Miksi valita Aatos-avioero?
Hoida silloin kun sinulle sopii

Ei aikavarauksia tai tapaamisia, vaan voit hoitaa avioeron paperiasiat milloin ja mistä vain.

Avioerohakemus heti sisään sähköisesti

Avioerohakemuksen lähetys heti sähköisesti ilman tulostamista, skannailua tai postitusta.

Omaisuuden ositus ja ositussopimus

Palvelu tekee hankalat lasku­toimitukset puoles­­tanne ja luo pätevän ositus­sopi­muksen toivei­denne mukaisesti.

.
Apua ilman lisähintaa

Aatoksen lakiapu kuuluu hintaan ja auttaa aina tarvittaessa chatista tai sähköpostilla.

Puolisot voivat osallistua etänä

Voit halutessasi kutsua puolison mukaan ja saatte kaikki alle­kir­joi­tuk­set hoidettua säh­köi­sesti ilman lisämaksua.

199 €
+ viranomais­maksut
Avioeropalvelu

Avioerohakemusten lähetys, omai­suuden ositus ja muut tarvittavat paperiasiat yhdessä palvelussa. Säh­köi­set alle­kir­joi­tuk­set ja lakiapu sisältyvät hintaan. Kokeile rau­hassa, ano­nyy­misti ja maksutta.

Yli 50 000 käyttäjää
Tutustu Aatos-käyttäjien kokemuksiin

Avioeron paperiasiat käytännössä

Avioerohakemus

Avioero laitetaan vireille lähet­­tä­mällä hakemus omaan käräjä­­oikeuteen. Avioeroa voi hakea yhdessä tai yksin.

Mikäli molemmat alle­kirjoittavat hakemuksen, avioero tulee vireille heti ja 6 kuukauden harkinta-aika alkaa.

Omaisuuden ositus

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omai­suuteen. Osituksessa omaisuus yhdistetään ja jaetaan tasan, tai avio­ehdon mukai­sesti.

Lopputuloksena on sopimus, joka määrittää omai­suu­den jakau­tumisen.

Enemmän omistava osapuoli luovuttaa yleensä omai­suutta toiselle tasinkona, jotta avio-oikeus toteutuu.

Lasten asiat

Avioerossa sovitaan lasten huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisista ja mahdol­lisesta elatusavusta.

Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus ei. Lasten asioista pyritään sopimaan neuvotellen ja lapsien toiveet huomioiden.

Päätöksistä on tärkeää laatia juridisesti pätevä, kirjallinen sopimus.

Avioeron vahvistaminen

Avioero vahvistetaan lähettämällä 2. vaiheen hakemus käräjäoikeuteen 6-12 kuukauden sisällä 1. hakemuksesta.

Helpoin tapa hoitaa avioero
  • Hakemukset vireille sähköisesti
  • Omaisuuden ositus
  • Kaikki tarvittavat asiakirjat
  • Etänä ilman tapaamisia
  • Ei tuntilaskutusta
  • Yili 80 % lakitoimistoja edullisempi
  • Sisältää lakiasiantuntijan avun