Miksi hoitaa avioero Aatoksessa?
Hoida silloin, kun sinulle sopii

Ei aikavarauksia tai tapaamisia, vaan voit hoitaa avioeron paperiasiat milloin ja mistä vain.

Avioerohakemus heti sähköisesti

Avioerohakemuksen lähetys käräjäoikeuteen heti sähköisesti ilman tulostamista, skannailua tai postitusta.

Omaisuuden ositus ja ositussopimus

Palvelu tekee hankalat lasku­toimitukset puoles­­tanne ja luo pätevän ositus­sopi­muksen toivei­denne mukaisesti.

Ilmainen lakiapu

Aatoksen lakiapu kuuluu hintaan. Autamme tarvittaessa chatissa tai sähköpostilla.

Mahdollista osallistua etänä

Voitte hoitaa koko avioeroprosessin verkossa – yhdessä tai erikseen. Saatte kaikki alle­kir­joi­tuk­set hoidettua säh­köi­sesti ilman lisämaksua.

199 €
+ viranomais­maksut
Avioero vaivattomasti

  • Avioerohakemusten lähettäminen – yksin tai yhdessä
  • Osituksen tekeminen toiveidenne mukaan
  • Ositussopimus vahvistaa, että ex-puolisolla ei ole enää oikeutta omaisuuteesi

Yli 150 000 käyttäjää
Tutustu Aatos-käyttäjien kokemuksiin

Avioeron paperiasiat käytännössä

Avioerohakemus

Avioero laitetaan vireille lähet­­tä­mällä hakemus omaan käräjä­­oikeuteen. Avioeroa voi hakea yhdessä tai yksin.

Mikäli molemmat alle­kirjoittavat hakemuksen, alkaa 6 kuukauden harkinta-aika heti.

Avioeron ositus eli omaisuuden jako

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omai­suuteen. Osituksessa omaisuus velkoineen yhdistetään ja jaetaan tasan, tai avio­ehdon mukai­sesti (mikäli pariskunnalla on sellainen tehtynä).

Osituksen tuloksena on sopimus, joka määrittää omai­suu­den jakau­tumisen, mm. yhteisen asunnon suhteen.

Mikäli toinen osapuoli omistaa omaisuutta enemmän kuin toinen, luovuttaa tämä omaisuuttaan tasinkona laskutoimituksen mukaisesti.

Myös lasten asiat sovitaan erossa

Avioerossa sovitaan lisäksi lasten huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisista ja mahdol­lisesta elatusavusta.

Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus ei. Lasten asioista pyritään sopimaan neuvotellen ja lapsien toiveet huomioiden.

Päätöksistä on tärkeää laatia juridisesti pätevä, kirjallinen sopimus.

Avioeron vahvistaminen

Avioero vahvistetaan lähettämällä 2. vaiheen hakemus käräjäoikeuteen 6-12 kuukauden sisällä 1. hakemuksesta.

Helpoin tapa hoitaa avioero
  • Hakemukset vireille sähköisesti
  • Omaisuuden ositus helposti
  • Kaikki tarvittavat asiakirjat
  • Etänä ilman tapaamisia
  • Ei tuntilaskutusta
  • Yli 90 % lakitoimistoja edullisempi
  • Sisältää lakiasiantuntijan avun