Velkakirja heti valmiiksi
Velkakirja helposti alle 5 minuutissa

Sinun ei tarvitse tietää mitään velkakirjan laatimisesta. Saat luotua haluamasi velkakirjan heti.

.
Varmista, että saat lainan takaisin

Velkakirja on suositeltavaa tehdä aina, kun lainaat merkittävän summan rahaa tai muuta omaisuutta - oli kyseessä sitten puoliso, perheenjäsen tai ystävä.

Määritä korko ja maksusuunnitelma

Voit valita, haluatko lisätä lainaan koron ja näet selkeän tiivistelmän lainan kustannuksista ja maksueristä.

Ilmainen sähköinen allekirjoitus

Velkakirjan luominen onnistuu täysin etänä. Voitte allekirjoittaa asiakirjan sähköisesti ilmaiseksi Aatos Sign -palvelun avulla.

Ilmainen apu

Aatoksen lakiapu auttaa aina, ettekä maksa siitä lisähintaa. Jos jokin mietityttää, saatte nopeasti yhteyden chatista.

69 €
sisältyy Aatos Huoleton -tilaukseen
Mikä on velkakirja?

 • Velkakirjassa voidaan sopia yksityiskohtaisesti lainan ehdoista
 • Velkakirja todistaa, että kyseessä on lahjan sijaan laina
 • Velkakirja mahdollistaa maksamattoman velan viemisen käräjäoikeuteen ja sitä kautta ulosottoon

Yli 150 000 käyttäjää
Suomen suosituin tapa tehdä pätevä velkakirja

Usein kysyttyjä kysymyksiä velkakirjasta

Näin velkakirja laaditaan

Velkakirjoja koskevassa velkakirjalaissa ei ole asetettu velkakirjalle tiettyjä muotovaatimuksia. Velkakirja on siis juridisesti pätevä sen muodosta riippumatta.

Vapaamuotoisuudestaan huolimatta velkakirjaan olisi kuitenkin hyvä sisällyttää seuraavat tiedot:

 • velan määrä sekä kirjoitettuna että numeroin
 • velkojan ja velallisen henkilö- ja yhteystiedot
 • velan ehdot, kuten korot ja maksusuunnitelma
 • päiväys
 • osapuolten allekirjoitukset

Velkakirjan vaikutukset verotuksessa

Yksityishenkilöiden välisestä velasta voi joutua esittämään Verohallinnolle selvityksen. Tällöin verottaja voi pyytää velkakirjan lisäksi kirjallisen selvityksen takaisinmaksusta tai takaisinmaksusuunnitelman noudattamisesta.

Jos velkaa ei ole maksettu tai ei aiota maksaa takaisin, voi verottaja tulkita lainan olevan lahja, jolloin siitä voi joutua maksamaan lahjaveroa.

⚠️ Lahjavero tulee maksettavaksi, jos henkilö saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja vähintään 5 000 euron arvosta.

Velkakirja tuo lainaamiseen turvallisuutta

Velkakirja on juridisesti pätevä todiste velkojan ja velallisen välisestä velkasuhteesta. Huolellisesti ja yksityiskohtaisesti laadittuna velkakirja ehkäisee monia hankaluuksia, joita velan antamisesta voi mahdollisesti aiheutua.

Velkakirjoja on olemassa erilaisia

Velkakirja voi olla joko tavallinen tai juokseva velkakirja. Yksityishenkilöiden välisissä lainoissa käytetään yleisesti tavallista velkakirjaa. Velkakirjan sisältö ratkaisee sen, onko kyseessä tavallinen vai juokseva velkakirja.

Tavallinen velkakirja on velkakirja, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velan tietylle henkilölle. Tavallista velkakirjaa ei saa siirtää uudelle velkojalle ilmoittamatta siitä velalliselle. Uuden velkojan on aina noudatettava velkakirjaan kirjattuja ehtoja.

Juokseva velkakirja on joko haltija- tai määrännäisvelkakirja sen perusteella, kenelle velallinen on sitoutunut maksamaan velan. Juoksevat velkakirjat ovat siirtokelpoisia arvopapereita.

Velkakirja heti valmiiksi netissä

 • Heti valmiiksi ilman odottelua
 • Varmasti pätevä asiakirja
 • Ilmainen sähköinen allekirjoitus
 • Yli 80% lakitoimistoja tai pankkia edullisempi