili Aatoksessa. Tilin poistoa voi pyytää asiakaspalvelusta. Pitkään epäaktiivisina olleita tilejä saatetaan poistaa tietyissä tilanteissa. Ennen epäaktiivisen tilin poistoa Aatos on käyttäjään ensin yhteydessä ennen mahdollisia poistotoimenpiteitä.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Aatoksella on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät tietoturvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

9. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@aatos.app. Aatos ei vastaa käyttäjiensä käyttäjätileilleen tuottamasta asiakirjasisällöstä tai sähköisistä allekirjoituksista. Luottamussyistä Aatos ei tarkastele näitä aineistoja eikä Aatos voi ulottaa alla olevia toimenpiteitä käyttäjätileillä olevan sisällön mahdollisesti sisältämiin henkilötietoihiin.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: oikeus tarkastaa ja päästä käsiksi tietoihin, oikaisu- ja poisto-oikeus, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus ja valitusoikeus.

11. YHTEYDENOTTO AATOKSEEN TAI TIETOSUOJAVIRANOMAISEEN

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Aatoksen asiakaspalveluun tai suoraan Aatoksen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tatu@aatos.app. Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen osoitteella tietosuoja@om.fi.