Mitä asioita omaisen tulee hoitaa läheisen kuoleman kohdatessa?

Läheisen kuolema on usein henkisesti raskas tapahtuma ja siihen saattaa liittyä paljon omaiselle uusia käytännön asioita. Surun keskellä kaikkien tarvittavien käytännön asioiden selvittäminen voi tuntua hyvin raskaalta. Olitpa sitten vainajan aviopuoliso, avo­puoliso, lapsi, muu omainen tai ystävä, tältä sivulta saat tietoa ja apua läheisen kuolemaan liittyvien käytännön asioiden hoita­mi­seen. Saat sivulta apua esimerkiksi kuolemasta ilmo­itta­miseen, hauta­jaisten järjes­tä­mi­seen, perun­kir­joi­tuk­seen sekä perintöveron maksa­mi­seen.

Seuraamalla sivuston aikajanaa, saat läheisen kuolemaan liittyvät asiat hoidettua ilman ylimääräistä huolta. Tehtävät ja tapahtumat on järjestetty aikajärjestykseen ja jokaisen tehtävän kohdalta näet helposti, kuinka pitkän ajan kuluessa kuolemasta kyseinen tehtävä tulisi suorittaa.

Alempaa sivulta löydät tar­kem­paa tietoa jokaiseen tehtävään liittyen. Painamalla tehtävän alta löytyvää linkkiä, voit lukea asiasta tarkemmin.

Läheisen kuolema: muistilista

Heti

Kuolemasta ilmoittaminen

Läheisen kuolemasta ilmoi­te­taan eri tavalla riippuen siitä onko henkilö kuollut kotona, sai­raa­­las­sa vai ulkomailla. Jos henkilö on meneh­tynyt sai­raa­las­sa, tekee sairaala ilmoi­­tuk­sen omaisten puo­les­ta. Jos taas henkilö on menehtynyt kotona tai ulkomailla, tulee omaisten tilanteesta riippuen ilmoittaa hätänumeroon tai viranomaisille.

Lue lisää läheisen kuolemasta ilmoittamisesta >

< 1 kk

Virkatodistuksen tilaaminen

Perunkirjoitusta varten vai­na­jas­ta ja kuolinpesän osak­kaista tulee tilata virka­todis­tuk­set. Virka­todis­tuk­silla todistetaan kuolinpesän osakkuus ja selvi­tetään onko kuolinpesässä muita osak­kaita. Ne kannattaa tilata mahdollisimman pian, sillä asia­kirjojen saa­pu­mi­ses­sa viranomaisilta ja seura­kunnista voi kestää useita viikkoja.

Helpoin tapa hankkia kaikki asiakirjat on tilata ne yhdellä tilauksella Aatoksesta.

Tilaa virkatodistukset >

< 1 kk

Käytännön asioiden hoitaminen

Omaisten tulee huolehtia myös monista käytän­nön asioista läheisen kuolemaan liittyen. Omaisten on esi­mer­kiksi hyvä muistaa katkaista erilaiset maksut sekä huo­leh­tia asunnosta ja lemmikeistä.

Tutustu käytännön asioiden muistilistaan >

1-3 viikkoa

Hautajaisten järjestäminen

Kun läheinen menehtyy, tulee järjestää hauta­jaiset. Hau­taus­järjestelyt hoitaa vainajan omaiset. Hautajaiset on jär­jes­tet­tävä ilman viivästyksiä 2-3 viikon aikana kuolemasta. Hautajaiset voi järjestää joko pitkälti itse, tai niihin voi ostaa ammattiapua hau­taus­toi­mis­tosta. Myös seurakunta voi auttaa hautajaisten suun­nit­te­lus­sa ja toteutuksessa.

Lue lisää hautajaisten järjestämisestä >

< 3 kk

Perunkirjoitus

Läheisen kuoleman jälkeen perillisten pitää huo­leh­tia vainajan kuolinpesän selvit­tämi­sestä ja perukirjan teke­mi­sestä. Perunkirjoitus on järjes­tet­tävä kolmen kuu­kau­den sisällä kuolemasta.

Perunkirjoituksessa laa­ditaan perukirja, jossa selvi­tetään kuolin­pesän osakkaat, lis­ta­taan kuolin­­pesään kuuluva omaisuus sekä arvioidaan omai­suuden arvo. Perun­kir­joi­tuk­sen hoidat helpoiten Aatoksessa. Aatoksessa voit tehdä koko perun­kirjoituksen alusta loppuun netissä.

< 4 kk

Perukirja verottajalle

Perunkirjoituksen jälkeen verottajalle lähetetään kopio perukirjasta ja sen liitteistä. Perukirja tulee toimittaa verottajalle 1 kuukauden kuluessa perukirjan laati­mi­sesta.

Miten lähetän perukirjan verottajalle? >

Perinnön jakaminen

Perunkirjoituksen jälkeen perintö voidaan jakaa peril­li­sille ja testa­men­tin­saa­jille perintö­­osuuksien mukai­sesti. Perinnön jakamisesta laaditaan sopimus­asiakirja, jossa sovitaan perinnönjaosta.

Tekemällä perunkirjoituksen Aatoksessa, voit hoitaa myös perinnönjaon Aatoksen avulla. Aatoksessa voit tehdä perinnönjaon ja avioliiton osituksen edullisesti yhdellä kertaa.

Näin tapahtuu perinnönjako >

6-12 kk

Perintöveron maksaminen

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Verohallinto määrää pe­rin­tö­ve­ro­jen määrän perukirjan perusteella. Saat perintö­vero­tus­pää­tök­sen noin 6–12 kuukauden kuluttua siitä, kun perukirja on toimitettu Verohallintoon. Perintö­verot tulee maksaa, vaikka perintöä ei olisi vielä jaettu.

Lue lisää perintöverosta >

Perunkirjoitus ja virkatodistukset helposti netissä

Miksi vaita Aatos-perunkirjoitus?
Perunkirjoitus alusta loppuun

Sinun ei tarvitse tietää mitään perun­kirjoi­tuk­sesta. Palvelu auttaa jokaisessa vaiheessa.

Hoida silloin kun sinulle sopii

Ei tapaamisia lakimiehen kanssa, voit hoitaa perun­kirjoitusta milloin ja mistä vain.

Sisältää kaikki dokumentit

Palvelu pitää huolen, että kaikki vaadittavat asiakirjat ja virka­todistukset ovat kunnossa.

Saat aina apua ilman lisähintaa

Aatoksen lakiapu auttaa aina, etkä maksa siitä lisähintaa. Jos jokin asia mietityttää, voit olla meihin aina yhteydessä chatin tai sähköpostin välityksellä.

Kaikki voivat osallistua etänä

Voit kutsua mukaan kaikki osakkaat ja halutessanne hoidatte allekirjoitukset sähköisesti.

399 €

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus alusta loppuun kiinteällä hinnalla. Koko pro­sessi halutessasi etänä, ilman tarvetta lakimiehen tapaamisille. Laki­apumme auttaa aina chatin tai sähköpostin välityksellä.

Yli 130 000 käyttäjää
Aatos on Suomen suosituin tapa tehdä perunkirjoitus