Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Pengar i en glasburk som ligger på sida och pengar på bordet
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
22.6.2022 ● 4 minutter
Ved vielsen siger man ikke blot ja til hinanden, man siger også ja til at indgå i et formuefællesskab. Det vil sige at alt, hvad I som ægtefæller hver især ejer af formueelementer, såsom fast ejendom, kontanter, ejendom og anden formue, nu bliver delingsformue.

Formuefællesskabet betyder, at i tilfælde af separation og skilsmisse, skal der ske en opgørelse af den fælles formue og delingsformuen skal som udgangspunkt deles ligeligt (50/50) mellem jer. 

En ægtepagt kan sikre jer økonomisk

Med en ægtepagt kan I bestemme at alt, noget eller dele af jeres formueelementer og ejendom skal gøres til særeje, hvorfor det i tilfælde af separation og skilsmisse ikke indgår i formuefællesskabet og formuedelingen, der finder sted. 

Alle formueelementer, såsom fast ejendom, kontanter og løsøre, I hver især har erhvervet inden ægteskabet bliver ved indgåelse af ægteskab en del af formuefællesskabet. At én af jeg har erhvervet eksempelvis aktier og er registreret ejer heraf, skal ses separat fra formuefællesskabet og retsvirkningerne heraf. Alt hvad i ejer indgår i formuefællesskabet og den samlede værdi skal som udgangspunkt deles ligeligt i tilfælde af separation og skilsmisse.

Bodeling uden en ægtepagt

I praksis fungerer en deling af formuefællesskabet, også betegnet delingsformuen, således, at I hver især beregner størrelsen på jeres respektive formuer. Fordi I ikke har en ægtepagt og derfor ikke har aftalt særeje på formueelementer, skal alt jeres formue lægges til grund for beregningen. Beregningen er simple, nemlig en opgørelse over hvad du ejer og en opgørelse over hvad du skylder. Herefter trækkes skyldbeløbet fra ejerbeløbet. Hvis tallet herefter viser overskud, har du en positiv bodel og hvis tallet viser underskud, har du en negativ bodel. Herefter skal man udligne eventuelle forskelle i bodelene, for på den måde at sikre en ligelig fordeling af den samlede delingsformue. 

Hvor parterne begge har positive bodele

Christian og Gitte har ansøgt om skilsmisse. Christian har nu opgjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 400 000 kr. Christian har en positiv bodel på 800 000 kr (1 200 000 kr. - 400 000 kr. = 800 000 kr). Gitte har opgjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 500 000 kr. Gitte har en positiv bodel på 200 000 kr. 

De to beløb 800 000 kr. og 200 000 kr. skal nu udlignes, så parterne ender med at have lige meget. Udligningen foregår ved, at man lægger beløbene sammen (800 000 kr. + 200 000 kr. 1 000 000 kr.) og deler med to (1 000 000 kr. / 2). Dette giver 500 000 kr. til hver part. Idet Christian have 800 000 kr. i positiv bodel og Gitte have 200 000 kr. i positiv bodel, skal Christian betale 300 000 kr. til Gitte. Herefter har parterne begge 500 000 kr. og formuefællesskabet er delt ligeligt mellem dem. 

Hvor en part har positiv bodel og den anden part har negativ bodel

Christian og Gitte har ansøgt om skilsmisse. Christian har nu opgjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 1 400 000 kr. Christian har en negativ bodel på 200 000 kr (1 200 000 kr. - 1 400 000 kr. = minus 200 000 kr). Gitte har opgjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 500 000 kr. Gitte har en positiv bodel på 200 000 kr. 

Når en ægtefælle har en negativ bodel og den anden ægtefæller har en positiv bodel, deler ægtefællerne kun den positive bodel. Det er således kun Gittes positive bodel, der skal deles. Christians negative bodel skal ikke medtages i udligningen. Beløbet der skal udlignes er 200 000 kr. Udligningen sker ved at dele beløbet i to (200 000 kr. / 2), hvilket giver 100 000 kr. Idet Christians negative bodel ikke skulle medtages og Gitte have 200 000 kr. i positiv bodel, skal Gitte betale 100 000 kr. til Christian. Herefter har parterne begge 100 000 kr. og formuefællesskabet er delt ligeligt mellem dem. 

Hvor begge parter har negativ bodel

Christian og Gitte har ansøgt om skilsmisse. Christian har nu opgjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 1 400 000 kr. Christian har en negativ bodel på 200 000 kr (1 200 000 kr. - 1 400 000 kr. = minus 200 000 kr). Gitte har opgjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 1 500 000 kr. Gitte har en negativ bodel på 800 000 kr. 

Når begge ægtefæller har en negativ bodel, skal der ikke ske udligning. Hver ægtefælle beholder sin negative bodel.

Fordele ved en ægtepagt

Med en ægtepagt kan i undgå mange økonomiske ubehageligheder i tilfælde af separation og skilsmisse, som illustreret i eksemplerne ovenfor. At lave en ægtepagt kan give begge ægtefæller en tryghed for fremtiden og det kan tillige være en stabilitet for jeres økonomi, at I ved, hvordan I hver især er stillet økonomisk, såfremt forholdet skulle ende.  

Med Aatos kan du nemt og hurtigt udfærdige en ægtepagt online, der er tilpasset jeres situation og konkrete ønsker. Det behøves således hverken at være besværligt og dyrt at opnå en form for smart tryghed for jer begge.