3 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­ne­re dig

Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
21.6.2022 ● 5 minutter
Tanken om en mulig separation og skilsmisse er selvsagt noget mange nok søger at undgå, hvorfor man ikke taler meget om det og typisk konkluderer, at vi nok godt kan finde ud af at dele køkkenudstyr og møbler og så videre, skulle forholdet slutte. Men sandheden er, at en separation og skilsmisse kan have store økonomiske konsekvenser for begge parter, hvorfor det i mange situationer kan give tryghed at oprette en ægtepagt.

Ved vielsen siger man ikke blot ja til hinanden, man siger også ja til at indgå i et formuefællesskab. Formuefællesskabet betyder, at i tilfælde af separation og skilsmisse, skal der ske en opgørelse af den fælles formue og delingsformuen skal som udgangspunkt deles ligeligt (50/50) mellem jer. 

Hvorfor en ægtepagt kan være en god ide

Her er tre situationer som viser, hvordan en separation og skilsmisse kan indvirke negativt på din personlige økonomi, i tilfælde af, at I ikke har en ægtepagt. 

1. Hvis din ægtefælle har mere gæld end formue, skal I alene dele din formue ligeligt

Som ægtefæller hæfter man som udgangspunkt ikke for hinandens gæld. Men hvis en af jer har mere gæld end formue, kan det få stor betydning for, hvordan formuedelingen af formuefællesskabet finder sted i tilfælde af separation og skilsmisse. 

Eksempel 

Christian og Gitte har ansøgt om skilsmisse. Christian har nu opgjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 1 400 000 kr. Christian har en negativ bodel på 200 000 kr (1 200 000 kr. - 1 400 000 kr. = minus 200 000 kr). Gitte har opgjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 500 000 kr. Gitte har en positiv bodel på 200 000 kr. 

Når en ægtefælle har en negativ bodel og den anden ægtefæller har en positiv bodel, deler ægtefællerne kun den positive bodel. Det er således kun Gittes positive bodel, der skal deles. Christians negative bodel skal ikke medtages i udligningen. Beløbet der skal udlignes er 200 000 kr. Udligningen sker ved at dele beløbet i to (200 000 kr. / 2), hvilket giver 100 000 kr. Idet Christians negative bodel ikke skulle medtages og Gitte have 200 000 kr. i positiv bodel, skal Gitte betale 100 000 kr. til Christian. Herefter har parterne begge 100 000 kr. og formuefællesskabet er delt ligeligt mellem dem. 

Hvis Christian og Gitte havde lavet en ægtepagt om særeje, havde Gitte som udgangspunkt ikke skulle betale et beløb til Christian. 

2. Brug og ejerskab af ejendom efter separation og skilsmisse

Hvis du ejer et sommerhus eller anden fast ejendom med et eller flere familiemedlemmer, såsom søskende, kan du risikere, at din ægtefælle i tilfælde af separation og skilsmisse eksempelvis får en brugsret til sommerhuset eller en ejerandel, som følge af formuedelingen, der skal findes sted. 

Ved separation og skilsmisse uden en ægtepagt, skal formuefællesskabet opgøres og formuedelingen skal ske ligeligt, det vil sige, at hver ægtefælle skal have 50 % af den samlede opgjorte formue. Den ene ægtefælles ejerandel af et sommerhus medregnes som værdi i forbindelse med formuedelingen, hvorfor den anden ægtefælle som udgangspunkt har ret til 50 % af denne værdi. 

Med en ægtepagt kan I aftale, at din ejerandel af sommerhuset skal være særeje, hvorfor værdien af denne ejerandel ikke skal indgå i formuefællesskabet of formuedelingen i tilfælde af separation og skilsmisse. 

3. Egen virksomhed ved separation og skilsmisse

Hvis du ejer og driver egen virksomhed, indgår værdien af virksomheden i formuefællesskabet. I tilfælde af separation og skilsmisse får din ægtefælle derfor som udgangspunkt ret til halvdelen af virksomhedens værdi. Hvis virksomheden er vurderet til 2 000 00 kr. får ægtefællen som følge af formuefællesskabet ret til 1 000 000 kr. I praksis betyder det, at ægtefællen, der ejer virksomheden, som udgangspunkt skal udligne denne forskel enten ved eksempelvis kontant betaling eller at virksomheden må sælges, for at ægtefællerne stilles lige efter skilsmissen. 

En ægtepagt kan oprettes både før og efter vielsen

I kan udfærdige en ægtepagt både før og efter i bliver viet. Der er ikke forskel på virkningen af ægtepagten i forhold til oprettelsestidspunktet og en ægtepagt oprettet efter, at I er blevet gift, er i alle tilfælde lige så gældende, som en ægtepagt oprettet før vielsen. 

Indholdet i jeres ægtepagt og jeres specifikke ønsker kan være helt de samme, uafhængigt af, om ægtepagten er udfærdiget før eller efter vielsen. Det er altid nødvendigt at I begge underskriver ægtepagten og at den tinglyses digitalt i Personbogen ved Tinglysningsretten for at dokumentet bliver gyldigt. 

Brug Aatos og lav en ægtepagt på kun 10 minutter

Med Aatos kan I udfærdige en ægtepagt online. Ved at svare på en række simple spørgsmål kortlægger tjenesten jeres situation og på den baggrund udfærdiges en ægtepagt, som er både juridisk korrekt og indenholder, hvad I ønsker. 

Når dokumentet er klar, kan du underskrive og downloade dokumentet. Herefter skal dokumentet tinglyses for at blive gyldigt. 

Efter tinglysning er dokumentet gyldigt og I har herved sikret jer mod mange fremtidige konflikter i tilfælde af separation og skilsmisse.