Virkatodistusten tilaaminen

Perunkirjoitusta varten vainajasta ja kuolinpesän osakkaista tulee tilata virkatodistukset. Kyseisiä asiakirjoja kutsutaan myös otteeksi väestötieto­järjestelmästä. Virkatodistuksilla todistetaan kuolinpesän osakkuus ja selvitetään onko kuolinpesässä muita osakkaita.

Aatoksen kautta voit tilata kaikki virkatodistukset helposti muutamalla klikkauksella. Voit olla huoletta, että kaikki tarvittavat asiakirjat tulevat tilatuksi.

 1. Täytä vainajan tiedot Aatoksessa
 2. Maksa tilaus 69 €
 3. Aatos tilaa kaikki tarvittavat asiakirjat Aatos tilaa kaikki tarvittavat virkatodistukset puolestasi viranomaisilta ja seurakunnista.
 4. Aatos tarkistaa asiakirjat Kun asiakirjat ovat saapuneet, Aatos tarkistaa ja lataa ne sinun saataville.
 5. Kaikki tarvittavat virkatodistukset yhdellä klikkauksella Saat kaikki tarvittavat virkatodistukset sähköisesti Oma Aatokseen, josta voit ladata ne itsellesi. Lasku viranomaiskuluista saapuu sinulle tilauksen päätteeksi sähköpostilla. Voit halutessasi ostaa asiakirjoille myös kotiintoimituksen.

Virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja muihin viranomaisasiakirjoihin liittyy viranomaismaksuja ja veloitamme ne kokonaisuudessaan tilauksen valmistuttua. Palvelun hinta sekä viranomaismaksut ovat vähennyskelpoisia perintöverotuksessa ja ne voidaan vähentää kuolinpesän varoista perunkirjoitusta laadittaessa. Voit lukea lisää viranomaismaksuista Aatoksen tietopankista.

Aatoksessa hoidat halutessasi myös perunkirjoituksen kokonaan netissä. Tutustu Aatoksen perunkirjoitukseen.

Mikä on virkatodistus ja mihin niitä tarvitaan?

Virkatodistus on väestötietojärjestelmän tietoja sisältävä asiakirja, joka hankitaan perunkirjoitusta varten vainajasta, kuolinpesän osakkaista ja erityistestamentin saajista. Virkatodistuksista käytetään nykyään nimitystä ote väestötietojärjestelmästä.

Virkatodistuksia tarvitaan lain mukaan perukirjan liitteeksi. Lisäksi niitä tarvitaan myös esimerkiksi lainhuudatuksissa ja kiinteistökaupassa.

Perunkirjoituksessa virkatodistuksilla voidaan katsoa olevan kaksi tarkoitusta.
 1. Virkatodistuksia pidetään julkisesti luotettavina eli niiden avulla voidaan todistaa kuolinpesän osakkuus.
 2. Virkatodistuksista saattaa ilmetä tuntemattomia kuolinpesän osakkaita eli käytännössä vainajan lapsia, joista ei oltu tietoisia.

Virkatodistuksista ilmenee vainajan tiedot sekä tiedot hänen siviilisäädystään ja lapsistaan. Vainajasta on oltava kattava virkatodistusketju aina siitä vuodesta alkaen, kun hän täytti 15 vuotta. 15 vuoden raja johtuu siitä, että sen nuoremman ei oleteta hankkineen perillisiä.

Kuolinpesän osakkaista hankitaan niin sanotut elossaolotodistukset tai elää-todistukset. Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset sekä yleistestamentinsaajat.

Virkatodistuksen hinta

Virkatodistusten hinnat vaihtelevat riippuen, että tilataanko virkatodistus seurakunnasta vai muusta virastosta.

Digi- ja väestötietovirastosta tilattaessa virkatodistukset maksavat joko 35 euroa (sukuselvityksessä tietoja vain väestötietojärjestelmästä) tai 70 euroa (tietoja väestökirjoista ja väestötietojärjestelmästä).

Virkatodistuksia tai sukuselvityksiä joudutaan kuitenkin usein tilaamaan sekä maistraatista (DVV) ja seurakunnista. Tämän takia kokonaishinta on usein on noin 100 euroa.

Seurakuntien hinnasto

Myös seurakunnat ovat antaneet kirkkohallituksen päätöksellä vuoden 2023 alussa asiakastiedotteen virkatodistusmaksuista.

Seurakuntien hinnaston perusteella ei voi kuitenkaan etukäteen tietää, miten paljon todistukset tulevat maksamaan. Tämä riippuu seurakunnan tekemästä työmäärästä.

Välillä tiedot ovat helposti saatavilla ja todistuksen hinta on toimitettuna 15 euroa. Esimerkiksi katkeamattoman sukuselvitys toimituskuluineen maksaa puolestaan 60 euroa.

Hinnat eri todistusten osalta ovat 10 euroa, 20 euroa ja 45 euroa. Toimitusmaksu on 5 euroa.

Miten virkatodistukset tilataan?

Perunkirjoituksessa tarvittavia virkatodistuksia ei saa kerralla yhdestä paikasta, joten tilaaminen itse on valitettavan vaikeaa. Itse tilaamalla voi säästää jonkun verran rahaa, mutta todistusten tarkistaminen voi olla harjaantumattumalle silmälle vaikeaa.

Tilatessa tarvitaan perustiedot vainajasta sekä esimerkiksi tieto virkatodistuksen kielestä (suomi vai ruotsi). Perustietoja ovat kotikunta, syntymäaika, henkilötiedot, muuttotiedot, ja se, mitä käyttötarkoitusta varten virkatodistus tilataan.

Virkatodistus tilataan maistraatista eli nykyisestä Digi- ja väestötietovirastosta tai siitä seurakunnasta, jonka jäsen henkilö on. Aiemmin seurakunnasta tilattava virkatodistus tunnettiin nimellä papinkirja tai papintodistus.

Virkatodistukset kannattaa tilata mahdollisimman nopeasti, koska niiden toimittamisessa saattaa kulua useita viikkoja tai jopa kuukausia. Todistuksia tarvitaan jo ennen perunkirjoitustilaisuutta muun muassa kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi.

Mistä sukuselvitys tilataan?

Sukuselvityksen tilauspaikka riippuu vainajasta. Sukuselvityksen tilauksen kanssa menetellään seuraavalla tavalla:
 • Vainaja ei kuulunut uskontokuntaan -> Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta (entinen maistraatti)
 • Vainaja kuului Ev.lut kirkkoon -> Tilaa sukuselvitys kyseisen kaupungin seurakunnasta tai keskusrekisteristä
 • Vainaja kuului ortodoksiseen kirkkoon -> Tilaa sukuselvitys Ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä
 • Vainaja kuului muuhun uskonnolliseen yhteisöön -> Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta (entinen maistraatti)
 • Sukuselvitys luovutetuilta alueilta ->Tilaa Mikkelin Kansallisarkistosta.

Miten virkatodistukset tilataan?

Elossaolotodistus

Kuolinpesän osakkaiden osalta tarvitaan tieto siitä, että osakas on elossa. Tieto tarvitaan siksi, että perintökaaren mukaan vain vainajan kuolinhetkellä elossa ollut perillinen voi periä.

Jos tieto osakkaan elossaolosta ei ilmene vainajan virkatodistuksista, niin osakkaasta täytyy tilata niin sanottu elossaolotodistus tai elää-todistus. Elossaolotodistus tilataan Digi- ja väestötietovirastosta tai seurakunnan keskusrekisteristä.

Yleinen virhe virkatodistuksia tilattaessa

Virkatodistuksia ja sukuselvityksiä ei pidä sekoittaa sukututkimukseen, jossa tietoja selvitetään yleisestä kiinnostuksesta suvun historiaa kohtaan.

Virkatodistukset eivät ole ainoita viranomaisasiakirjoja, joita tarvitaan perunkirjoitusta varten. Jos vainaja oli ollut naimisissa, täytyy selvittää mahdollisen avioehdon olemassaolo.

Tiedon avioehdosta saa avioehtojen ja lahjoitusasioiden rekisteristä. Rekisteriä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Kopio avioehdosta tulee liittää verottajalle lähetettävään perukirjaan.

💡 Avioehto voi vaikuttaa merkittävästi perinnön suuruuteen ja siten perunkirjoituksen sekä perinnönjaon etenemiseen.

Miten varmistan, että kaikki tarvittavat asiakirjat tulevat hankituksi?

Aatos-perunkirjoituspalvelu selvittää aluksi vainajan perilliset yksinkertaisten kysymysten avulla. Aatoksen kautta voi tilata virkatodistukset ja tiedon avioehdosta yhdellä klikkauksella.

Aatos tilaa juuri oikeat asiakirjat, tarkastaa ne ja lataa ne tilaajan saataville Oma Aatos -palveluun. Asiakirjat ovat tilauksen valmistuttua helposti saatavilla digitaalisessa muodossa ja ne voi halutessaan ladata palvelusta tulostusta varten. Asiakirjoille voi halutessaan ostaa myös kotiintoimituksen.

Virkatodistus – usein kysytyt kysymykset

Virkatodistusten tilaaminen

Perunkirjoitusta varten tarvitaan useita asiakirjoja sekä vainajasta, että kuolinpesän osakkaista.

Aatos selvittää ja tilaa puolestasi virkatodistukset perunkirjoitusta varten:
 • sukuselvitys
 • virkatodistukset
 • elossaolotodistukset
Aatos tilaa virkatodistukset kaikista vaadittavista rekistereistä, kuten Digi- ja väestötietovirastosta, seurakunnilta ja Kansallisarkistosta.